Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon796 146 189 Notemaster en

Programowanie specjalistycznych układów IC. Diagnostyka przy pomocy oscyloskopu oraz mikroskopu stereoskopowego


Oferujemy kursy z zakresu serwisowania przenośnego sprzętu elektronicznego, realizowane w bardzo dużej liczbie godzin i z naciskiem głównie na zajęcia praktyczne. Umożliwiają one pozyskanie wiedzy i utrwalenie jej dzięki ćwiczeniom. Każdy z indywidualnych kursów pozwala posiąść wiedzę teoretyczną oraz nabyć praktyczne umiejętności z określonego, omawianego w jego trakcie zakresu. Po ukończeniu dowolnego z etapów, korzystając z nabytych umiejętności, można realizować naprawy i wdrażać rozwiązania w zakresie omawianych w jego trakcie zagadnień. Zalecamy realizować je chronologicznie w proponowanej kolejności, gdyż każdy kolejny kurs pozwala zgłębić tajniki i nabyć coraz bardziej zaawansowaną wiedzę do działania w wymagającym zawodzie. Szkolenia prowadzone są w kameralnych grupach, co pozwala na pochylenie się osób prowadzących nad indywidualnymi potrzebami kursantów oraz dostosowanie sposobu przekazywanej wiedzy do poziomu poszczególnych uczestników. Wieloletnie doświadczenie firmy Notebook Master Centrum Szkoleń poparte jest niezależnymi referencjami oraz opiniami od kursantów z całej Polski.

Plan Ramowy +

Czas trwania - 24 godziny

Wymagania wstępne przed szkoleniem:

Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziane są zdolności manualne, podstawowa wiedza elektroniczna, podstawowa umiejętność czytania schematów ideowych i boardview, umiejętność lutowania układów BGA oraz znajomość zależności pomiędzy poszczególnymi liniami zasilania i sygnałowymi.

Ramowy plan kursu:

I. Podstawowe pojęcia związane z programowaniem układów scalonych

 1. Przesłanki do programowania poszczególnych układów.
 2. Rodzaje plików wsadowych.
 3. Źródła pobierania plików wsadowych oraz ich prawidłowy dobór.
 4. Intel Management Engine a możliwe problemy.

 

II. Omówienie programatorów niezbędnych do wykonywania podstawowych napraw współczesnych komputerów przenośnych

 1. Dla układów w obudowach SOP-8 i pokrewnych. 

 2. Do oprogramowania matryc LVDS oraz eDP.
 3. Dla programowalnych układów KBC.

 

III. Ćwiczenia praktyczne w obszarze programowania kości IC różnego przeznaczenia

 1. Kości MAIN.
 2. Wsady EC.
 3. Układy KBC.
 4. Firmware matryc LVDS i eDP.
 5. Oprogramowanie w monitorach.

 

IV. Oscyloskop cyfrowy i jego zastosowanie w diagnostyce komputerów przenośnych

 1. Przykłady usterek oraz ich diagnostyka.
 2. Praktyczne pomiary z wykorzystaniem oscyloskopu - ćwiczenia.

 

V. Mikroskop stereoskopowy - przydatne narzędzie inspekcyjne

 1. Obszary zastosowania. 

 2. Ćwiczenia praktyczne - inspekcja płyt głównych.
   

W trakcie szkolenia słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z prezentowanymi urządzeniami, w sposób praktyczny wykorzystać każde z nich.

Cel szkolenia +

Cele szkolenia

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie na tym etapie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych serwisantów przenośnych urządzeń elektronicznych posiadających umiejętność postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność posługiwania się boardview
 • Strategia poznawcza – umiejętność rozpoznania zaawansowanych i rozległych usterek
 • Informacja werbalna – umiejętność odtworzenia poprawnych połączeń, wymiany komponentów
 • Umiejętność motoryczna – umiejętne posługiwanie się narzędziami serwisowymi i pomiarowymi
 • Postawa – umiejętność wybrania odpowiedniej strategii montażu i naprawy

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacje filmowa wykorzystywane podczas szkolenia są autorskie, są one wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku kształcenia +

Uzyskane kompetencje i umiejętności po pozytywnym zakończeniu kursu przez uczestnika:

Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę oraz naprawę przenośnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w zakresie omawianym podczas szkolenia.

Po szkoleniu jego uczestnicy:

 • W oparciu o procedurę Boot Up Sequence potrafią odtworzyć poprawność rozruchu i działania płyt wielowarstwowych niezależnie od architektury
 • Potrafią dokonywać zaawansowanych napraw płyt wielowarstwowych w urządzeniach elektronicznych w oparciu o dokumentacje boardview
 • Umieją znaleźć i usunąć zaawansowane i rozległe usterki występujące na płycie głównej powstałe na skutek przepięć i zwarć
 • Posiadają wiedzę niezbędną do dalszego samodzielnego działania z wszystkimi rodzajami i stopniami trudności spotkanych usterek
 • Posiadają świadomość i umiejętność rozpoznania i opisania rozległości uszkodzenia w przypadku chęci uzyskania wsparcia z zewnątrz
 • Potrafią podzielić płyty ze względu na architektury

 

Certyfikat +

 

Certyfikat

 

 
Zaświadczenie

 

 

 

 

 Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.
Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.
Nazwa certyfikatu: "certificate Knowledge supported by skills".
Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017.

Jednostka szkoleniowa +

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. Dodatkowo każde stanowisko posiada indywidualny odciąg wentylacyjny, zapewniający komfortowe warunki dla każdego uczestnika - pochłanianiając powstałe podczas procesu lutowania opary.

 • Sala nr 1 składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stację lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stację lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników szkoleń, oraz szafki z ubiorem specjalistycznym (chałaty i rękawiczki ESD). 

Teoria:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do robienia notatek, jak i otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych w postaci schematów, czy boardview do omawianego materiału. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.

Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

Praktyka:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stację lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy.

Kadra szkoleniowa +

IMIĘ I NAZWISKO: MICHAŁ BRACH
Obszar specjalizacji: Elektronika. BGA. Informatyka. Cyberbezpieczeństwo.
Doświadczenie zawodowe: Certyfikat comptia. Serwisant w autoryzowanym serwisie Lenovo. 12-letnie doświadczenie w zawodzie technik serwisant sprzętu elektronicznego.
Doświadczenie szkoleniowe: Ponad 3600 godzin przeprowadzonych zajęć.
Wykształcenie: Wyższe. Cyberbezpieczeństwo, wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH.

 

IMIĘ I NAZWISKO: MACIEJ PIELA
Obszar specjalizacji: Elektronika. BGA. Serwery. Sieci teleinformatyczne. Cyberbezpieczeństwo.
Doświadczenie zawodowe: Kurs specjalisty IPC-7711/IPC-7721, trener, 10-letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie technik serwisant sprzętu komputerowego, od 2010 r. kierownik IT serwisu Notebook Master. 8 lat prowadzenia wewnętrznych szkoleń dla pracowników, specjalizujących się w serwisowaniu elektroniki.

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 2650 godzin przeprowadzonych zajęć.
Wykształcenie: Średnie.

  

IMIĘ I NAZWISKO: WIESŁAW ATŁAS
Obszar specjalizacji: Elektronika.
Doświadczenie zawodowe:

30 lat serwisowania urządzeń elektronicznych, w tym laptopów, technologii LCD, monitory i TV.

Doświadczenie szkoleniowe:

Kurs pedagogiczny. 5 lat doświadczenia w szkoleniu uczniów klas 4 i 5 Liceum Zawodowego i Technikum Elektronicznego ZSZ w Pabianicach w cyklach 5-tygodniowych.
Wykształcenie: Średnie. Technik elektronik.

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu: sieci teleinformatycznych, serwisowania elektroniki, odzysku danych, administracji serwerów, cyberbezpieczeństwa.
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

 

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         536-281-931    796-146-189

sprawdź nasze REKOMENDACJE