Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon730 015 672 Notemaster en

Projektowanie, wdrażanie i diagnostyka i bezpieczeństwo rozległych sieci firmowych.


Plan Ramowy +

Czas trwania - 24 godziny

Wymagania wstępne przed kształceniem:

 Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna.

Ramowy plan kształcenia:

 I. Podstawy firewall-i - projektowanie ochrony i kontroli ruchu w sieciach.

 1. Podstawy działania firwall-i.
 2. Przepływ ruchu przez poszczególne tabele i łańcuchy.
 3. Typowe konfiguracje sieci w firmach.
 4. Podstawowy firewall oraz zaawansowany z precyzyjnym definiowaniem ruchu.
 5. Wykorzystanie firewall'a w przypadku ochrony przed typowymi atakami.

 

II. Podział sieci na podsieci z uwzględnieniem routingu i kontroli ruchu pomiędzy nimi. 

 1. Zasady podziału sieci.
 2. Elementy, które należy uwzględnić przy projektowaniu podziału.
 3. Wytyczne dla urządzeń znajdujących się w poszczególnych podsieciach.
 4. Wymagania ochrony stawiane przez dobre praktyki.
 5. Dostęp do wymiany danych pomiędzy podsieciami znajdującymi się w różnych oddziałach firm.

 

 III. Zaawansowane translacje adresów DNAT/SNAT.

 1. Traslacji adresów.
 2. Translacja NAT/PAT.
 3. Mechanizm translacji pozwalający na rozwiązanie konfliktów w odległych sieciach.
 4. Zaprojektowanie translacji dla różnych makiet sieci.

 

 IV. Podstawy projektowania rozległych sieci firmowych.

 1. Dobre praktyki  sieciach firmowych.
 2. Wytyczne, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania sieci rozległych w firmie.

 

V.Rozwiązywanie konfliktów adresacji w podsieciach.

 1. Wymiana ruchu pomiędzy podsieciami o tej samej adresacji.
 2. Translacja adresów i portów w celu uniknięcia konfliktów.
 3. Różne podejścia do translacji adresów.
 4. Porównanie rozwiązań.

 

 VI. Podstawy działania usługi DNS

 1. Konfigurowanie dostępu do usługi DNS z poziomu urządzeń klienckich.
 2. Zasada działania DNS.
 3. Bezpieczeństwo 

 

 VII. Diagnostyka sieci

 1. Narzędzia: ping, traceroute, wireshark, dhclient, dig, whois, telnet, netcat.

 

 VIII. NAT/PAT/MASQUERADE/DNAT/SNAT

 1. Mechaniz DNAT, SNAT i MASQUERADE.
 2. Translacja adresów oraz "connection tracking.
 3. Typowe sytuacje i awarie w małych sieciach komputerowych.

 

Cele szkolenia +

Kompetencje nabyte w toku szkolenia +

Certyfikat +

Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów, (głównie praktycznych) podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każde kształcenie zakończone jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest certyfikatem potwierdzającym jego odbycie.

Po ukończeniu kształcenia z pozytywnym wynikiem, uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: "certyficate Knowledge supported by skills", certyfikat TNE zawierający: imię i nazwisko uczestnika, numer pesel, nazwę kształcenia, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017. 

Jednostka szkoleniowa +

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

 

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teroteyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkloenia zdobywają wiedzę teroteyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia. Pozostałe pomieszczenia to toaleta i kuchnia z wydzielonym miejscem na jadalnię. 

Teoria:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputer znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy również do robienia notatek jak i otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.

Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

Praktyka:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: Sale do zajęć praktycznych składają się z dużych biurek roboczych, wyposażonych w niezbędne sprzęt taki jak: komputery+monotr, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.
Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy.

Kadra szkoleniowa +

  

IMIĘ I NAZWISKO: Jacek Herold
Obszar specjalizacji: Sieci teleinformatyczne, audyty bezpieczeństwa, wsparcie techniczne.
Doświadczenie zawodowe: Bezpieczeństwa systemów operacyjnych i sieci. Audyty bezpieczeństwa w tym sektor bankowy -rekomendacja "D"KNF. 8 lat pracy w Wrocławskim Centrum Sieciowo Superkomputerowym WCSS

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 10 lat doświadczenia szkoleniowego. Ponad 2 000 godzin przeprowadzonych zajęć.
Wykształcenie:

Wyższe. Politechnika Wrocławska

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu: sieci teleinformatychnych, serwisowania elektroniki,odzysku danych, administracji serwerów, cyberbezpieczeństwa.
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

 

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         536-281-931    730-015-672

sprawdź nasze REKOMENDACJE