Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon730 015 672 Notemaster en

Elementy rozwiązań kasy Cloud / Enterpise w sieciach komputerowych.


Plan Ramowy +

Czas trwania - 24 godziny

Wymagania wstępne przed kształceniem:

  Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna.

Ramowy plan kształcenia:

 I. Routing dynamiczny.

 1. Protokoły routingu dynamicznego.
 2. Zastosowanie routingu dynamicznego w wybranych makietach sieciowych.
 3. Porównanie protokołów routingu dynamicznego.

 

 II. Zaawansowane wykorzystnie usługi DNS 

 1. Wykorzystanie usługi DNS w load-balancinu i planach ciągłości działania.
 2. Zaawansowana konfiguracja DNS.
 3. Repliki DNS, widoki DNS.
 4. Wykorzystanie widoków do kształtowania ruchu sieciowego.
 5. Korelacja ruchu z danymi GeoIP.

 

 III. Zagadnienia z zakresu failover IP, LACP.

 1. Metody i problemy agregacji ruchu sieciowego.
 2. Planowanie agregacji połączeń.
 3. Protokoły agregacji połączeń.
 4. Testowanie wydajności połączeń agregowanych.
 5. Definiowanie funkjci failover. >.
 6. Zagadnienia z zakresu agregacji połączeń LACP, Inerface binding>.

 

  IV. Podstawy klastrowania HA elementów sieciowych.

 1. Sposoby i możliwościami klastrowania urządzeń sieciowych.
 2. Funkcjonalność HA.
 3. Rozwiązania komercyjne i opensource.

 

 V. Zaawansowany monitoring sieci i protokołów sieciowych.

 1. Monitorowanie i analiza ruchu sieciowego.
 2. Protokoły sieciowe.
 3. Narzędzia do analizy sieci.

 

 VI. Eliminacja pojedynczego punktu awarii.

 1. Ćwiczenia z projektowania i wdrażania wszystkich dotychczas poznanych technik.

 

 

Cele szkolenia +

Kompetencje nabyte w toku szkolenia +

Certyfikat +

Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów, (głównie praktycznych) podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każde kształcenie zakończone jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest certyfikatem potwierdzającym jego odbycie.

Po ukończeniu kształcenia z pozytywnym wynikiem, uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: "certyficate Knowledge supported by skills", certyfikat TNE zawierający: imię i nazwisko uczestnika, numer pesel, nazwę kształcenia, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017. 

Jednostka szkoleniowa +

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

 

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teroteyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkloenia zdobywają wiedzę teroteyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia. Pozostałe pomieszczenia to toaleta i kuchnia z wydzielonym miejscem na jadalnię. 

Teoria:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputer znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy również do robienia notatek jak i otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.

Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

Praktyka:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: Sale do zajęć praktycznych składają się z dużych biurek roboczych, wyposażonych w niezbędne sprzęt taki jak: komputery+monotr, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.
Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy.

Kadra szkoleniowa +

  

IMIĘ I NAZWISKO: Jacek Herold
Obszar specjalizacji: Sieci teleinformatyczne, audyty bezpieczeństwa, wsparcie techniczne.
Doświadczenie zawodowe: Bezpieczeństwa systemów operacyjnych i sieci. Audyty bezpieczeństwa w tym sektor bankowy -rekomendacja "D"KNF. 8 lat pracy w Wrocławskim Centrum Sieciowo Superkomputerowym WCSS

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 10 lat doświadczenia szkoleniowego. Ponad 2 000 godzin przeprowadzonych zajęć.
Wykształcenie:

Wyższe. Politechnika Wrocławska

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu: sieci teleinformatychnych, serwisowania elektroniki,odzysku danych, administracji serwerów, cyberbezpieczeństwa.
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

 

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         536-281-931    730-015-672

sprawdź nasze REKOMENDACJE