Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon796 146 189 Notemaster en

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIMPowiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór wniosków o dofinasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Termin naboru wniosków: od 07.11.2019 r. – do wyczerpania środków

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnych z priorytetami Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy KFS w roku 2019:

W drodze wyjątku dopuszcza się, że środki rezerwy KFS mogą zostać spożytkowane na działania niemieszczące się w priorytetach rezerwy KFS z uwagi na trudności ze spełnieniem obowiązujących priorytetów przez pracodawców. 
Jednocześnie wniosek powinien spełnić co najmniej 1 z priorytetów Ministra właściwego ds. pracy wydatkowania KFS w 2019.

 

Więcej informacji na stronie:  https://lidzbarkwarminski.praca.gov.pl/-/10754836-modyfikacja-ogloszenia-o-wznowieniu-naboru-wnioskow-o-dofinasowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcy-w-ramach-krajow

 

nasze kursy


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi profesjonalnymi szkoleniami z zakresu sieci teleinformatycznych, serwisowania elektroniki, odzysku danych, cyberbezpieczeństwa oraz administrowania serwera.

.
Staramy się, aby każdy z uczestników znacznie podniósł swoje kompetencje oraz zyskał wiedzę w tej dziedzinie.

Projektowanie, wdrażanie i diagnostyka sieci w małej firmie.


Projektowanie, wdrażanie, diagnostyka i bezpieczeństwo rozległych sieci firmowych.


Zaawansowane techniki sieciowe i bezpieczeństwo sieci.


Elementy rozwiązań klasy Cloud / Enterpise w sieciach komputerowych.


Wdrażanie Windows Server 2016 z rolą kontrolera domeny


Zarządzanie zasobami w środowisku domenowym Windows Server 2016


Zarządzanie protokołem IPv4 w środowisku Windows Server 2016


Zarządzanie środowiskiem sieciowym z wykorzystaniem usługi zasad grup – Group Policy


Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki. Rodzaje nośników, przechowywanie danych, uszkodzenia logiczne i fizyczne.


Szkolenie zaawansowane - systemy plików FAT.


Szkolenie zaawansowane - systemy plików NTFS.


Szkolenie zaawansowane – systemy plików w środowisku Linux i Unix


Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki usterek komponentów bazowych.


Diagnostyka oraz sposoby naprawy podstawowych usterek występujących w urządzeniach elektronicznych, z zastosowaniem schematu.


Lutowanie układów BGA


Rozszerzona diagnostyka oraz studium przypadków napraw linii zasilania w trybach ACPI S5-S0 - ćwiczenia praktyczne.


Programowanie specjalistycznych układów IC. Diagnostyka przy pomocy oscyloskopu oraz mikroskopu stereoskopowego


Boot Up Sequence jako niezbędny element zaawansowanej naprawy złożonych usterek płyt wielowarstwowych - warsztaty.


Cyberbezpieczeństwo


Obsługa komputerów marki Apple


sprawdź nasze REKOMENDACJE


Logo

 

Centrum Szkoleń Notebook Master
PROFESJONALNE SZKOLENIA

 

Z zakresu:
- serwisowania elektroniki. Naprawy urządzeń elektronicznych z zastosowaniem schematu. Lutowanie układów BGA
- odzysku danych. Systemy plików FAT oraz NTFS
- cyberbezpieczeństwa. 
- administracja serwera. Active Directory, Konfiguracja DNS, DHCP, Hyper-V, Zasady grup GPO