Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon796 146 189 Notemaster en

Szkolenie zaawansowane - systemy plików NTFS.


Szkolenie z odzysku danych to wieloetapowe kształcenie, które pozwala posiąść wiedzę teoretyczną oraz nabyć praktyczne umiejętności w zakresie omawianym w trakcie każdego z etapów. Uczestnik szkolenia uzyska informacje m.in. w jaki sposób przechowywane są dane na nośnikach: magnetycznych, półprzewodnikowych i innych typach nośników; na czym polegają różnice pomiędzy adresami LBA i adresami fizycznymi; zaznajomi się z zasadami translacji adresów logicznych na fizyczne. Dokona również diagnostyki sprzętowej i programowej nośników. Każda osoba, która chce odzyskiwać dane, powinna znać zasady działania systemu plików FAT, NTFS, UFS i Ext4. Szkolenie umożliwi zrozumienie przyczyn logicznej utraty danych, w tym też przypadki problemów ze strukturą logiczną macierzy, jako pochodnych awarii sprzętowych. Jednym słowem jest to szkolenie kompleksowe, gdzie uczestnik każdego z etapów nabywa wiedzę oraz umiejętności, jak postępować w przypadku uszkodzenia nośnika, utraty danych, a przede wszystkim jak odzyskać utracone dane.

Plan Szkolenia +

Czas trwania - 16 godzin.

Do kogo jest skierowane szkolenie:

 • administratorzy systemów operacyjnych.
 • firmy oferujące obsługę informatyczną i pogotowia komputerowe.
 • osoby odpowiedzialne za reakcje na awarie i zdarzenia kryzysowe w systemach IT.
 • każdy, kto planuje zająć się profesjonalnie odzyskiwaniem danych, a nie posiada jeszcze wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.
 • wszyscy zainteresowani tematyką odzyskiwania danych.

Ramowy plan kursu:

I. Wprowadzenie do systemu plików NTFS

 1. Ograniczenia.
 2. Struktura woluminu.
 3. Transakcyjny model wykonywania operacji.
 4. Podstawowe informacje o metadanych.

 

II. Struktura Boot-rekordu

 1. Omówienie.
 2. Możliwości ręcznego złożenia boot-rekordu z wykorzystaniem kopii - ćwiczenie praktyczne.

 

III. Tablica MFT

 1. Struktura rekordu FILE.
 2. Atrybuty rezydentne i nierezydentne.
 3. Pierwsze 16 rekordów MFT.
 4. Zawartość MFT Mirror.
 5. Dziennikowanie wpisów do MFT – Logfile.
 6. Bitmap – informacja o zajętych i niezajętych sektorach.

 

IV. Analiza rekordów

 1. Odnajdywanie plików na podstawie wpisów w MFT.
 2. Ćwiczenia praktyczne.

 

V. Odzyskiwanie danych w systemie NTFS w przypadku utraty obu kopii Boot-rekordu

 1. Ustalenie rozmiaru klastra.
 2. Ustalanie położenia MFT.
 3. Ustalanie położenia MFT Mirror - ćwiczenia praktyczne.

 

VI. Odzyskiwanie danych w przypadku uszkodzeń MFT

 1. Wykorzystanie MFT Mirror.
 2. Odnajdywanie katalogu Root - ćwiczenia praktyczne.

 

VII. Odzyskiwanie danych po częściowym nadpisaniu struktur logicznych

 1. Odnajdywanie pozostałości poprzednich metadanych i ich wykorzystanie w odzyskiwaniu danych.

 

VIII. Podsumowanie kształcenia

 1. Streszczenie i powtórzenie najważniejszych informacji o systemach plików NTFS.
 2. Panel dyskusyjny.
 3. Powtórzenie najtrudniejszych elementów ćwiczeń.

Cele szkolenia +

Cele szkolenia

Kurs na tym etapie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów
w zakresie odzysku danych oraz naprawy nośników pamięci takich jak: dyski twarde, pendrive, karty SD. Na kursie uczestnik zapozna się ze:

• strukturami woluminu
• strukturami Boot-rekordu
• strukturami logicznymi charakterystycznymi dla systemów plików z rodziny NTFS,
• strukturami i atrybutami rekordów MFT.

Program kursu jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacje filmowa wykorzystywane podczas szkolenia są autorskie, są one wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku kształcenia +

Uzyskane kwalifikacje i umiejętności po pozytywnym zakończeniu kursu przez uczestnika:

Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę, naprawę nośników pamięci oraz odzysku danych.

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu:

 • rozpoznawanie objawów sygnalizujących zbliżającą się awarię .
 • umiejętność diagnozy stanu technicznego dysków twardych i nośników półprzewodnikowych oraz ustalenia przyczyn utraty danych,
 • znajomość zasad bezpiecznego postępowania z nośnikami danych oraz zagrożeń mogących utrudnić lub uniemożliwić odzyskanie danych.
 • znajomość zasad pracy programów do odzyskiwania danych i umiejętność wykonywania podstawowych operacji w celu odzyskania danych
 • umiejętność wykonywania kopii posektorowej całego dysku, partycji lub określonych sektorów.
 • podstawy pracy ze strukturami logicznymi w hex-edytorze.
 • Znajomość struktur logicznych systemu plików FAT
 • umiejętność manualnego wyszukiwania i odzyskiwania skasowanych plików
 • umiejętność manualnego składania pofragmentowanych plików z wykorzystaniem tablic FAT
 • umiejętność odtwarzania parametrów systemu plików w oparciu o fragmenty struktur logicznych.
 • Znajomość struktur logicznych NTFS
 • umiejętność manualnego wyszukiwania i odzyskiwania skasowanych plików
 • analiza rekordów MFT, znajomość atrybutów plików
 • umiejętność odtwarzania parametrów systemu plików w oparciu o zachowane fragmenty struktur logicznych

Certyfikat +

  

Certyfikat

 

 
Zaświadczenie

 


Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.

Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: "certificate Knowledge supported by skills".

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017. 

Jednostka szkoleniowa +

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. Dodatkowo każde stanowisko posiada indywidualny odciąg wentylacyjny, zapewniający komfortowe warunki dla każdego uczestnika - pochłanianiając powstałe podczas procesu lutowania opary.

 • Sala nr 1 składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny. 

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników szkoleń, oraz szafki z ubiorem specjalistycznym (chałaty i rękawiczki ESD). Pozostałe pomieszczenia to toaleta i kuchnia z wydzielonym miejscem na jadalnię.

Teoria:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do robienia notatek jak i otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych w postaci schematów, czy boardview do omawianego materiału. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.

Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

Praktyka:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: Sale do zajęć praktycznych składają się z dużych biurek roboczych, wyposażonych w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy.

Kadra szkoleniowa +

 

IMIĘ I NAZWISKO: PAWEŁ KACZMARZYK
Obszar specjalizacji: Odzysk danych z dysków twardych i nośników półprzewodnikowych
Doświadczenie zawodowe: 20-letnie doświadczenie w odzysku danych

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 400 godzin przeprowadzonych zajęć, w tym seminaria z zakresu ochrony informacji oraz wykład "Autopsja dysku twardego" na Politechnice Wrocławskiej
Wykształcenie:

Średnie. Wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu danych z dysków twardych, SSD, pamięci Flash i macierzy RAID oraz w naprawach podzespołów komputerowych

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu: sieci teleinformatychnych, serwisowania elektroniki,odzysku danych, administracji serwerów, cyberbezpieczeństwa.
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

 

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         536-281-931    796 146 189

sprawdź nasze REKOMENDACJE