MENU
pl en

Projekt, budowa oraz konfiguracja sieci zgodnie z ISO/IEC 2700 w praktyce


Projekt, budowa oraz konfiguracja sieci zgodnie z ISO/IEC 2700 w praktyce

System Ratalny
Projekt, budowa oraz konfiguracja sieci zgodnie z ISO/IEC 2700 w praktyce
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Błędy instalatorskie.

 1. Sposoby naprawy.
 2. Wtyki RJ-45 Gniazda.
 3. Panele krosownicze.
 4. Szafy RACK.

II. Diagnostyka okablowania.

III.Modelowa konfiguracja urządzeń dla usług zewnętrznych operatorów.

 1. ADSL.
 2. LTE.
 3. Ethernet.

IV. Adresacja.

 1. Publiczny adres – zalety.

V. Przekierowywanie portów.

 1. Wystawianie usług na zewnątrz.

VI. VPN.

 1. Konfiguracja sieci VPN.
 2. Zalety sieci VPN.

VII. DHCP Server w sieci LAN.

 1. Omówienie wad DHCP Server w sieci LAN.
 2. Omówienie zalet DHCP Server w sieci LAN.

VIII. VLAN, filtracja MAC.

 1. Omówienie.
 2. Konfiguracja.
 3. Funkcji warstwy 2 modelu OSI.
 4. Switche zarządzalne.

IX. Zabezpieczenia sieci przewodowych oraz bezprzewodowych.

X. Konfiguracja urządzeń sieciowych.

XI. Sieci bezprzewodowe.

 1. Optymalizacja pracy.
 2. Funkcje bezpieczeństwa.

XII. Sieci Wi-Fi.

 1. Roaming.
 2. Sieci gościnne (hot spoty).

XIII. Budowa mostów bezprzewodowych, łączenie ze sobą odległych budynków.

XIV. Konfiguracja sprzętu do pracy w sieci.

 1. Konfiguracja serweru NAS.
 2. Konfiguracja jednostki komputerowej.
 3. Konfiguracja laptopa.
 4. Konfiguracja drukarki.

XV. Backup danych w firmie – wygoda a bezpieczeństwo.

CZAS TRWANIA - 16 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED SZKOLENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziane są zdolności manualne oraz podstawowa wiedza elektryczna i elektroniczna.

Cena: 3 800 zł

Więcej informacji >
CELE SZKOLENIA >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie dot. sieci teleinformatycznych posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu konfiguracji, wdrażania i diagnostyki sieci,
 • Strategia poznawcza – umiejętność zastosowania adresacji sieci,
 • Informacja werbalna – umiejętność omówienia sposobu działania sieci,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność projektowania, wdrażania i diagnostyki sieci w małej firmie,
 • Postawa – umiejętność stosowania dobrych praktyk podczas projektowania małych sieci firmowych.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

KOMPETENCJE NABYTE W TOKU SZKOLENIA >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną instalację, diagnostykę i konfigurację sieci teleinformatycznych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • zna standardy i kategorie okablowania,
 • potrafi rozpoznać wadliwe okablowanie,
 • zna wady i zalety technologii PoE,
 • zna wymagania okablowania związanego z technologią PoE,
 • potrafi adresować sieci,
 • potrafi tworzyć oraz konfigurować sieci,
 • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki sieci,
 • zna model ISO/OSI i podstawy działania sieci,
 • posiada wiedzę na temat podstawy konfiguracji adresacji sieci,
 • potrafi zastosować protokół DHCP,
 • potrafi zastosować dobre praktyki podczas projektowania małych sieci firmowych,
 • posiada wiedzę na temat koncepcji VLAN-ów,
 • zna zasady działania routerów i firewall’i.
CERTYFIKAT >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.