MENU
pl en

Profesjonalne warsztaty serwisowania elektroniki (Tryb indywidualny/grupowy)


Profesjonalne warsztaty serwisowania elektroniki (Tryb indywidualny/grupowy)

Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
Zajęcia nie są w żaden sposób aranżowane przez trenera, który w pełni poświęca swój czas i wiedzę, koncentrując się w 100% na zagadnieniu i problemie przedstawionym przez uczestnika warsztatów. 

Warsztaty mają na celu poprawienie wydajności oraz efektywności naprawy urządzeń elektronicznych. Podczas ich trwania uczestnik pod czujnym okiem trenera dokonuje analizy usterki w celu znalezienia jej przyczyny. Trener weryfikuje działania uczestnika oraz wskazuje najszybszy i skuteczny sposób wykrycia źródła usterki, która jest nowa i nieznana dla uczestnika warsztatów. Po zdiagnozowaniu uszkodzenia trener wskazuje najszybszą drogę naprawy. 

Dla kogo?
Warsztaty przeznaczone są dla specjalistów czynnie serwisujących elektronikę, którzy chcą poprawić swoją wydajność w naprawach, co przyniesie im większy zysk ze świadczonych usług serwisowych. 

Sposób organizacji zajęć.
Dzień warsztatów trwa od 9:00 do 16:00.
Warsztaty organizowane są w 2 trybach: 

 • Indywidualny – warsztaty „1 na 1”, trener prowadzi warsztaty dla 1 uczestnika. 
 • Grupowy – warsztaty w grupach do 8 osób.

Korzyści. Biorąc udział w warsztatach jesteś w stanie naprawić: 

 • urządzenia otrzymane od swoich klientów, 
 • usterki z którymi do tej pory nie mogłeś sobie poradzić. 

Poprawisz swoją wydajność w naprawach, co na pewno przyniesie większy zysk, a koszt warsztatów może się zwrócić już podczas ich realizacji


CZAS TRWANIA - 40 GODZIN DYDAKTYCZNYCH (WARSZTATY MOŻNA REALIZOWAĆ JAKO POJEDYNCZE DNI - PO 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH).

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Warunkiem przystąpienia do tego kształcenia, jest ukończenie szkolenia: „Specjalista – serwisant elektroniki”.Jeśli jesteś specjalistą w zakresie serwisowania elektroniki, dobrze radzisz sobie z naprawą usterek, a mimo tego masz problem z naprawą konkretnego sprzętu klienta – napraw go u nas pod opieką trenera!Ilość dni warsztatowych jest nieograniczona! Od Ciebie zależy z ilu dni warsztatów skorzystasz.

Cena za dzień: 860 zł grupowe

Cena za dzień: 1400 zł indywidualne

Więcej informacji >
Cele szkolenia >

Warsztaty mają na celu poprawienie wydajności oraz efektywności naprawy urządzeń elektronicznych. Podczas ich trwania uczestnik pod czujnym okiem trenera dokonuje analizy usterki w celu znalezienia jej przyczyny. Trener weryfikuje działania uczestnika oraz wskazuje najszybszy i skuteczny sposób wykrycia źródła usterki, która jest nowa i nieznana dla uczestnika warsztatów. 

Po zdiagnozowaniu uszkodzenia trener wskazuje najszybszą drogę naprawy.Po ukończeniu kursu, uczestnik będzie potrafił dokonać diagnozy i naprawy usterek, z którymi nie był w stanie sobie poradzić do tej pory oraz zwiększy wydajność, jeśli chodzi o czas naprawy pozostałych usterek.

Certyfikat >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 1 składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stację lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stację lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych w postaci schematów, czy boardview do omawianego materiału jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.
Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacja lutownicza BGA na podczerwień, lutownica grotowa i lutownica na gorące powietrze. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

Informacje o trenerze 2 >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Michał Brach

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Elektronika, BGA, bezpieczeństwo

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe. Ukończone studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo na wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Serwisant w autoryzowanym serwisie Lenovo. 12-letnie doświadczenie w zawodzie technik serwisant sprzętu elektronicznego. Certyfikat comptia

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 8 100 godzin przeprowadzonych szkoleń
Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Maciej Piela

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Elektronika, BGA, programowanie

WYKSZTAŁCENIE:

 • Średnie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Trener, 11-to letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie technik serwisant sprzętu komputerowego. Ukończony kurs specjalisty IPC-7711/IPC-7721. Od 2010 roku kierownik IT serwisu Notebook Master

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 7 200 godzin przeprowadzonych szkoleń