MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu: dziesiąty w 2021 roku nabór wniosków o przyznanie środków z KFS - limit podstawowy


Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu: dziesiąty w 2021 roku nabór wniosków o przyznanie środków z KFS - limit podstawowy

W terminie 24.11.2021 - 30.11.2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu ogłosił czwarty nabór  wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy (limit podstawowy). Kwota jaką dysponuje Urząd wynosi  5 000,00 zł. Termin i miejsce składania wniosków: Wniosek należy pobrać ze strony mielec.praca.gov.pl. Wniosek dostępny będzie od 24.11.2021 r. do 30.11.2021 r.  Wniosek w formie papierowej można złożyć od dnia 24.11.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.  w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu – parter, pokój nr 1. W przypadku złożenia wniosku przed lub po terminie naboru Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu pozostawi wniosek bez rozpatrzenia. Kryteria naboru: Środki z KFS przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym, zgodnych z priorytetami  ustalonymi przez Ministra właściwego do spraw pracy.