MENU
pl en

Instalacja WordPress’a oraz zapoznanie z interfejsem.


Instalacja WordPress’a oraz zapoznanie z interfejsem.

Raty
Instalacja WordPress’a oraz zapoznanie z interfejsem.
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Dlaczego warto stworzyć stronę za pomocą CMS WordPress. Podstawy zarządzania treścią. Frontend i backend.

II. Zasady funkcjonowania stron internetowych. Domeny, DNS, hosting, FTP i bazy danych.

III. Wymagania techniczne dla WordPress i wybór hostingu.

IV. Przygotowanie środowiska pracy dla WordPress.

V. Instalacja WordPress na serwerze zdalnym.

 1. Instalacja za pomocą kreatora.
 2. Instalacja za pomocą klienta FTP.
 3. Struktura plików i katalogów WordPress.

VI. Wdrożenie bezpiecznego połączenia SSL.

VII. Praca z kokpitem, podstawowe zasady administrowania strony.

 1. Logowanie.
 2. Instalacja motywów.
 3. Instalacja wtyczek.
 4. Funkcje paska narzędzi.
 5. Wprowadzanie treści.

VIII. Elementy graficzne strony.

 1. Przydatne bezpłatne programy: Gimp i FastStone PhotoResizer.
 2. Podstawowa edycja elementów graficznych.
 3. Masowa zmiana rozmiaru zdjęć.
 4. Masowe dodawanie znaków wodnych.
 5. Formaty plików graficznych i zastosowanie: bmp, jpg, gif, png.
 6. Prawa autorskie, sposoby pozyskiwania bezpłatnych zdjęć w sposób legalny.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników.

Cena: 3 500 zł

Więcej informacji >
Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych projektantów i administratorów stron internetowych posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania technologii internetowych, dostosowania odpowiednich narzędzi do budowy serwisu internetowego,
 • Strategia poznawcza – umiejętności zastosowania optymalnych rozwiązań przy wykonywaniu instalacji i konfiguracji serwisu internetowego,
 • Informacja werbalna – umiejętność ustalenia wymagań serwisu internetowego z klientem,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność projektowania serwisu internetowego oraz instalacji i konfiguracji CMS,
 • Postawa – umiejętność dostosowania serwisu internetowego do wymagań klienta.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności dot. projektowania stron internetowych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • zna zasady funkcjonowania stron internetowych (domeny, DNS, hosting, FTP i bazy danych),
 • potrafi dobrać odpowiedni hosting dla platformy WordPress,
 • potrafi przygotować środowisko pracy dla platformy WordPress,
 • potrafi zainstalować WordPress na serwerze zdalnym,
 • potrafi wdrożyć bezpieczne połączenie SSL,
 • zna zasady pracy z kokpitem i administrowania strony,
 • potrafi dodać, zmienić i modyfikować elementy graficzne strony.
certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast, po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów oraz monitory o wysokiej rozdzielczości pozwalają w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, a każde z nich składa się z 2 jednostek komputerowych oraz 2 ruchomych monitorów Full HD.

Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, a każde z nich składa się z 2 jednostek komputerowych oraz 2 ruchomych monitorów Full HD.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału, jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej.

PRAKTYKA:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: każdy z uczestników podczas zajęć praktycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego m.in. do realizacji ćwiczeń praktycznych. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej.

informacja o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Cezary Marecki

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Budowa stron i sklepów internetowych, Marketing

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe, licencjat

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 10 lat doświadczenia w handlu (IT) od ponad 7 lat własna działalność gospodarcza

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • 400h szkoleń informatycznych przeprowadzonych w roku 2020