MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej: nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej: nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS

W terminie 17.01.2022 - 31.01.2022.

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego   ZASADY NABORU WNIOSKÓW. Czas trwania naboru: od 17.01.2022 r. – do 31.01.2022 r. - z możliwością wcześniejszego odwołania   Kwota środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach I naboru   240 000,00 zł. Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań obejmujących:   określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;  kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych; badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.