MENU
pl en

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim: nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim: nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z KFS

W terminie 31.01.2022 - 02.02.2022.

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od 31.01.2022 r. do 02.02.2022 r. Konsultacje w sprawie wniosków udzielane są wyłącznie telefonicznie - nr 32 459 29 94, 32 459 29 97, 576 330 755 lub mailowo: szkolenia@pup-wodzislaw.pl . Limity kwotowe dla wnioskodawców uzależnione od wielkości przedsiębiorcy: mikroprzedsiębiorcy - maksymalna wnioskowana kwota wynosi 20,0 tys. zł. małe przedsiębiorstwa - maksymalna wnioskowana kwota wynosi 40,0 tys. zł. Średnie, duże przedsiębiorstwa - maksymalne wsparcie finansowe wynosi 60,0 tys. zł. Dla pracodawców niebędących przedsiębiorcami progi kwotowe ustalane są analogicznie do pkt. 1, na podstawie ilości zatrudnionych pracowników. Wnioski można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku formy elektronicznej można skorzystać z: ePUAP lub z serwisu praca.gov.pl (Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu -> Pismo do Urzędu (PSZ-PU)). Należy pamiętać, że w przypadku formy elektronicznej konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego np. profilu zaufanego. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski kompletne oraz niewymagające uzupełnień i dodatkowych wyjaśnień. Pracodawca w jednym naborze składa jeden wniosek wraz z załącznikami. Wnioski pracodawców, złożone poza terminem naboru pozostają bez rozpatrzenia. Wydatki muszą być poniesione w 2022 roku. Kształcenie powinno rozpocząć się w 2022 roku. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl., ul. Michalskiego 12, 44-300 Wodzisław Śląski lub złożyć w Kancelarii - wejście A, w godzinach  pracy urzędu tj. od 7.00 do 15.00.