Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 796 146 189 Telefon730 040 535 Notemaster en

Podstawy diagnostyki i usuwanie usterek występujących w elektronice


Plan Ramowy +

Czas trwania - 33:15 godziny dydaktyczne (25 zegarowych)

Wymagania wstępne przed szkoleniem:

Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziane są zdolności manualne oraz podstawowa wiedza elektryczna i elektroniczna. 

Ramowy plan kursu:

1. Organizacja stanowiska pracy. Przedstawienie prawidłowo wyposażonego oraz

ergonomicznego stanowiska pracy, jako fundamentu pracy wydajnego serwisanta elektroniki.

2. Omówienie zasady działania oraz budowy urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 • Wprowadzenie nazw, symboli schematycznych oraz metod pomiaru bazowych podzespołów elektronicznych.
 • ACPI i analiza schematu (stany zasilania, właściwe „poruszanie się” po schemacie blokowym).
 • Podzespoły składowe urządzeń elektronicznych, zasada działania oraz ich wzajemna zależność. 

3. Holistyczne podejście do demontażu oraz montażu przenośnych urządzeń elektronicznych. Wzajemna relacyjność układów logicznych na płytce PCB - ćwiczenia z użyciem urządzeń pomiarowych (wizualna relacyjność ze schematem przy każdym elemencie linii zasilania/sygnałowej).

4. Warunki postępowania podczas demontażu oraz montażu podzespołów elektronicznych

 • Zasady bezpiecznej pracy (omówienie temperatur, kalibracji hotów i lutownic, różnic w spoiwach, zalety posiadania wentylacji).
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu lutowania oraz bazowej identyfikacji elementów zintegrowanych na płytce PCB - SMD, THT i BGA.
 • Kości magistrali SPI (omówienie wszystkich wariantów możliwych przesłanek do programowania, programowanie układów, podmiany wsadu na uszkodzony/zmodyfikowania wsadu).
 • Programowalne układy EC (przedstawienie programatora SAS - zaprogramowanie na żywo układu na przygotowanej płycie, przedstawienie na schemacie relacji programatora do płyty).
 • Szyna I2C (programowanie kości EDID w matrycy i przedstawienie elementów, wchodzących w skład logiki matrycy).
 • Intel Management Engine w kontekście problemów serwisowych (Nakreślenie problemów z ME Region i omówienie ME Inject).
 • Studium przypadku awarii linii zasilania (przedstawienie i omówienie w praktyce próby zwarciowej, przedstawienie i omówienie teoretyczne uszkodzenia górnego klucza przy dowolnej przetwornicy DC/DC, diody sekcji zasilania chargera, regulatora liniowego 3V, KBC - omówienie podstawowych przetwornic).
 • Relacje układów logicznych (omówienie procedury startowej ACPI na przykładzie dowolnej płyty z opisem).
 • Naprawa losowych usterek.

5. Wpływ awarii oprogramowania na dysfunkcje pracy sprzętu. Programowanie układów logicznych.

6. Sposoby diagnostyki uszkodzeń sprzętowych.

cele i kompetencje +

 Kształcenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności dot. podstaw diagnostyki i usuwania usterek występujących w elektronice.

 

Po ukończeniu kursu, uczestnik będzie:

 • Posiadał wiedzę dot. organizacji stanowiska pracy wydajnego serwisanta elektroniki
 • Znał zasady działania oraz budowę urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • Posiadał umiejętności demontażu oraz montażu przenośnych urządzeń elektronicznych
 • Posiadał wiedzę i praktyczne umiejętności dot. wzajemnej relacyjności układów logicznych na płytce PCB
 • Znał warunki postępowania podczas demontażu oraz montażu podzespołów elektronicznych
 • Znał przyczyny i skutki awarii oprogramowania, wpływające na dysfunkcje pracy sprzętu
 • Znał sposoby diagnostyki uszkodzeń sprzętowych

Certyfikat +

 

Certyfikat

 

 

 

 

 

 

 

 Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Kształcenie zakończone jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest autorskim certyfikatem wydanym przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.
Nazwa certyfikatu: "certificate Knowledge supported by skills".
Certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017.

Jednostka Szkoleniowa +

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. Dodatkowo każde stanowisko posiada indywidualny odciąg wentylacyjny, zapewniający komfortowe warunki dla każdego uczestnika - pochłanianiając powstałe podczas procesu lutowania opary.

 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 1 składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stację lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stację lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników szkoleń, oraz szafki z ubiorem specjalistycznym (chałaty i rękawiczki ESD). 

Teoria:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych w postaci schematów, czy boardview do omawianego materiału jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.

Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

Praktyka:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacja lutownicza BGA na podczerwień, lutownica grotowa i lutownica na gorące powietrze. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów.

 

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

Kadra szkoleniowa +

IMIĘ I NAZWISKO: MICHAŁ BRACH
Obszar specjalizacji: Elektronika. BGA. Informatyka. Cyberbezpieczeństwo. Bezpieczeństwo baz danych, aplikacji www i urządzeń mobilnych. Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych.
Doświadczenie zawodowe: Certyfikat comptia. Serwisant w autoryzowanym serwisie Lenovo. 12-letnie doświadczenie w zawodzie technik serwisant sprzętu elektronicznego.                                                           

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 7160 godzin przeprowadzonych zajęć. Ponad 12364 godzin nadzoru nad realizowanymi kształceniami.
Wykształcenie: Wyższe. Cyberbezpieczeństwo, wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH.

 

IMIĘ I NAZWISKO: MACIEJ PIELA
Obszar specjalizacji: Elektronika. BGA. Serwery. Sieci teleinformatyczne. Cyberbezpieczeństwo. 
Doświadczenie zawodowe: Kurs specjalisty IPC-7711/IPC-7721, trener, 10-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie technik serwisant sprzętu komputerowego, od 2010 r. kierownik IT serwisu Notebook Master. 8 lat prowadzenia wewnętrznych szkoleń dla pracowników, specjalizujących się w serwisowaniu elektroniki.

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 6680 godzin przeprowadzonych zajęć.
Wykształcenie: Średnie.

  

IMIĘ I NAZWISKO: WIESŁAW ATŁAS
Obszar specjalizacji: Elektronika. Elektromechanika.
Doświadczenie zawodowe:

30 lat serwisowania urządzeń elektronicznych, w tym laptopów, technologii LCD, monitory i TV.

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 820 godzin przeprowadzonych zajęć. Kurs pedagogiczny. 5 lat doświadczenia w szkoleniu uczniów klas 4 i 5 Liceum Zawodowego i Technikum Elektronicznego ZSZ w Pabianicach w cyklach 5-tygodniowych. 
Wykształcenie: Średnie. Technik elektronik. 

  

Prowadzimy szkolenia z zakresu IT 
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

 

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         796-146-189    730-040-535

sprawdź nasze REKOMENDACJE