MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach: ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach: ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W terminie 24.01.2022 - 26.01.2022.

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że w dniach 24.01.2022 r. - 26.01.2022 r. będą przyjmowane wnioski pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego złożone po ww. terminie pozostają bez rozpatrzenia.   Szczegółowe informacje-pod nr tel. 87 565 26 72, a druk wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony: www.suwalki.praca.gov.pl, zakładka: Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy/ Krajowy Fundusz Szkoleniowy.