Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon730 015 672

Odzysk danych


Szkolenie z odzysku danych to wieloetapowe kształcenie, które pozwala posiąść wiedzę teoretyczną oraz nabyć praktyczne umiejętności w zakresie omawianym w trakcie każdego z etapów. Uczestnik szkolenia uzyska informacje m.in. w jaki sposób przechowywane są dane na nośnikach: magnetycznych, półprzewodnikowych i innych typach nośników; na czym polegają różnice pomiędzy adresami LBA i adresami fizycznymi; zaznajomi się z zasadami translacji adresów logicznych na fizyczne. Dokona również diagnostyki sprzętowej i programowej nośników. Każda osoba, która chce odzyskiwać dane, powinna znać zasady działania systemu plików FAT i NTFS. Szkolenie umożliwi zrozumienie przyczyn logicznej utraty danych, w tym też przypadki problemów ze strukturą logiczną macierzy, jako pochodnych awarii sprzętowych. Jednym słowem jest to szkolenie kompleksowe, gdzie uczestnik każdego z etapów nabywa wiedzę oraz umiejętności, jak postępować w przypadku uszkodzenia nośnika, utraty danych, a przede wszystkim jak odzyskać utracone dane.

Plan szkolenia +

 Czas trwania - 16 godzin.

Do kogo jest skierowane szkolenie:

  • administratorzy systemów operacyjnych.
  • firmy oferujące obsługę informatyczną i pogotowia komputerowe.
  • osoby odpowiedzialne za reakcje na awarie i zdarzenia kryzysowe w systemach IT.
  • każdy, kto planuje zająć się profesjonalnie odzyskiwaniem danych, a nie posiada jeszcze wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.
  • wszyscy zainteresowani tematyką odzyskiwania danych.

 

Ramowy plan kursu:

I. Nośniki danych - budowa i zasady działania w kontekście odzyskiwania danych:

1. Przegląd i klasyfikacja nośników danych.

2. Budowa i zasady funkcjonowania dysków twardych.

3. Autopsja dysku twardego – pokaz na żywo. 

4. Budowa i zasady działania nośników półprzewodnikowych na przykładzie dysku SSD.

 

II. Przyczyny uszkodzeń nośników danych i utraty informacji - rodzaje i przykłady:

1. Problemy ze strukturą logiczną systemu plików.

2. Skasowanie plików.

3. Ataki złośliwego oprogramowania, szyfrowanie, ransomware...,.

4. Nadpisanie danych.

5. Uszkodzenia firmware, błędy translacji adresacji fizycznej na logiczną, nieprawidłowa detekcja napędu.

6. Uszkodzenia elektroniczne zewnętrzne i wewnętrzne.

7. Uszkodzenia gniazd.

8. Uszkodzenia mechaniki dysków twardych.

9. Degradacja powierzchni nośników, uszkodzone sektory, błędy namagnesowania, zanieczyszczenia, zarysowania, zapiłowania.

10. Awarie macierzy RAID - pochodne usterek nośników, awarie logiczne, konsekwencje błędów użytkowników.

 

III. Diagnostyka nośników - programy MHDD i Wiktoria: 

1. Podstawy diagnostyki, wstępna ocena stanu nośnika,.

2. Ocena stanu technicznego nośników półprzewodnikowych.

3. Praca z dyskiem w programie MHDD.

4. Analiza SMART,.

5. Skanowanie powierzchni, rejestr stanu i rejestr błędów.

6. Znaczenie ostrzeżeń i komunikatów o błędach.

7. Wskazanie najważniejszych różnic pomiędzy programami diagnostycznymi.

 

IV. Podstawy odzyskiwania danych w przypadku problemów logicznych - obsługa DMDE, praca z Hex-edytorem, ćwiczenia praktyczne w pracowni komputerowej:

1. Uruchomienie i wprowadzenie do obsługi interfejsu programu DMDE.

2. Kopia posektorowa - co to jest, do czego służy i jak ją wykonać.

3. Skanowanie w poszukiwaniu skasowanych plików.

4. W poszukiwaniu utraconych partycji - MBR, tablica partycji, odnajdywanie kluczowych elementów struktur systemu plików.

5. Praca z hex-edytorem, możliwości naprawy struktur logicznych.

6. Krótki przegląd zaawansowanych funkcji programu.

7. Podsumowanie - co należy wiedzieć o nośniku i jego zawartości przed przystąpieniem do odzyskiwania danych.

 

Ekspert w zakresie szkoleń z serwisowania
laptopów/notebooków i tabletów! Dołącz do najlepszych!

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         536-281-931    730-015-672

sprawdź nasze REKOMENDACJE


15181695217638.jpg15414494650.png15181695205794.jpg15414490220.jpg15181695219257.jpg15414501420.jpg15414492320.jpg