MENU
pl en

Diagnostyka urządzeń wyposażonych w wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD) – telewizory i monitory.


Diagnostyka urządzeń wyposażonych w wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD) – telewizory i monitory.

System Ratalny
Diagnostyka urządzeń wyposażonych w wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD) – telewizory i monitory.
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KURSU:
I. Diagnostyka urządzeń wyposażonych w wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD) – telewizory i monitory.

 1. Omówienie elementów elektronicznych występujących w urządzeniach oraz ich funkcji i przeznaczenia.
 2. Konstrukcje układów zasilania z sieci napięcia przemiennego 230V.
 3. Układ PFC wyjaśnienie zasady działania i potrzeby stosowania.
 4. Układ zasilania PWM / działanie, kontrola, sterowanie.
 5. Zasilanie układem podświetlania, omówienie układu zasilania, sterownie i regulacja napięcia diod LED.
 6. Możliwości zastosowania próby zwarciowej znanej z serwisowania płyt głównych laptopów w serwisowaniu telewizorów i monitorów.
 7. Schemat blokowy.
 8. Praktyczna identyfikacja elementów i układów na konkretnych modułach.

CZAS TRWANIA - 40 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED SZKOLENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziane są zdolności manualne oraz podstawowa wiedza elektryczna i elektroniczna.

cena: 3500zł

Więcej informacji >
Cele szkolenia >

DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ WYPOSAŻONYCH W WYŚWIETLACZE CIEKŁOKRYSTALICZNE (LCD) – TELEWIZORY I MONITORY.
Kurs na tym etapie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych serwisantów urządzeń wyposażonych w wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się: 

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność charakteryzowania usterki.
 • Strategia poznawcza – umiejętność rozpoznania usterek w urządzeniach z wyświetlaczem LCD.
 • Informacja werbalna – umiejętność pozyskania i przekazania informacji na temat powodu awarii.
 • Umiejętność motoryczna – umiejętne posługiwanie się narzędziami serwisowymi i pomiarowymi.
 • Postawa – umiejętność wybrania odpowiedniej strategii diagnostyki urządzeń. 

SPOSOBY NAPRAWY URZĄDZEŃ WYPOSAŻONYCH W WYŚWIETLACZE CIEKŁOKRYSTALICZNE (LCD) – TELEWIZORY I MONITORY.
Kurs na tym etapie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych serwisantów urządzeń wyposażonych w wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się: 

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność charakteryzowania usterki.
 • Strategia poznawcza – umiejętność rozpoznania usterek w urządzeniach z wyświetlaczem LCD.
 • Informacja werbalna – umiejętność pozyskania i przekazania informacji na temat sposobu usunięcia usterki.
 • Umiejętność motoryczna – umiejętne posługiwanie się narzędziami serwisowymi i pomiarowymi.
 • Postawa – umiejętność wybrania odpowiedniej strategii montażu i naprawy urządzeń.
Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ WYPOSAŻONYCH W WYŚWIETLACZE CIEKŁOKRYSTALICZNE (LCD) – TELEWIZORY I MONITORY.

 • identyfikuje elementy elektroniczne urządzeń.
 • charakteryzuje konstrukcje układów zasilania.
 • zna zasady działania i potrzeby stosowania układów PFC.
 • zna zasady działania, kontroluje i steruje układem zasilania PWM.
 • steruje i reguluje napięcie diod LED.
 • stosuje próby zwarciowe podczas diagnostyki usterek.
 • posługuje się schematem blokowym.
 • identyfikuje elementy i układy na konkretnych modułach. 

SPOSOBY NAPRAWY URZĄDZEŃ WYPOSAŻONYCH W WYŚWIETLACZE CIEKŁOKRYSTALICZNE (LCD) – TELEWIZORY I MONITORY.

 • zna zasady bezpieczeństwa przy serwisowaniu urządzeń zasilanych napięciem przemiennym 230 V.
 • charakteryzuje elementy na poszczególnych modułach z użyciem schematu ideowego.
 • charakteryzuje budowę wyświetlacza.
 • definiuje role polaryzatorów.
 • posiada praktyczne doświadczenie w diagnostyce i naprawie urządzeń wyposażonych w wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD).
Certyfikat >

ImageImage

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017.

Jednostka szkoleniowa >

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych w postaci schematów, czy boardview do omawianego materiału jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacja lutownicza BGA na podczerwień, lutownica grotowa i lutownica na gorące powietrze. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów. 

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.