Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 796 146 189 Telefon730 040 535 Notemaster en

Boot Up Sequence jako niezbędny element zaawansowanej naprawy złożonych usterek płyt wielowarstwowych - warsztaty.


Oferujemy kursy z zakresu serwisowania przenośnego sprzętu elektronicznego, realizowane w bardzo dużej liczbie godzin i z naciskiem głównie na zajęcia praktyczne. Umożliwiają one pozyskanie wiedzy i utrwalenie jej dzięki ćwiczeniom. Każdy z indywidualnych kursów pozwala posiąść wiedzę teoretyczną oraz nabyć praktyczne umiejętności z omawianego zakresu. Po ukończeniu dowolnego z etapów, korzystając z nabytych umiejętności, można realizować naprawy i wdrażać rozwiązania w zakresie omawianych w jego trakcie zagadnień. Zalecamy realizować je chronologicznie w proponowanej kolejności, gdyż każdy kolejny kurs pozwala zgłębić tajniki i nabyć coraz bardziej zaawansowaną wiedzę do działania w wymagającym zawodzie. Szkolenia prowadzone są w kameralnych grupach, co pozwala na pochylenie się osób prowadzących nad indywidualnymi potrzebami kursantów oraz dostosowanie sposobu przekazywanej wiedzy do poziomu poszczególnych uczestników. Wieloletnie doświadczenie firmy Notebook Master Centrum Szkoleń poparte jest niezależnymi referencjami oraz opiniami od kursantów z całej Polski.

Plan ramowy +

Czas trwania - 40 godzin dydaktycznych

Wymagania wstępne przed szkoleniem:

Warunkiem przystąpienia do odbycia tego kształcenia, jest odbycie kształcenia: „Specjalista – serwisant elektroniki” - ETAP IV "ROZSZERZONA DIAGNOSTYKA ORAZ STUDIUM PRZYPADKÓW NAPRAW LINII ZASILANIA W TRYBACH ACPI S5-S0".

Ramowy plan kursu:

 Rozszerzona diagnostyka urządzeń i układów elektronicznych oraz analiza parametrów technicznych.
W tym:
1. Usystematyzowanie procedury startu dla poszczególnych architektur płyt wielowarstwowych.
2. Zaawansowana diagnostyka z użyciem dokumentacji boardview.
3. Modyfikacja sprzętu - wymuszenie eliminacji uszkodzonego podzespołu.
4. Procedura adaptacji dostępnych obecnie elementów jako substytuty niedostępnych podzespołów.
5. Doskonalenie umiejętności manualnych na przykładach usterek mechanicznych.
6. Syntetyzacja procedury próby zwarciowej.
7. Ćwiczenia manualne – praca z boardview oraz sprzętem lutowniczym, z użyciem poszczególnych technik lutowania dla zminiaturyzowanych układów:
a. Lutowanie powierzchniowe – ćwiczenia.
b. Lutowanie przewlekane – ćwiczenia.
c. Lutowanie układów z wyprowadzeniami sferycznymi w siatce rastrowej – ćwiczenia.
8. Przykłady naprawy najcięższych usterek elektronicznych – ćwiczenia praktyczne i panel dyskusyjny.
Każdy uczestnik ma możliwość elastycznego dostosowania programu dla swoich potrzeb.

Cele Szkolenia +

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kurs na tym etapie ma na celu wyedukowanie serwisantów samodzielnych w zakresie diagnostyki usterek komponentów bazowych posiadających, umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność posługiwania się board view
 • Strategia poznawcza – umiejętność rozpoznania rozległych uszkodzeń
 • Informacja werbalna – umiejętność wymiany komponentów
 • Umiejętność motoryczna – umiejętne posługiwanie się narzędziami serwisowymi
 • Postawa – umiejętność wybrania odpowiedniej strategii naprawy

Program kursu jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas szkolenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku kształcenia +

Uzyskane kwalifikacje i umiejętności po pozytywnym zakończeniu kursu przez uczestnika:

Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę oraz naprawę przenośnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w zakresie omawianym podczas szkolenia.

 

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu:

 • W oparciu o procedurę Boot Up Sequence potrafią odtworzyć poprawność rozruchu i działania płyt wielowarstwowych niezależnie od architektury
 • Potrafią dokonywać zaawansowanych napraw płyt wielowarstwowych w urządzeniach elektronicznych w oparciu o dokumentacje boardview
 • Umieją znaleźć i usunąć zaawansowane i rozległe usterki występujące na płycie głównej powstałe na skutek przepięć i zwarć
 • Posiadają wiedzę niezbędną do dalszego samodzielnego działania z wszystkimi rodzajami i stopniami trudności spotkanych usterek
 • Posiadają świadomość i umiejętność rozpoznania i opisania rozległości uszkodzenia w przypadku chęci uzyskania wsparcia z zewnątrz

Certyfikat +

   

Certyfikat

 

 

Zaświadczenie

 

 

 

 

 Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.
Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.
Nazwa certyfikatu: "certificate Knowledge supported by skills".
Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017.

Jednostka szkoleniowa +

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. Dodatkowo każde stanowisko posiada indywidualny odciąg wentylacyjny, zapewniający komfortowe warunki dla każdego uczestnika - pochłaniając powstałe podczas procesu lutowania opary.

 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 1 składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stację lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stację lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników szkoleń, oraz szafki z ubiorem specjalistycznym (chałaty i rękawiczki ESD). 

Teoria:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych w postaci schematów, czy boardview do omawianego materiału jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.

Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

Praktyka:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach znajdują się z duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stację lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów.

 

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

Kadra szkoleniowa +

IMIĘ I NAZWISKO: MICHAŁ BRACH
Obszar specjalizacji: Elektronika. BGA. Informatyka. Cyberbezpieczeństwo. Bezpieczeństwo baz danych, aplikacji www i urządzeń mobilnych. Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych.
Doświadczenie zawodowe: Certyfikat comptia. Serwisant w autoryzowanym serwisie Lenovo. 12-letnie doświadczenie w zawodzie technik serwisant sprzętu elektronicznego.                                                           

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 7160 godzin przeprowadzonych zajęć. Ponad 12364 godzin nadzoru nad realizowanymi kształceniami.
Wykształcenie: Wyższe. Cyberbezpieczeństwo, wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH.

 

IMIĘ I NAZWISKO: MACIEJ PIELA
Obszar specjalizacji: Elektronika. BGA. Serwery. Sieci teleinformatyczne. Cyberbezpieczeństwo. 
Doświadczenie zawodowe: Kurs specjalisty IPC-7711/IPC-7721, trener, 10-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie technik serwisant sprzętu komputerowego, od 2010 r. kierownik IT serwisu Notebook Master. 8 lat prowadzenia wewnętrznych szkoleń dla pracowników, specjalizujących się w serwisowaniu elektroniki.

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 6680 godzin przeprowadzonych zajęć.
Wykształcenie: Średnie.

  

IMIĘ I NAZWISKO: WIESŁAW ATŁAS
Obszar specjalizacji: Elektronika. Elektromechanika.
Doświadczenie zawodowe:

30 lat serwisowania urządzeń elektronicznych, w tym laptopów, technologii LCD, monitory i TV.

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 820 godzin przeprowadzonych zajęć. Kurs pedagogiczny. 5 lat doświadczenia w szkoleniu uczniów klas 4 i 5 Liceum Zawodowego i Technikum Elektronicznego ZSZ w Pabianicach w cyklach 5-tygodniowych. 
Wykształcenie: Średnie. Technik elektronik. 

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu IT 
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

 

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         796-146-189    730-040-535

sprawdź nasze REKOMENDACJE