Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon730 015 672

Specjalista serwisant elektroniki: Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki usterek komponentów bazowych.


Oferujemy kursy z zakresu serwisowania przenośnego sprzętu elektronicznego, realizowane w bardzo dużej liczbie godzin i z naciskiem głównie na zajęcia praktyczne. Umożliwiają one na pozyskanie wiedzy i utrwalenie jej dzięki ćwiczeniom. Każdy z indywidualnych kursów pozwala posiąść wiedzę teoretyczną oraz odbyć praktykę z określonego, omawianego w jego trakcie zakresu. Po ukończeniu dowolnego z etapów, korzystając z umiejętności nabytych w jego toku, można realizować naprawy i wdrażać rozwiązania z zakresu omawianych w jego trakcie zagadnień. Zalecamy realizować je chronologicznie w proponowanej kolejności, gdyż każdy kolejny kurs pozwala zgłębić tajniki i nabyć coraz bardziej zaawansowaną wiedzę do działania w wymagającym zawodzie. Szkolenia prowadzone są w kameralnych grupach co pozwala na pochylenie się osób prowadzących nad indywidualnymi potrzebami kursantów, oraz dostosowanie sposobu przekazywanej wiedzy do poziomu poszczególnych uczestników. Wieloletnie doświadczenie w szkoleniu przez trenerów z naszego Centrum Szkoleń Notebook Master poparte jest sporą ilością niezależnych referencji od pojedynczych osób i kierowanych z firm, z całej Polski, które odbyły już kurs opisując zadowolenie oraz zyski płynące z pozyskanej wiedzy.

Plan ramowy +

Czas trwania - 40 godzin.

Wymagania wstępne przed szkoleniem:

Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziane są zdolności manualne oraz znajomość podstaw budowy komputerów, oraz podstawowa wiedza elektryczna i elektroniczna.

 

Ramowy plan kursu:

I. Organizacja stanowiska pracy:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu elektroniki.

2. Zasady ESD.

3. Bezpieczeństwo i higiena, prawidłowe wyposażenie stanowiska pracy serwisanta elektroniki.

4. Omówienie strefy EPA.

5. Podstawowe źródła elektronizacji.

6. Omówienie podstawowych zasad działania multimetra.

 

II. Omówienie zasady działania oraz budowy urządzeń elektrycznych na przykładzie komputerów przenośnych:

1. Podzespoły składowe laptopa oraz zasada ich działania.

2. Podział płyt głównych na architektury.

3. Podstawy diagnozowania usterek.

4. Usterki softwarowe oraz sposoby ich identyfikacji.

 

III. Prawidłowy demontaż oraz montaż kolejnych podzespołów składowych na przykładzie laptopa.

1. Kolejność rozkręcania poszczególnych partii urządzenia.

2. Diagnostyka podstawowych komponentów za pomocą testerów.

3. Usuwanie komponentów za kolejnością celem weryfikacji pod kątem uszkodzeń.

4. Demontaż płyty głównej.

5. Dokonanie oględzin płyty głównej.

6. Omówienie typowych usterek fizycznych, tj. mechaniczne uszkodzenie komponentów, przełamania laminatu, wybrzuszenia wskutek przegrzania.

7. Prawidłowe rozpoznanie podzespołów uszkodzonych w wyniku ingerencji cieczy (metoda wzrokowa oraz z użyciem mikroskopu).

8. Pomiary płyty głównej przy pomocy multimetru.

9. Ćwiczenia praktyczne z zakresu prawidłowego demontażu oraz montażu podzespołów składowych komputerów przenośnych.

10. Wymiana elementów podświetlania matrycy.

 

IV. Ćwiczenia praktyczne z zakresu lutowania elementów THT i SMD.

Cele szkolenia +

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kurs na tym etapie, ma na celu wyedukowanie serwisantów samodzielnych w zakresie diagnostyki usterek komponentów bazowych przenośnych urządzeń elektronicznych posiadających umiejętność postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność posługiwania się opisami poszczególnych komponentów.
 • Strategia poznawcza – umiejętność rozpoznania uszkodzonych elementów.
 • Informacja werbalna – umiejętność wymiany komponentów.
 • Umiejętność motoryczna – umiejętne posługiwanie się narzędziami serwisowymi, (umiejętność lutowania).
 • Postawa – umiejętność wybrania odpowiedniej strategii naprawy.

 

Program kursu jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacje filmowa wykorzystywane podczas szkolenia są autorskie, są one wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku kształcenia +

Uzyskane kwalifikacje i umiejętności po pozytywnym zakończeniu kursu przez uczestnika:

Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę oraz naprawę przenośnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w zakresie omawianym podczas szkolenia.

 

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu:

 • potrafią zidentyfikować poprawnie elementy elektroniczne znajdujące się na płycie głównej.
 • wiedzą jak przygotować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi normami ESD.
 • umieją wymienić elementy składowe tego jak poprawnie powinna być zaprojektowana strefa EPA.
 • potrafią poprawnie rozłożyć i złożyć komputer przenośny – notebook.
 • potrafią poprawnie nazwać każdą część składową laptopa.
 • potrafią podzielić płyty ze względu na architektury.
 • umieją poprawnie wykorzystać zdobytą wiedzę, oraz duży zakres programów diagnostycznych przy usterkach software`owych.
 • posiadają wiedzę i umiejętności na temat lutowania: powierzchniowego, przewlekanego - niezbędnych do dokonywania napraw.
 • umieją znaleźć i usunąć podstawowe usterki występujące na płycie głównej.
 • nabierają wiedzy niezbędnej do dalszego samodzielnego działania, oraz świadomości i umiejętności określenia uszkodzenia w przypadku chęci uzyskania wsparcia z zewnątrz. 

 

Misja +

Jednym z najczęściej zadawanych nam pytań jest pytanie o to, skąd wziął się pomysł na organizację szkoleń dla specjalistów serwisantów elektroniki. Odpowiedź jest bardzo prosta. Głównym powodem jest to, iż od dłuższego czasu obserwujemy pogorszenie jakości świadczonych usług przez serwisy/sklepy komputerowe. W wyniku tego słychać było coraz gorsze opinie na temat samych serwisów i świadczonych przez nie usług. Następstwem takiej sytuacji jest brak zaufania Klientów do tego rodzaju usług i zmniejszająca się ilość sprzętów oddawanych do naprawy.

 

Z tego powodu naszą misją stało się podniesienie kwalifikacji osób świadczących usługi w zakresie napraw sprzętu elektronicznego oraz uzyskanie wiarygodności dla Państwa diagnoz. Naszym głównym celem jest eliminacja dodatkowych i niepotrzebnych uszkodzeń spowodowanych nieudaną próbą naprawy oraz przedstawienie rzeczowych odpowiedzi na pytania zadawane Państwu przez Klientów. Po przebytym szkoleniu będą Państwo w stanie prawidłowo zdiagnozować oraz skutecznie naprawić sprzęt elektroniczny w siedzibie Państwa firmy. Przyczyni się to do obniżenia kosztów usług świadczonych dla Państwa Klientów oraz poprawy opinii na temat opłacalności przeprowadzania tego typu napraw.

Jednostka Szkoleniowa +

 

Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis oferujemy kurs przygotowany na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał i posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sali w projektor do wyświetlania slajdów pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer oraz materiały niezbędne do odbycia tego kursu.

 

Sala do zajęć praktycznych składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacje lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze.

 

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników szkoleń, oraz szafki z ubiorem specjalistycznym (chałaty i rękawiczki ESD). Pozostałe pomieszczenia to toaleta i kuchnia z wydzielonym miejscem na jadalnię.

 

 

Teoria:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do robienia notatek jak i otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych w postaci schematów, czy boardview do omawianego materiału. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

 

Praktyka: 

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: Sala do zajęć praktycznych składa się z 8 dużych biurek roboczych, wyposażonych w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacje lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów. Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy.

Kadra szkoleniowa +

Imię i nazwisko:

Obszar specjalizacji:

Doświadczenie zawodowe:

Michał Brach

Elektronika. BGA. Bezpieczeństwo

Certyfikat comptia. Serwisant w autoryzowanym serwisie Lenovo. 11-letnie doświadczenie w zawodzie technik serwisant sprzętu elektronicznego.

 

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług:

Wykształcenie:

Ponad 700 godzin przeprowadzonych szkoleń

Wyższe. Obecnie studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo, wydział informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

Imię i nazwisko:

Obszar specjalizacji:

Doświadczenie zawodowe:

Maciej Piela

Elektronika. BGA. Informatyka. Programowanie. Administracja sieciami komputerowymi

kurs specjalisty IPC-7711/IPC-7721, trener, 9- cio letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie technik serwisant sprzętu komputerowego, od 2010 roku kierownik IT serwisu Notebook Master

 

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług:

Wykształcenie:

Ponad 500 godzin przeprowadzonych szkoleń.

Średnie

 

Imię i nazwisko:

Obszar specjalizacji:

Doświadczenie zawodowe:

Michał Stal

Elektronika, BGA, Informatyka, Systemy informatyczne, Systemy rozproszone, Administracja sieciami komputerowymi

Inżynier informatyk, opiekun merytoryczny / trener, 5 cio letnie doświadczenie zawodowe, technik serwisant sprzętu komputerowego serwisu Notebook Master.

 

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług:

Wykształcenie:

Ponad 500 godzin wykładów, ponad 500 godzin nadzoru nad szkoleniami.

Inżynier informatyk

Imię i nazwisko:

Obszar specjalizacji:

Doświadczenie zawodowe:

Jakub Pis

Marketing i Reklama w wyszukiwarkach i w social media. Pozycjonowanie (SEO), 
Reklama Google AdWords
Content Marketing, Remarketing i reklama Display
Analityka i Audyt efektywności stron internetowych

2004 – 2006 Researcher w Infor Media Polska
2007 – 02.2008 Sprzedaż powierzchni reklamowej w Polish Express (Londyn)
2008 – Konsultant ds. Reklamy Online w Media Reach Advertising (Londyn)
2008 – Sprzedaż powierzchni reklamowej (prasa i online) w wydawnictwie INK Publishing (Londyn)
2009 – 2013 – Dyrektor w Strongest Media Ltd ( UK – Polska) : kampanie reklamowe w Internecie kierowane do Polonii w Anglii i w Europie Zachodniej
2013 – Obecnie – Właściciel w Gość od Reklamy: Pozycjnowanie, promocja w Internecie i kompleksowe zarządzanie stronami www dla małych i średnich firm.

 

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług:

Wykształcenie:

Ponad 700godzin przeprowadzonych szkoleń

Absolwent Instytutu Dziennikarstwa I Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizacja Reklama i PublicRElations
2011: Digital Marketing Planning Certficate – The Chartered Institute of Marketing
Certyfikat Google Adwords : Search Specialist (2015 – 2017)

Certyfikat +

Certyfikat

Podczas szkolenia, cały czas weryfikujemy wiedzę jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów, (głównie praktycznych) podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy kurs zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia.

 

Po ukończeniu szkolenia z pozytywnym wynikiem egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez nasze Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: certyfikate Knowledge supported by skills, certyfikate TNE zawierający: imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce jego urodzenia, numer pesel, nazwę szkolenia, liczbę godzin szkolenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji szkolenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie jednostki szkoleniowej do Rejestru do Instytucji Szkoleniowych. Na każdym certyfikacie widnieje dokładnie nazwa realizowanego szkolenia i jego ilość godzin.

Ekspert w zakresie szkoleń z serwisowania
laptopów/notebooków i tabletów! Dołącz do najlepszych!

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         536-281-931    730-015-672

sprawdź nasze REKOMENDACJE


15414492320.jpg15181695214488.jpg15414501420.jpg15181695202878.jpg15181695219257.jpg15181695205794.jpg15414490220.jpg