MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach: nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach: nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS

W dniu 27.01.2022.

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w ramach przyznanego limitu  na rok 2022.   Do składania wniosków zapraszamy Pracodawców, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności mieści się na terenie miasta Katowice. O kształcenie ustawiczne  wspierane środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może ubiegać się Pracodawca  zamierzający inwestować w podnoszenie kompetencji swoich pracowników i własnych kompetencji. Nabór wniosków prowadzony będzie w dniu 27.01.2022r.  w godzinach od 8.00 do 14.00 PRZY ROZPATRYWANIU WNIOSKÓW UWZGLĘDNIONA ZOSTANIE KOLEJNOŚĆ WPŁYWU.   W dniu 20.01.2021r. w godzinach od 10:00 do 12:00, odbędzie się spotkanie informacyjne dla pracodawców w trybie online. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie e–maila do dnia 18.01.2021r. na adres: przedsiebiorcy@katowice.praca.gov.pl W dniu spotkania otrzymają Państwo link do logowania w aplikacji TEAMS. Dla zarejestrowanych uczestników, dostępna będzie możliwość konsultacji z pracownikami PUP KATOWICE. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na wzorach druków obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Katowicach (dostępnych w komunikacie o naborze wniosków) należy składać w podanym terminie i godzinach: osobiście w siedzibie PUP Katowice przy ul. Pośpiecha 14 w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP skrytka:  /PUP_Katowice/skrytkaESP              Wnioski składane poza wyznaczonym terminem, poza wyznaczonymi godzinami lub w innej formie niż wskazana w naborze, nie będą podlegały rozpatrzeniu. O pomoc w kształceniu ustawicznym może ubiegać się Pracodawca, który spełnia wymagania  przynajmniej jednego  z poniższych  Priorytetów  wydatkowania środków określonych  przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na rok 2022.