MENU
pl en

Elementy rozwiązań klasy Cloud / Enterprise w sieciach komputerowych


Elementy rozwiązań klasy Cloud / Enterprise w sieciach komputerowych

System Ratalny
Elementy rozwiązań klasy Cloud / Enterprise w sieciach komputerowych

Oferujemy kursy z zakresu sieci teleinformatycznych, realizowane w dużej liczbie godzin i z naciskiem głównie na zajęcia praktyczne. Umożliwiają one pozyskanie wiedzy i utrwalenie jej dzięki ćwiczeniom. Każdy z indywidualnych kursów pozwala posiąść wiedzę teoretyczną oraz nabyć praktyczne umiejętności z omawianego zakresu. Po ukończeniu dowolnego z etapów, korzystając z nabytych umiejętności, można realizować usługi instalacji, diagnostyki i konfiguracji sieci teleinformatycznych w zakresie omawianych w jego trakcie zagadnień. Zalecamy realizować je chronologicznie w proponowanej kolejności, gdyż każdy kolejny kurs pozwala zgłębić tajniki i nabyć coraz bardziej zaawansowaną wiedzę do działania w wymagającym zawodzie. Szkolenia prowadzone są w kameralnych grupach co pozwala na pochylenie się osób prowadzących nad indywidualnymi potrzebami kursantów oraz dostosowanie sposobu przekazywanej wiedzy do poziomu poszczególnych uczestników. Wieloletnie doświadczenie firmy Notebook Master Centrum Szkoleń poparte jest niezależnymi referencjami oraz opiniami od kursantów z całej Polski.

Plan ramowy >

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna.

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Routing dynamiczny.

 1. Protokoły routingu dynamicznego.
 2. Zastosowanie routingu dynamicznego w wybranych makietach sieciowych.
 3. Porównanie protokołów routingu dynamicznego. 

II. Zaawansowane wykorzystanie usługi DNS 

 1. Wykorzystanie usługi DNS w load-balancingu i planach ciągłości działania.
 2. Zaawansowana konfiguracja DNS.
 3. Repliki DNS, widoki DNS.
 4. Wykorzystanie widoków do kształtowania ruchu sieciowego.
 5. Korelacja ruchu z danymi GeoIP.

III. Zagadnienia z zakresu failover IP, LACP.

 1. Metody i problemy agregacji ruchu sieciowego.
 2. Planowanie agregacji połączeń.
 3. Protokoły agregacji połączeń.
 4. Testowanie wydajności połączeń agregowanych.
 5. Definiowanie funkcji failover.
 6. Zagadnienia z zakresu agregacji połączeń LACP, Inerface binding.

IV. Podstawy klastrowania HA elementów sieciowych.

 1. Sposoby i możliwości klastrowania urządzeń sieciowych.
 2. Funkcjonalność HA.
 3. Rozwiązania komercyjne i opensource. 

V. Zaawansowany monitoring sieci i protokołów sieciowych.

 1. Monitorowanie i analiza ruchu sieciowego.
 2. Protokoły sieciowe.
 3. Narzędzia do analizy sieci. 

VI. Eliminacja pojedynczego punktu awarii.

 1. Ćwiczenia z projektowania i wdrażania wszystkich dotychczas poznanych technik.
Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kurs ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie dot. małych sieci teleinformatycznych. 

Na kursie uczestnik nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie takich tematów, jak:

 • Intelektualna – umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu dot. konfiguracji, wdrażania, diagnostyki i bezpieczeństwa małej sieci
 • Motoryczna - umiejętności diagnostyki sieci przy użyciu specjalistycznych narzędzi
 • Poznawcza – umiejętności projektowania, wdrażania, diagnostyki i zabezpieczenia małych sieci firmowych i domowych
 • Postawa - umiejętności dot. rozwiązywania problemów i konfliktów w sieci
 • Werbalna - umiejętności wykorzystania znajomości działania sieci

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną instalację, diagnostykę i konfigurację sieci teleinformatycznych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

NA KURSIE UCZESTNIK NABĘDZIE WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE W ZAKRESIE TAKICH TEMATÓW, JAK:

 • Routing dynamiczny
 • Zaawansowane wykorzystanie usługi DNS
 • Zagadnienia z zakresu failover IP, LACP
 • Podstawy klastrowania HA elementów sieciowych
 • Zaawansowany monitoring sieci i protokołów sieciowych
 • Eliminacja pojedynczego punktu awarii
Certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.