MENU
pl en

Naprawa wyświetlaczy GSM


Naprawa wyświetlaczy GSM

System Ratalny
Naprawa wyświetlaczy GSM
Plan Ramowy >

RAMOWY PLAN KURSU:
I. Przygotowanie i zabezpieczenie wyświetlacza.

 1. Regeneracja z użyciem separatorów podciśnieniowych.
 2. Regeneracja z użyciem niebieskiego lasera.

II. Metody czyszczenia odseparowanych wyświetlaczy.

 1. Usuwanie pozostałości starych warstw kleju metodą mechaniczną.
 2. Usuwanie pozostałości starych warstw kleju metodą chemiczną.

III. Demontaż i wymiana warstw polaryzacyjnych na ekranie.

IV. Omówienie sposobu wymiany uszkodzonego podświetlenia w wyświetlaczach.

V. Sposób pozycjonowania szyb względem wyświetlaczy.

VI. Sposoby laminowania wyświetlaczy.

 1. Użycie laminatora próżniowo-ciśnieniowego.

VII. Omówienie działania autoklawu.

 1. Niedoskonałości powstające przy procesach laminowania.
 2. Ustawienie odpowiedniego czasu pracy autoklawu.
 3. Ustawienie odpowiedniej temperatury.
 4. Typy wyświetlacza oraz jego rozmiar.

VIII. Metody utrwalania laminowania.

IX. Działanie testera do matryc.

 1. Sprawdzenie działania dotyku.
 2. Weryfikacja wyświetlanych kolorów.

X. Kodowanie wyświetlaczy.

 1. Użycie programatora JC V1s.
 2. Funkcje True Tone.

XI. Metody demontażu ramek z wyświetlaczy.

 1. Użycie maszyny Blue laser.

CZAS TRWANIA - 24 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED SZKOLENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziane są zdolności manualne oraz podstawowa wiedza elektryczna i elektroniczna.

cena: 3800zł

Więcej informacji >
CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kurs ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie naprawy wyświetlaczy GSM. 

Na kursie uczestnik nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie takich tematów, jak:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania kodowania wyświetlaczy.
 • Umiejętność motoryczna omówienia  działania autoklawu.
 • Strategia poznawcza – umiejętności testowania działa matryc za pomocą testerów.
 • Postawa - stosowanie metody utrwalania laminowania.
 • Informacja werbalna – Omówienie sposobu laminowania wyświetlaczy.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną naprawę wyświetlaczy GSM, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

NA KURSIE UCZESTNIK NABĘDZIE WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE W ZAKRESIE TAKICH TEMATÓW, JAK:

 • Wykonanie pozycjonowania szyby względem wyświetlaczy.
 • Praca z urządzeniem typu autoklaw.
 • Przeprowadzenie prawidłowego testu działania dotyku na wyświetlaczu.
 • Używanie testera matrycy celem weryfikacji wyświetlanych barw na ekranie.
 • Używanie separatora podciśnieniowego.
 • Używanie niebieskiego lasera do wymiany obudowy zewnętrznej.
 • Używanie laminatora próżniowo-ciśnieniowego.
 • Programowanie wyświetlaczy z użyciem programatora JCV1s.
CERTYFIKAT >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

JEDNOSTKA SZKOLENIOWA >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 1 składa się z 8 stanowisk roboczych. Sala wyposażona jest w takie urządzenia jak: separator, autoklaw, laser z niebieską wiązką, laminator cisnieniowo-próżniowy, programator, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze,.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału jak i robienia notatek. 
Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska. Na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.