Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon730 015 672 Notemaster en

Specjalista serwisant elektroniki: Rozszerzona diagnostyka oraz studium przypadków napraw linii zasilania w trybach ACPI S5-S0 - ćwiczenia praktyczne.


Oferujemy kursy z zakresu serwisowania przenośnego sprzętu elektronicznego, realizowane w bardzo dużej liczbie godzin i z naciskiem głównie na zajęcia praktyczne. Umożliwiają one na pozyskanie wiedzy i utrwalenie jej dzięki ćwiczeniom. Każdy z indywidualnych kursów pozwala posiąść wiedzę teoretyczną oraz odbyć praktykę z określonego, omawianego w jego trakcie zakresu. Po ukończeniu dowolnego z etapów, korzystając z umiejętności nabytych w jego toku, można realizować naprawy i wdrażać rozwiązania z zakresu omawianych w jego trakcie zagadnień. Zalecamy realizować je chronologicznie w proponowanej kolejności, gdyż każdy kolejny kurs pozwala zgłębić tajniki i nabyć coraz bardziej zaawansowaną wiedzę do działania w wymagającym zawodzie. Szkolenia prowadzone są w kameralnych grupach co pozwala na pochylenie się osób prowadzących nad indywidualnymi potrzebami kursantów, oraz dostosowanie sposobu przekazywanej wiedzy do poziomu poszczególnych uczestników. Wieloletnie doświadczenie w szkoleniu przez trenerów z naszego Centrum Szkoleń Notebook Master poparte jest sporą ilością niezależnych referencji od pojedynczych osób i kierowanych z firm, z całej Polski, które odbyły już kurs opisując zadowolenie oraz zyski płynące z pozyskanej wiedzy.

PLAN Ramowy +

CZAS TRWANIA - 40 GODZIN.

Wymagania wstępne przed szkoleniem:

Uczestnicy przystępujący do kursu powinni: posiadać wiedzę elementarną z zakresu diagnostyki usterek komponentów bazowych; umieć poprawnie rozłożyć i złożyć komputer przenośny – notebook; posiadać wiedzę i umiejętności na temat lutowania przewlekanego i powierzchniowego; posiadać umiejętność posługiwania się schematem; posiadać umiejętność wymiany układów BGA.

 

RAMOWY PLAN KURSU:

 

Naprawa usterek losowych występujących w sprzęcie szkoleniowym i sprzęcie dostarczonym przez kursanta, pod okiem osoby szkolącej.

W tym:

1.    Omówienie wszelkich usterek mogących wystąpić na płycie głównej.

2.    Zastosowanie narzędzi diagnostycznych:

    a.    software’owych

    b.    hardware’owych.

3.    Rozpoznanie usterek i wymiana układów KBC.

4.    Kompleksowa naprawa zespołów przetwornic.

5.    Analiza prawidłowej procedury boot-up dla występujących architektur. 

6.    Możliwości oraz sposoby adaptacji platform discrete do pracy w trybie UMA.

7.    Rola recyklingu w naprawach komputerów przenośnych. 

 

Na tym etapie uczestnik kursu, ma możliwość wykorzystać w praktyce zdobytą do tej pory wiedzę (w toku odbytych wcześniej etapów 1-3) w odniesieniu do usterek losowych.

Ten etap może być realizowany wielokrotnie jako rozwinięcie każdego wcześniejszego etapu szkolenia.

Cele szkolenia +

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kurs na tym etapie, ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych serwisantów przenośnych urządzeń elektronicznych posiadających umiejętność postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność posługiwania się schematami.
 • Strategia poznawcza – umiejętność rozpoznania zaawansowanych usterek.
 • Informacja werbalna – umiejętność odtworzenia poprawnych połączeń, wymiany komponentów.
 • Umiejętność motoryczna – umiejętne posługiwanie się narzędziami serwisowymi.
 • Postawa – umiejętność wybrania odpowiedniej strategii naprawy.

 

Program kursu jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacje filmowa wykorzystywane podczas szkolenia są autorskie, są one wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku kształcenia +

 Uzyskane kwalifikacje i umiejętności po pozytywnym zakończeniu kursu przez uczestnika:

Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę oraz naprawę przenośnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w zakresie omawianym podczas szkolenia.

 

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu:

 • umieją znaleźć i usunąć zaawansowane usterki występujące na płycie głównej.
 • nabierają wiedzy niezbędnej do dalszego samodzielnego działania, oraz świadomości i umiejętności określenia uszkodzenia w przypadku chęci uzyskania wsparcia z zewnątrz. 
 • posiadają wiedzę i umiejętności na temat lutowania przewlekanego i powierzchniowego, BGA.
 • potrafią rozpoznać, nazwać i określić za co odpowiada każdy z elementów występujących na płycie głównej.
 • umieją znaleźć i usunąć zaawansowane i rozległe usterki występujące na płycie głównej, powstałe na wskutek przepięć i zwarć.
 • umieją posługując się schematem bądź board view, poruszać się wzdłuż linii zasilających i sygnałowych płyty głównej.
 • umieją posługiwać się warsztatowymi urządzeniami pomiarowymi.
 • umieją znaleźć i usunąć zaawansowane usterki lini zasilania i sygnałowych występujące na płycie głównej.
 • posiadają zaawansowaną wiedzę na temat i umiejętność lutowania: powierzchniowego, przewlekanego - niezbędnych do dokonywania napraw.
 • są wstanie naprawić płyty główne z uszkodzonymi układami BGA takimi jak: układy graficzne, mosty północne, mosty południowe, mosty hybrydowe, kontrolery SMC, procesory.

Misja +

Jednym z najczęściej zadawanych nam pytań jest pytanie o to, skąd wziął się pomysł na organizację szkoleń dla specjalistów serwisantów elektroniki. Odpowiedź jest bardzo prosta. Głównym powodem jest to, iż od dłuższego czasu obserwujemy pogorszenie jakości świadczonych usług przez serwisy/sklepy komputerowe. W wyniku tego słychać było coraz gorsze opinie na temat samych serwisów i świadczonych przez nie usług. Następstwem takiej sytuacji jest brak zaufania Klientów do tego rodzaju usług i zmniejszająca się ilość sprzętów oddawanych do naprawy.

 

Z tego powodu naszą misją stało się podniesienie kwalifikacji osób świadczących usługi w zakresie napraw sprzętu elektronicznego oraz uzyskanie wiarygodności dla Państwa diagnoz. Naszym głównym celem jest eliminacja dodatkowych i niepotrzebnych uszkodzeń spowodowanych nieudaną próbą naprawy oraz przedstawienie rzeczowych odpowiedzi na pytania zadawane Państwu przez Klientów. Po przebytym szkoleniu będą Państwo w stanie prawidłowo zdiagnozować oraz skutecznie naprawić sprzęt elektroniczny w siedzibie Państwa firmy. Przyczyni się to do obniżenia kosztów usług świadczonych dla Państwa Klientów oraz poprawy opinii na temat opłacalności przeprowadzania tego typu napraw.

Jednostka Szkoleniowa +

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kursy przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymaganym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Odciągi przy każdym stanowisku zapewniają niezbędne warunki do przeprowadzania części praktycznej szkolenia.

Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer oraz materiały niezbędne do odbycia danego kursu.

 

Sala nr 1 do zajęć praktycznych składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacje lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny, komorę laminarną.

 

Sala nr 2 do zajęć praktycznych składa się z 6 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacje lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny, komorę laminarną. 

 

 

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników szkoleń, oraz szafki z ubiorem specjalistycznym (chałaty i rękawiczki ESD). Pozostałe pomieszczenia to toaleta i kuchnia z wydzielonym miejscem na jadalnię.

 

 

Teoria:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do robienia notatek jak i otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych w postaci schematów, czy boardview do omawianego materiału. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

 

Praktyka: 

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: Sale do zajęć praktycznych składają się z dużych biurek roboczych, wyposażonych w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacje lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów. Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy.

Certyfikat +

Certyfikat

Podczas szkolenia, cały czas weryfikujemy wiedzę jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów, (głównie praktycznych) podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy kurs zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia.

 

Po ukończeniu szkolenia z pozytywnym wynikiem egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez nasze Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: certyfikate Knowledge supported by skills, certyfikate TNE zawierający: imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce jego urodzenia, numer pesel, nazwę szkolenia, liczbę godzin szkolenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji szkolenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie jednostki szkoleniowej do Rejestru do Instytucji Szkoleniowych. Na każdym certyfikacie widnieje dokładnie nazwa realizowanego szkolenia i jego ilość godzin.

Kadra szkoleniowa +

Imię i nazwisko:

Obszar specjalizacji:

Doświadczenie zawodowe:

Michał Brach

Elektronika. BGA. Bezpieczeństwo

Certyfikat comptia. Serwisant w autoryzowanym serwisie Lenovo. 12-letnie doświadczenie w zawodzie technik serwisant sprzętu elektronicznego.

 

Doświadczenie:

Wykształcenie:

Ponad 3000 godzin przeprowadzonych szkoleń

Wyższe. Cyberbezpieczeństwo, wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

Imię i nazwisko:

Obszar specjalizacji:

Doświadczenie zawodowe:

Maciej Piela

Elektronika. BGA. Informatyka. Cyberbezpieczeństwo

kurs specjalisty IPC-7711/IPC-7721, trener, 10-cio letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie technik serwisant sprzętu komputerowego, od 2010 roku kierownik IT serwisu Notebook Master

 

Doświadczenie:

Wykształcenie:

Ponad 2350 godzin przeprowadzonych szkoleń

Wyższe

 

 

Ekspert w zakresie szkoleń z serwisowania
laptopów/notebooków i tabletów! Dołącz do najlepszych!

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         536-281-931    730-015-672

sprawdź nasze REKOMENDACJE