Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon796 146 189 Notemaster en

Zarządzanie środowiskiem sieciowym z wykorzystaniem usługi zasad grup – Group Policy


Plan Ramowy +

Czas trwania - 16 godzin.

Wymagania wstępne przed kształceniem:

Ramowy plan kształcenia:

  I. Podstawy funkcjonowania mechanizmu Group Policy.

 1. Elementy konfiguracyjne Group Policy: zestawy zasad GPO i łącza.
 2. Wbudowane zestawy GPO.
 3. Tworzenie własnych zestawów GPO.
 4. Definiowanie zakresu zastosowania GPO.
 5. Filtrowanie i określanie efektywnej listy zestawów GPO.
 6. Narzędzia diagnostyczne i raportujące.
 7. Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa zestawów GPO.

 

II. Konfiguracja zasad zabezpieczeń i ograniczeń w środowisku systemowym z wykorzystaniem GPO.

 1. Polityka haseł.
 2. Polityka bezpieczeństwa.
 3. Ograniczanie praw systemowych.
 4. Opcje zabezpieczeń.

  

III. Konfiguracja opcji użytkowych.

 1. Szablony administracyjne.
 2. Preferencje GPO.
 3. Ograniczanie dostępu do interfejsu użytkownika.
 4. Przekierowanie folderów profilu użytkownika.

  

IV.Korzystanie z lokalnych zasad zabezpieczeń w środowiskach bez AD DS/Group Policy.

Cele Szkolenia +

 Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie na tym etapie ma na celu wyedukowanie samodzielnych administratorów serwerów posiadających, umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiętność wykorzystania narzędzi administracyjnych serwera
 • Strategia poznawcza – umiejętności zastosowania optymalnych rozwiązań w zarządzaniu dyskami i konfiguracji Active Directory
 • Informacja werbalna – umiejętność wdrożenia zastosowań serwerowych
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność instalacji i konfiguracji serwera z rolą kontrolera domeny
 • Postawa – umiejętność dostosowania konfiguracji serwera i zastosowania funkcjonalności z uwzględnieniem potrzeb klienta

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku kształcenia +

Uzyskane kompetencje i umiejętności po pozytywnym zakończeniu kształcenia przez uczestnika:

Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną administrację, w tym instalację, konfigurację i zarządzenie środowiskiem serwerowym, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

Uczestnicy kształcenia po jego ukończeniu:

 

 • potrafią wykonać instalacje Windows Server 2016
 • znają funkcje, zadania serwera i dostępne usługi
 • potrafią administrować serwerem Windows Server 2016
 • posiadają wiedzę i umiejętności dotyczących narzędzi administracyjnych, konsoli, dostępu zdalnego i Power Shell
 • potrafią dokonać implementacji AD (Active Directory)
 • posiadają wiedzę i umiejętności dotyczących funkcji AD, kontrolerów domen i ich bezpieczeństwa
 • potrafią zainstalować i administrować AD poprzez narzędzia administracyjne
 • potrafią zarządzać dyskami i woluminami

Certyfikat +

 

Certyfikat

 

 
Zaświadczenie

 


Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.

Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: "certificate Knowledge supported by skills".

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017. 

Jednostka szkoleniowa +

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w serwer z zainstalowaną usługą Hyper-V Server i zestawem maszyn wirtualnych do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

 • Sala nr 1 składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia takie jak: serwer z zainstalowaną usługą Hyper-V Server i zestawem maszyn wirtualnych do wykonywania ćwiczeń.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia takie jak: serwer z zainstalowaną usługą Hyper-V Server i zestawem maszyn wirtualnych do wykonywania ćwiczeń.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia takie jak: serwer z zainstalowaną usługą Hyper-V Server i zestawem maszyn wirtualnych do wykonywania ćwiczeń.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia. Pozostałe pomieszczenia to toaleta i kuchnia z wydzielonym miejscem na jadalnię. 

Teoria:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do serwera znajdującego się na Jego biurku, z zainstalowaną usługą Hyper-V Server i zestawem maszyn wirtualnych do wykonywania ćwiczeń. Serwer służy również do robienia notatek jak i otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.

Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

Praktyka:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: Sale do zajęć praktycznych składają się z dużych biurek roboczych, wyposażonych w niezbędne do adminsitracji serwererm. Pomieszczenie wyposażone jest w indywidualne stanowiska wyposażone w serwer z zainstalowaną usługą Hyper-V Server i zestawem maszyn wirtualnych do wykonywania ćwiczeń. 
Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy.

Kara szkoleniowa +

   

IMIĘ I NAZWISKO: Sylwester Nowicki
Obszar specjalizacji: Serwery Windows, usługi sieciowe, Active Directory, wsparcie techniczne.
Doświadczenie zawodowe: Certyfikaty MC ITP, MCSE. Projektowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu serwerowych technologii informatycznych. Implementacja, administracja i wsparcie techniczne dla usług serwerowych. Praca w zespołach wsparcia dla systemów kontroli jakości.

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 20 lat doświadczenia szkoleniowego. Ponad 8 000 godzin przeprowadzonych zajęć.
Wykształcenie:

Wyższe. Logistyka. Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu: sieci teleinformatychnych, serwisowania elektroniki,odzysku danych, administracji serwerów, cyberbezpieczeństwa.
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

 

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         536-281-931    796 146 189

sprawdź nasze REKOMENDACJE