MENU
pl en

Projektowanie oraz budowa sieci światłowodowych

Projektowanie oraz budowa sieci światłowodowych

Projektowanie oraz budowa sieci światłowodowych
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Tłumienie toru optycznego.

II. Jak obchodzić się ze światłowodem.

 1. Gdzie można coś zepsuć.
 2. Gdzie nie ma się czego obawiać.

III. Błędy instalatorskie.

IV. Budowa kabli światłowodowych.

 1. Spawanie włókien.
 2. Montaż gniazd abonenckich.
 3. Rozbieranie kabla światłowodowego.

V. Konstrukcja muf światłowodowych.

 1. Napowietrznych.
 2. Do kanalizacji.

VI. Nauka prawidłowego spawania.

 1. Układanie włókien w mufach.

VII. Instalacje napowietrzne oraz w kanalizacji teletechnicznej.

VIII. Elementy dodatkowe infrastruktury.

 1. Stelaże zapasów kabli.
 2. Dystanse nasłupowe.

IX. Wymogi operatorów infrastruktury.

X. Zagrożenia i sposoby napraw uszkodzonych linii światłowodowych.

XI. Diagnostyka toru optycznego.

CZAS TRWANIA - 16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH (2 dni)

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:

 1. Ukończone szkolenie etap 1 - Projektowanie, wdrażanie i diagnostyka sieci.

LUB ZNAJOMOŚĆ:

 1. Podstaw budowy sieci .
FORMA REALIZACJI ONLINE >

Szkolenie realizowane w formie zdalnej jest to połączenie wieloletniego doświadczenia trenerów w zakresie realizacji kursów stacjonarnych, platformy Zoom oraz stanowiska szkoleniowego, w które uczestnik zostanie zaopatrzony drogą kurierską na czas trwania kursu (wyposażenie oraz materiały szkoleniowe).

      Platforma Zoom umożliwia dwustronną komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym i zapewnia wysoką jakość obrazu oraz audio w technologii HD. Platforma pozwala na udział w szkoleniach online z dowolnego urządzenia. Podczas spotkań organizowanych za pomocą Zoom, można udostępniać ekran oraz aplikacje, Dzięki platformie trener będzie mógł śledzić poczynania osoby odbywającej szkolenie na ekranie oraz udzielać jej praktycznych wskazówek, odpowiadać na pytania oraz przeprowadzać ćwiczenia praktyczne z omawianego zakresu. Ilość godzin kursu zdalnego jest identyczna jak w przypadku kursu stacjonarnego. Wyposażenie osoby odbywającej kurs w obu przypadkach jest takie samo.

W przypadku realizacji kursu zdalnego, jego uczestnicy uzyskują te same efekty kształcenia, jakie osiągnęliby podczas kursu stacjonarnego oraz podchodzą do egzaminu wewnętrznego, a jego pozytywne zaliczenie uhonorowane jest certyfikatem potwierdzającym ukończenie kompletnego kursu.

Jeśli chodzi o sprzęt, materiały oraz narzędzia tj. kompletne wyposażenie stanowiska szkoleniowego – wysyłamy je do uczestnika za pośrednictwem kuriera.

Co wysyłamy na szkolenie:

 • Spawarka,
 • Reflektometr,
 • Nożyce, nożyczki do kevlaru,
 • Bandownica do taśmy stalowej,
 • Śrubowa I-NAP-003,
 • Stripper do płaszcza i zbrojenia ACS PLUS,
 • Mini-Mufa do montażu adaptera typu SC Simplex/LC Duplex,
 • Mufa światłowodowa MINI FOSC 48J,
 • Tacka światłowodowa na 12-24Jspawy,
 • Adapter Światłowodowy SC/UPC SMsimplex,
 • Splitter PLC 1:4 SM 0.9mm 1m (STEEL BOX) blister FT,
 • Spaw mechaniczny FAST-MS1 5szt,
 • Mini Miernik mocy optycznej Grandway FHP12A (-70dBm do 10dBm),
 • Wizualny lokalizator uszkodzeń 10mW TriBrer BML205-10 FIBERTECHNIC Gigabit Media,
 • Konwerter FCM-2100-F SFP RJ45,
 • SFP Dual OPTEC 1.25G SM LC16dB 20km TX1310 DDM,
 • FIBERTECHNIC MODUłu FS-B3524-FS03,
 • FIBERTECHNIC MODUłU FS-B5324-FS03D,
 • 12 x Pigtail FIBERTECHNIC GOLD,
 • SC/UPC SM G.657A2 2M 12 kolorów blister,
 • Źródło światła,
 • MUFA DAC MINI 12J 2 2,
 • Osłona, osłonki spawu światłowodowego 45mm 100szt,
 • Włókno rozbiegowe OLF SM 9/125 G652D SC/APC-SC/APC zbrojone 150m,
 • Patch Cord lc/apc-lc/apc SM G652D,
 • Patch Cord sc/apc-sc/apc sm G657A,
 • Patch Cord lc/upc-sc/upc sm dx,
 • Puszka abonencka FOB-A02,
 • Mini mufa rozdzielcza GFP-4drop,

W/w wyposażenie stanowiska szkoleniowego jest przesłane i następnie odebrane od uczestnika po ukończeniu szkolenia za pośrednictwem kuriera.

FORMA REALIZACJI STACJONARNA >

ImageImageImage

Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej to bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach.

 • Sala nr 1 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną

Sale wyposażone są w urządzenia takie jak:

 • Spawarka,
 • Reflektometr,
 • Nożyce, nożyczki do kevlaru,
 • Bandownica do taśmy stalowej,
 • Śrubowa I-NAP-003,
 • Stripper do płaszcza i zbrojenia ACS PLUS,
 • Mini-Mufa do montażu adaptera typu SC Simplex/LC Duplex,
 • Mufa światłowodowa MINI FOSC 48J,
 • Tacka światłowodowa na 12-24Jspawy,
 • Adapter Światłowodowy SC/UPC SMsimplex,
 • Splitter PLC 1:4 SM 0.9mm 1m (STEEL BOX) blister FT,
 • Spaw mechaniczny FAST-MS1 5szt,
 • Mini Miernik mocy optycznej Grandway FHP12A (-70dBm do 10dBm),
 • Wizualny lokalizator uszkodzeń 10mW TriBrer BML205-10 FIBERTECHNIC Gigabit Media,
 • Konwerter FCM-2100-F SFP RJ45,
 • SFP Dual OPTEC 1.25G SM LC16dB 20km TX1310 DDM,
 • FIBERTECHNIC MODUłu FS-B3524-FS03,
 • FIBERTECHNIC MODUłU FS-B5324-FS03D,
 • 12 x Pigtail FIBERTECHNIC GOLD,
 • SC/UPC SM G.657A2 2M 12 kolorów blister,
 • Źródło światła,
 • MUFA DAC MINI 12J 2 2,
 • Osłona, osłonki spawu światłowodowego 45mm 100szt,
 • Włókno rozbiegowe OLF SM 9/125 G652D SC/APC-SC/APC zbrojone 150m,
 • Patch Cord lc/apc-lc/apc SM G652D,
 • Patch Cord sc/apc-sc/apc sm G657A,
 • Patch Cord lc/upc-sc/upc sm dx,
 • Puszka abonencka FOB-A02,
 • Mini mufa rozdzielcza GFP-4drop,

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału jak i robienia notatek. 
Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska. Na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędny urządzenia do realizacji szkolenia.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

INFORMACJE O TRENERZE >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Grzegorz Kęska

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Sieci komputerowe, światłowody, Mikrotik, zapewnienie dostępu do usług Triple Play opartej o technologię światłowodową. Naprawa sprzętu komputerowego oraz drobnej elektroniki: tablety, smartfony.

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wykształcenie wyższe – inżynier informatyk, inżynier transportu.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Od 2003 r. Prowadzenie własnej firmy IT/telekomunikacyjnej, która od 2005 jest przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym; 20 lat doświadczenia zawodowego.
 • Bezpieczeństwa systemów operacyjnych i sieci.

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • 3 lata doświadczenia jako nauczyciel w ZSTiO w Limanowej oraz jako szkoleniowiec nauczycieli przedmiotów zawodowych.
 • Prawie 400 godzin przeprowadzonych szkoleń.
 • Prawie 100 godzin pełnienia funkcji opiekuna merytorycznego szkoleń.
CERTYFIKAT >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym uzyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master.

Nazwa certyfikatu: 'Certificate Knowledge supported by skills'.

Certyfikat zawiera: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu wraz z datą wystawienia, znak jakości MSUES oraz znak wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Ponadto po zrealizowaniu każdego z etapów kształcenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, zawierające powyższe informacje, a dodatkowo nazwę etapu.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku kliknij 'pobierz'

KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną budowę i projektowanie instalacji światłowodowych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • stosuje wiedzę i umiejętności na temat tłumienia toru optycznego,
 • poprawnie obchodzi się ze światłowodem,
 • charakteryzuje występujące błędy instalatorskie,
 • wykorzystuje wiedzę na temat budowy kabli światłowodowych,
 • spawa włókna,
 • montuje gniazda abonenckie,
 • wykorzystuje wiedzę i umiejętności na temat konstrukcji muf światłowodowych,
 • układa włókna w mufach,
 • wykorzystuje wiedzę na temat instalacji napowietrznych oraz w kanalizacji teletechnicznej,
 • wymienia wymogi operatorów infrastruktury,
 • wykorzystuje wiedzę na temat zagrożeń i sposobów napraw uszkodzonych linii światłowodowych,
 • przeprowadza diagnostykę toru optycznego.
CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie ma na celu wyedukowanie specjalistów w zakresie dot. budowy i projektowania instalacji światłowodowych, posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność diagnostyki toru optycznego,
 • Strategia poznawcza – umiejętność doboru odpowiedniego sposobu naprawy uszkodzonych linii światłowodowych,
 • Informacja werbalna – umiejętność omówienia budowy kabli światłowodowych,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność spawania włókien,
 • Postawa – umiejętność zastosowania wymogów operatorów infrastruktury.

Program kształcenia jest autorski. Wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

jeśli potrzebujesz informacji o szkoleniach, zadzwoń do nas!


Aleksandra Dziadowiec Starszy specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Dziadowiec
+48 572 995 842 adziadowiec@notemaster.pl
Kamila Lech Specjalista ds. szkoleń
Kamila Lech
+48 572 156 459 klech@notemaster.pl