Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon796 146 189 Notemaster en

Rodo


 

Klauzula Bezpieczeństwa


Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis s.c. z siedzibą w Bochni, 32 – 700 przy ul. Krzeczowskiej 20. Jako administrator danych, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa.
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja określonej usługi (w oparciu o zawartą z nami umowę) jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Państwa rzecz lub kontakt handlowy, w którym pozostajemy, w związku z zamiarem zawarcia takiej umowy. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez firmę Notebook Master jest dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z umową lub obrona przed roszczeniami wystosowanymi w stosunku do Firmy oraz udokumentowanie wykonania umowy dla celów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa na usługę. Notebook Master nie przekazuje ani nie powierza przetwarzania Państwa danych osobowych osobom trzecim czy też innym firmom. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych stron umowy, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 00-193, przy ul. Stawki 2. Mają Państwo również prawo do usunięcia swoich danych, jednak dopiero, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie firmy Notebook Master oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@notemaster. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu i PESEL jest wymogiem zawarcia umowy. Działanie to jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Firmę w takim stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tej usługi.

 

 

nasze kursy


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi profesjonalnymi szkoleniami z zakresu sieci teleinformatycznych, serwisowania elektroniki, odzysku danych, cyberbezpieczeństwa, administrowania serwera które realizujemy stacjonarie oraz On-line


Staramy się, aby każdy z uczestników znacznie podniósł swoje kompetencje oraz zyskał wiedzę w tej dziedzinie.

Projektowanie, wdrażanie i diagnostyka sieci w małej firmie.


Projektowanie, wdrażanie, diagnostyka i bezpieczeństwo rozległych sieci firmowych.


Zaawansowane techniki sieciowe i bezpieczeństwo sieci.


Elementy rozwiązań klasy Cloud / Enterpise w sieciach komputerowych.


Wdrażanie Windows Server 2016 z rolą kontrolera domeny


Zarządzanie zasobami w środowisku domenowym Windows Server 2016


Zarządzanie protokołem IPv4 w środowisku Windows Server 2016


Zarządzanie środowiskiem sieciowym z wykorzystaniem usługi zasad grup – Group Policy


Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki. Rodzaje nośników, przechowywanie danych, uszkodzenia logiczne i fizyczne.


Szkolenie zaawansowane - systemy plików FAT.


Szkolenie zaawansowane - systemy plików NTFS.


Szkolenie zaawansowane – systemy plików w środowisku Linux i Unix


Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki usterek komponentów bazowych.


Diagnostyka oraz sposoby naprawy podstawowych usterek występujących w urządzeniach elektronicznych, z zastosowaniem schematu.


Lutowanie układów BGA


Rozszerzona diagnostyka oraz studium przypadków napraw linii zasilania w trybach ACPI S5-S0 - ćwiczenia praktyczne.


Programowanie specjalistycznych układów IC. Diagnostyka przy pomocy oscyloskopu oraz mikroskopu stereoskopowego


Boot Up Sequence jako niezbędny element zaawansowanej naprawy złożonych usterek płyt wielowarstwowych - warsztaty.


Smartphone - Ty go masz czy on Ciebie


Jak zadbać o bezpieczeństwo pracy w Twojej firmie


Obsługa komputerów marki Apple


Podstawy diagnostyki i usuwanie usterek występujących w elektronice


Lutowanie w technologi THT i SMT


Profesjonalne warsztaty serwisowania elektroniki (Tryb indywidualny/grupowy)


sprawdź nasze REKOMENDACJE


Logo

 

PROFESJONALNE SZKOLENIA Z ZAKRESU:

 

SERWISOWANIA ELEKTRONIKI

 

ODZYSKU DANYCH

 

ADMINISTRACJI SERWERAMI


SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

 

CYBERBEZPIECZEŃSTWA

 

LUTOWANIA W TECHNOLOGI THT I SMT