MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie: ogłoszenie o naborze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie: ogłoszenie o naborze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W terminie 17.01.2022 - 28.01.2022.

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie dysponuje środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 217 100,00 zł przeznaczonymi na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. W związku z tym w okresie od dnia 17.01.2022 do dnia  28.01.2022 r.  odbędzie się nabór wniosków  pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. O środki KFS mogą ubiegać się Pracodawcy, którzy zamierzają przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na: • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.