MENU
pl en

ETAP 1. Zapoznanie się z oprogramowaniem serwisowym oraz najczęstszymi usterkami występującymi w telefonach

ETAP 1. Zapoznanie się z oprogramowaniem serwisowym oraz najczęstszymi usterkami występującymi w telefonach

ETAP 1. Zapoznanie się z oprogramowaniem serwisowym oraz najczęstszymi usterkami występującymi w telefonach
Plan Ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Omówienie poszczególnych elementów telefonu.

 1. Jakich części używać i skąd zamawiać?
 2. Narzędzia manualne.
 3. Sprzęt serwisowy.
 4. Chemia warsztatowa.

II. Przygotowanie stanowiska pracy.

 1. Ustawianie stacji lutowniczych oraz mikroskopu.
 2. Konfiguracja urządzeń warsztatowych.
 3. Spoiwa lutownicze oraz pęsety, skrobaki, plecionki.

III. Przygotowanie telefonu do naprawy.

 1. Modelowy demontaż części składowych telefonu.
 2. Testowanie oraz prawidłowy montaż wyświetlaczy przez wklejenie.
 3. Sprawdzenie poprawnego napięcia ogniw oraz aktywacja baterii przy użyciu płytek lub zasilacza serwisowego.
 4. Czyszczenie telefonów po zalaniu oraz inspekcja poszczególnych elementów.
 5. Prawidłowe rozpoznanie usterek oraz błyskawiczna naprawa.

IV. Omówienie najczęstszych usterek występujących w telefonach.

V. Prezentacja oprogramowania serwisowego.

VI. Lutowanie złącz USB, FPC, wymiana mikrofonów, złącz SIM.

 1. Zabezpieczenie sąsiadujących elementów oraz usuwanie starych złącz z płyty.
 2. Weryfikacja płyty po wylutowaniu złącza oraz montaż nowego złącza przy użyciu lutownicy kolbowej oraz hot air.

VII. Regeneracja padów oraz pól lutowniczych.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE  (3 dni)

REALIZACJA JEDYNIE STACJONARNIE

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:
Mile widziane są zdolności manualne oraz podstawowa wiedza elektroniczna.

FORMA REALIZACJI STACJONARNA >

ImageImageImage

Szkolenie realizowane jest wyłącznie w formie stacjonarnej . Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w telewizory 72' do wyświetlania schematów, boardview, slajdów, wizualizer - którego działanie jest identyczne jak w przypadku mikroskopu z funkcją udostępniania obrazu w sieci . Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

 • Sala nr 1 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną

Sale wyposażone są w urządzenia takie jak:

 • zasilacz serwisowy,
 • lutownica grotowa,
 • lutownica na gorące powietrze,
 • programator Touch ID,
 • mikroskop laboratoryjny,
 • multimetr, nożyk,taśma absorbcyjna,
 • spoiwo lutownicze,
 • topnik,
 • kombinerki,
 • cążki tnące,
 • sonda pomiarowa,
 • grot typu T,
 • odysak spoiwa,
 • szczotka ESD,
 • śrubokręt Wera komplety,
 • otwierak plastikowy,
 • otwierak metalowy,
 • szpatułka metalowa,
 • penseta.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału jak i robienia notatek. 
Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska. Na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe. Każde biurko wyposażone jest w urządzenie wentylujące, które ma za zadanie filtrowanie powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

INFORMACJE O TRENERZE >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Marcin Wojton.

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Elektronika, Naprawa Telefonów Komórkowych.

WYKSZTAŁCENIE:

 • Technik Teleinformatyk.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Serwisant GSM z 10 letnim stażem.

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE: 

 • Ponad 900 godzin przeprowadzonych szkoleń

CERTYFIKAT >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym uzyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master.

Nazwa certyfikatu: 'Certificate Knowledge supported by skills'.

Certyfikat zawiera: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu wraz z datą wystawienia, znak jakości MSUES oraz znak wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Ponadto po zrealizowaniu każdego z etapów kształcenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, zawierające powyższe informacje, a dodatkowo nazwę etapu.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku kliknij 'pobierz'

KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną naprawę telefonów GSM, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • poprawnie wlutuje złącza USB, FPC, mikrofony,
 • rozpoznaje usterki omawiane w trakcie kursu,
 • prawidłowo montuje i demontuje poszczególne elementów telefonu,
 • samodzielnie dobiera odpowiednie narzędzia i części oraz sprzęt serwisowy,
 • obsługuje lutownice kolbową oraz hot air,
 • w prawidłowy sposób demontuje uszkodzone elementy z płyty,
 • ocenia jakość naprawionego telefonu oraz testuje poszczególne moduły.
CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie serwisantów telefonów GSM  posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność naprawy podstawowych usterek,
 • Strategia poznawcza – umiejętność ocenienia stopnia uszkodzenia,
 • Informacja werbalna – umiejętność omówienia sposobu naprawy,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność wykorzystania lutownicy,
 • Postawa – umiejętność stosowania omawianych metod naprawy.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!


Aleksandra Dziadowiec Starszy specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Dziadowiec
+48 572 995 842 adziadowiec@notemaster.pl
Kamila Lech Specjalista ds. szkoleń
Kamila Lech
+48 572 156 459 klech@notemaster.pl