Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon796 146 189 Notemaster en

Projektowanie, wdrażanie i diagnostyka sieci w małej firmie.


Oferujemy kursy z zakresu sieci teleinformatycznych, realizowane w dużej liczbie godzin i z naciskiem głównie na zajęcia praktyczne. Umożliwiają one pozyskanie wiedzy i utrwalenie jej dzięki ćwiczeniom. Każdy z indywidualnych kursów pozwala posiąść wiedzę teoretyczną oraz nabyć praktyczne umiejętności z określonego, omawianego w jego trakcie zakresu. Po ukończeniu dowolnego z etapów, korzystając z nabytych umiejętności, można realizować usługi instalacji, diagnostyki i konfiguracji sieci teleinformatycznych w zakresie omawianych w jego trakcie zagadnień. Zalecamy realizować je chronologicznie w proponowanej kolejności, gdyż każdy kolejny kurs pozwala zgłębić tajniki i nabyć coraz bardziej zaawansowaną wiedzę do działania w wymagającym zawodzie. Szkolenia prowadzone są w kameralnych grupach co pozwala na pochylenie się osób prowadzących nad indywidualnymi potrzebami kursantów oraz dostosowanie sposobu przekazywanej wiedzy do poziomu poszczególnych uczestników. Wieloletnie doświadczenie firmy Notebook Master Centrum Szkoleń poparte jest niezależnymi referencjami oraz opiniami od kursantów z całej Polski.

Plan Ramowy +

Czas trwania - 24 godziny

Wymagania wstępne przed kształceniem:

 Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna.

Ramowy plan kształcenia:

 I. Okablowanie miedziane oraz światłowodowe.

 1. Podział.

 2. Klasyfikacja.
 3. Kompatybilności.
 4. Ekranowanie.
 5. Standardy.
 6. Kategorie okablowania.
 7. Wpływ na podstawowe parametry sieci.
 8. Patchpanele.
 9. Przełącznice.
 10. Patchcordy.
 11. Wadliwe okablowanie.
 12. Diagnostyka.

 

 II. PoE  zasialnie poprzez sieć 

 1. Wady i zalety.
 2. Najczęstsze przypadki stosowania oraz ograniczenia.
 3. Wymagania okablowania związane z PoE.
 4. Wymagania dla przełączników.
 5. Power Injector.
 6. Typowe przykłady zastosowania power injectorów.
 7. Analiza potencjalnych problemów.

 

  III. Adresacja, maski, sieci.

 1. Adresy sieciowe.
 2. Konfiguracja oraz tworzenie sieci.
 3. Pojęcie maski.
 4. Podział sieci.
 5. Przeliczanie maski dla różnych podziałów na podsieci.
 6. Diagnostyka sieci.
 7. Konfiguracja maski i bramy.
 8. Sieci prywatne, publiczne.
 9. Unicast, multicast, broadcast.

 

  IV. Działanie sieci, model ISO/OSI, protokoły, ramki, pakiety.

 1. Model ISO/OSI i podstawy działania sieci.
 2. Warstwa, protokół oraz zależność pomiędzy nimi.
 3. TCP konfiguracja.
 4. Narzędzie do analizy protokołów Wireshark

 

 V. Podstawy konfiguracji adresacji sieci: statycznej, dynamicznej, dynamicznej ze statyczną dzierżawą.

 1. Protokoł DHCP.
 2. Zagadnienie czasu dzierżawy.
 3. Narzędzia diagnostyczne.

 

 VI. Planowanie z sieci podziałem na podsieci VLAN-y, podstawy routingu.

 1. Dobre praktyki podczas projektowania małych sieci firmowych.
 2. Podział na podsieci i omówienie koncepcji VLAN-ów.
 3. Tabela i reguły routingu.
 4. Zasada działania routerów i firewalli.

 

 

Kompetencje nabyte w toku szkolenia +

Uzyskane kompetencje i umiejętności po pozytywnym zakończeniu kształcenia przez uczestnika:

Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną instalację, diagnostykę i konfigurację sieci teleinformatycznych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

Na kursie uczestnik nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie takich tematów, jak:

 • Okablowanie miedziane oraz światłowodowe
 • PoE zasilanie poprzez sieć
 • Adresacja, maski, sieci
 • Działanie sieci model ISO/OSI, protokoły, ramki, pakiety
 • Podstawy konfiguracji adresacji sieci: statycznej, dynamicznej, dynamicznej ze statyczną dzierżawą
 • Planowanie z sieci podziałem na podsieci VLAN-y, podstawy routingu

 

Certyfikat +

 

Certyfikat

 

 
Zaświadczenie

 

 

 

 

 Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.
Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.
Nazwa certyfikatu: "certificate Knowledge supported by skills".
Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017.

Jednostka szkoleniowa +

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia.  

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkloenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia. 

Teoria:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputer znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy również do robienia notatek jak i otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.

Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

Praktyka:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach do zajęć praktycznych znajduą się duzę biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęt taki jak: komputery+monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.
Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy.

Kadra szkoleniowa +

  

IMIĘ I NAZWISKO: Jacek Herold
Obszar specjalizacji: Sieci teleinformatyczne, audyty bezpieczeństwa, wsparcie techniczne.
Doświadczenie zawodowe: Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Bezpieczeństwa systemów operacyjnych i sieci. Audyty bezpieczeństwa w tym sektor bankowy - rekomendacja "D"KNF8 lat pracy w Wrocławskim Centrum Sieciowo Superkomputerowym WCSS. 

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 10 lat doświadczenia szkoleniowego. Ponad 2 000 godzin przeprowadzonych zajęć. Prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa na Politechnice Wrocławskiej.
Wykształcenie:

Wyższe. Politechnika Wrocławska.

 

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu: sieci teleinformatycznych, serwisowania elektroniki, odzysku danych, administracji serwerów, cyberbezpieczeństwa.
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

 

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         536-281-931    796-146-189

sprawdź nasze REKOMENDACJE