MENU
pl en

Frontend – kompleksowe narzędzia pracy developera.


Frontend – kompleksowe narzędzia pracy developera.

System Ratalny
Frontend – kompleksowe narzędzia pracy developera.
Plan ramowy: >

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED SZKOLENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników.

RAMOWY PLAN KURSU:
I. Preprocesory.

II.Podstawy.

 1. Czym są preprocesory i jak je stosować.
 2. Kod źródłowy, kompilacja, kod wyjściowy.
 3. Obsługa kompilatora i struktura plików.

III. Pugjs.

 1. Składnia:
 2. Zmiana treści:
  a: Wcięcia.
  b: Elementy, id, klasy.
  c: Pozostałe własności elementów.
  d: Tekst wieloliniowy.
  e: Filtry.
 3. Zależności między plikami – include, extends, block.
 4. Zmienne, interpolacja.
 5. Mixiny.
 6. Pętle each oraz while.

IV. Stylus.

 1. Składnia:
  a: Selektory.
  b: Wcięcia.
  c: Zgodność w CSS.
 2. Zmienne i interpolacja.
 3. Mixiny.
 4. Pętle.
 5. Funkcje wbudowane i własne.

V. Markdown.

 1. Zastosowanie.
 2. Składnia.
 3. Znaczniki.
 4. Typora.

VI. Kompresja plików.

 1. CSS minifier.
 2. HTML minifier.
 3. TinyPNG.

VII. Emmet – podstawy.

 1. Czym jest Emmet i dlaczego go używamy.

VIII. Emmet w HTML/Pugjs.

 1. Struktura strony.
 2. Elementy, klasy, id.
 3. Właściwości elementów.
 4. Multiplikacja i numerowanie.
 5. Dziecko, rodzeństwo, rodzic, grupowanie.

IX. Emmet w arkuszach stylów.

 1. Wymiary, marginesy, pozycja.
 2. Tło i kolory.
 3. Obramowanie.
 4. Display i flexbox.
Kompetencje nabyte w toku szkolenia: >

Kształcenie ma na celu przygotowanie uczestników do:

 • Optymalizacji pracy przy tworzeniu aplikacji.
 • Tworzenia kodu łatwiejszego w skalowaniu, rozwijaniu i utrzymaniu.
 • Rozwiązywania problemów technicznych i strukturalnych związanych z zawodem programisty.

 Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty i slajdy wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Cele szkolenia: >

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu potrafią:

 • Zarządzać techniczne projektem aplikacji.
 • Dobierać i stosować specjalistyczne oprogramowanie o niskim i wysokim stopniu specjalizacji.
 • Tworzyć i kompilować kod źródłowy.
 • Weryfikować kod skompilowany.
 • Optymalizować produkt (aplikację).
 • Hermetyzować moduły aplikacji.
 • Wymuszać stosowanie dobrych praktyk programistycznych przez dobór odpowiednich narzędzi.
Certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast, po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Jednostka szkoleniowa: >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.