MENU
pl en

ONEDRIVE, TEAMS, SHAREPOINT


ONEDRIVE, TEAMS, SHAREPOINT

Raty
ONEDRIVE, TEAMS, SHAREPOINT
PLAN RAMOWY >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Teams.

 1. Podstawowe informacje.
 2. Pobieranie.
 3. Interfejs.
 4. Tworzenie zespołu.
 5. Tworzenie kanału.
 6. Współpraca w zespołach i kanałach.
 7. Czaty i rozmowy.
 8. Aplikacje i narzędzia.
 9. Zarządzanie kanałem aktywności.

II. SharePoint.

 1. Wprowadzenie.
 2. Przechowywanie informacji.
 3. Administracja treścią internetową.
 4. Działania grupowe.
 5. Workflow.
 6. Role użytkowników.
 7. Witryny (tworzenie, szablony, zmiana wyglądu).
 8. Nawigacja.
 9. Strony.
 10. Informacje biznesowe.
 11. Aplikacje - dodawanie i konfiguracja.
 12. Zabezpieczenia.
 13. Procesy z wykorzystaniem przepływów pracy.
 14. Narzędzia społecznościowe.
 15. Mechanizm wyszukiwania.

III. OneDrive.

 1. Przegląd interfejsu.
 2. Synchronizacja.
 3. Udostępnianie plików wewnątrz organizacji.
 4. Historia wersji.
 5. Kosz drugiego poziomu.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników.

Cena: 1 500 zł

Więcej informacji >
KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności posługiwania się programami ONEDRIVE, TEAMS, SHAREPOINT, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • zna zasady funkcjonowania narzędzi społecznościowych,
 • potrafi dobrać odpowiedni interfejs,
 • potrafi przygotować aplikacje i narzędzia,
 • potrafi zarządzać kanałem aktywności,
 • potrafi administrować treścią internetową,
 • potrafi dodawać i konfiguracja aplikacje,
 • potrafi dodać role użytkowników,
CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych pracowników biurowych posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania narzędzi do przeglądania interfejsu,
 • Strategia poznawcza – umiejętności zarządzanie kanałem aktywności,
 • Informacja werbalna – umiejętność ustalenia wymagań serwisu internetowego z klientem,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność ustalenia ról użytkowników,
 • Postawa – umiejętność dostosowania witryny, szablonu wyglądu,

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

CERTYFIKAT >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast, po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

JEDNOSTKA SZKOLENIOWA >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów oraz monitory o wysokiej rozdzielczości pozwalają w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, a każde z nich składa się z 2 jednostek komputerowych oraz 2 ruchomych monitorów Full HD.

Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, a każde z nich składa się z 2 jednostek komputerowych oraz 2 ruchomych monitorów Full HD.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału, jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej.

PRAKTYKA:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: każdy z uczestników podczas zajęć praktycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego m.in. do realizacji ćwiczeń praktycznych. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej.

INFORMACJE O TRENERZE >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Cezary Marecki

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Budowa stron i sklepów internetowych, Marketing

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe, licencjat

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 10 lat doświadczenia w handlu (IT) od ponad 7 lat własna działalność gospodarcza

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • 400h szkoleń informatycznych przeprowadzonych w roku 2020