Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon730 015 672 Notemaster en

Montaż układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich uruchomienie na podstawie dokumentacji technicznej w zawodzie elektromechanik i elektromonter.


Plan Ramowy +

Czas trwania - 160 godzin.

Wymagania wstępne przed szkoleniem:

Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziane są zdolności manualne oraz znajomość podstaw budowy komputerów, oraz podstawowa wiedza elektryczna i elektroniczna.

Etap 1: Wprowadzenie, pojęcia i zagadnienia +

I. Organizacja stanowiska pracy.

 1. Bezpieczeństwo i higiena, prawidłowe wyposażenie stanowiska pracy.
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu elektromechaniki i elektromontażu.
 3. Podstawowe zasady działania urządzeń elektrycznych.
 4. Omówienie zasad działania multimetra.

 

II. Pojęcia z dziedziny elektromechaniki i elektromontażu.

 1. Zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym w urządzeniach.
 2. Wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym.
 3. Obliczanie i szacowanie wartości elektrycznych w obwodach urządzeń, elektromechanicznych.
 4. Elementy oraz układy w urządzeniach elektromechanicznych.

 

III. Parametry elementów sterowania układów w urządzeniach.

 1. Schematy ideowe i montażowe układów.
 2. Rysunek technicznym podczas prac elektromechanicznych i montażowych.
 3. Narzędzia i przyrządy pomiarowe z zakresu elektromontażu elementów i urządzeń.
 4. Prace z zakresu obróbki ręcznej.

 

IV. Funkcje elementów i układów na podstawie dokumentacji technicznej.

 1. Połączenia elementów i układów na podstawie schematów ideowych i montażowych..
 2. Metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów.
 3. Pomiary wielkości elektrycznych elementów w urządzeniach elektromechanicznych.
 4. Wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów.

Etap 2: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych +

I. Maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów.

 1. Parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych.
 2. Parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych.
 3. Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy.
 4. Materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych.

  

II. Układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy.

 1. Przewody i kable elektryczne.
 2. Przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych.
 3. Funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych.
 4. Rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

III. Narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych.

 1. Montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych.
 2. Zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji.
 3. Zgodność wykonanych prac z dokumentacją.
 4. Pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

IV. Części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych.

 1. Typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych.
 2. Zasady konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych.
 3. Kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych.
 4. Pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji

  

V. Wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych.

 1. Wymiana uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych
 2. Poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji.
 3. Oględziny i konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych.
 4. Działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

Etap 3: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych +

I. Wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych.

 1. Prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych..
 2. Mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych.
 3. Spawarki światłowodowe.
 4. Wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

II. Zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych.

 1. Przewody i kable elektryczne.
 2. Przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych.
 3. Funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych.
 4. Rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

III. Narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych.

 1. Części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych.
 2. Zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

IV. Instalacja i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

 1. Uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych.
 2. Stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych.
 3. Wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych.

 

V. Prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych.

 1. Dobór, instalacja i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej.
 2. Zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych.
 3. Wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych.
 4. Przewody i kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych.

 

VI. Zabezpieczenia instalacji elektrycznych.

 1. Spawanie światłowodów.
 2. Mierniki oraz pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych..
 3. Stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów.
 4. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń w instalacjach elektrycznych.

Etap 4: Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych. +

I. Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych.

 1. Sprzęt instalacyjny.
 2. Źródła światła i oprawy oświetleniowe.
 3. Parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego.
 4. Zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych.

 

II. Schemat montażowy instalacji.

 1. Przebieg przewodów i położenie sprzętu instalacyjnego na podstawie schematu.
 2. Narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych.
 3. Połączenia między podzespołami elektrycznymi według schematu ideowego i montażowego.
 4. Montowanie, demontowanie, instalowanie i eksploatacja silników, urządzeń elektrycznych, elektrycznych urządzeń technicznych, rozdzielnic niskiego napięcia, tablic rozdzielczych, sterowniczych szaf elektrycznych.

 

III. Pomiary parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją.

 1. Działanie instalacji elektrycznej po wykonanym montażu.
 2. Zasady i zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych.
 3. Typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych.
 4. Części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych.

 

IV. Narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej.

 1. Mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych.
 2. Ciągłość przewodów fazowych i ochronnych.
 3. Pomiary parametrów instalacji elektrycznych.
 4. Wymiana uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych.

 

V. Działanie środków ochrony przeciwporażeniowej.

 1. Prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją.
 2. Wykonywanie, diagnozowanie, eksploatowanie i naprawianie instalacji elektrycznych.
 3. Zgodność montażu instalacji elektrycznej ze schematem.
 4. Omówienie uprawnień typu SEP.

Kadra szkoleniowa +

  

IMIĘ I NAZWISKO: MICHAŁ BRACH
Obszar specjalizacji: Elektronika. BGA. Informatyka. Cyberbezpieczeństwo
Doświadczenie zawodowe: Certyfikat comptia. Serwisant w autoryzowanym serwisie Lenovo. 12-letnie doświadczenie w zawodzie technik serwisant sprzętu elektronicznego.
Doświadczenie szkoleniowe: Ponad 3600 godzin przeprowadzonych zajęć
Wykształcenie: Wyższe. Cyberbezpieczeństwo, wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

 

IMIĘ I NAZWISKO: MACIEJ PIELA
Obszar specjalizacji: Elektronika. BGA. Serwery. Sieci teleinformatyczne. Cyberbezpieczeństwo. Odzysk danych z dysków twardych i nośników półprzewodnikowych.
Doświadczenie zawodowe: Kurs specjalisty IPC-7711/IPC-7721, trener, 10-cio letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie technik serwisant sprzętu komputerowego i odzysku danych, od 2010 roku kierownik IT serwisu Notebook Master

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 2650 godzin przeprowadzonych zajęć
Wykształcenie: Średnie

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu: serwisowania elektroniki,
odzysku danych, administracji serwerów, cyberbezpieczeństwa i wiele innych.
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

 

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         536-281-931    730-015-672

sprawdź nasze REKOMENDACJE