Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon730 015 672 Notemaster en

Projektowanie, wdrażanie i diagnostyka sieci w małej firmie.


Plan Ramowy +

Czas trwania - 24 godziny

Wymagania wstępne przed kształceniem:

 Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna.

Ramowy plan kształcenia:

 I. Okablowanie miedziane oraz światłowodowe.

 1. Podział.

 2. Klasyfikacja.
 3. Kompatybilności.
 4. Ekranowanie.
 5. Standardy.
 6. Kategorie okablowania.
 7. Wpływ na podstawowe parametry siec.
 8. Patchpanele.
 9. Przełącznice.
 10. Patchcordy.
 11. Wadliwe okablowanie.
 12. Diagnostyka.

 

 II. PoE  zasialnie poprzez sieć 

 1. Wady i zalety.
 2. Najczęstsze przypadki stosowania oraz ograniczenia.
 3. Wymagania okablowania związane z PoE.
 4. Wymagania dla przełączników.
 5. Power Injector.
 6. Typowe przykłady zastosowania power injectorów.
 7. Analiza potencjalnych problemów.

 

  III. Adresacja, maski, sieci.

 1. Adresy sieciowe.
 2. Konfiguracja oraz tworzenie sieci.
 3. Pojęcie maski.
 4. Podział sieci.
 5. Przeliczanie maski dla różnych podziałów na podsieci.
 6. Diagnostyka sieci.
 7. Konfiguracja maski i bramy.
 8. Sieci prywatne, publiczne.
 9. Unicast, multicast, broadcast.

 

  IV. Działanie sieci model ISO/OSI, protokoły,ramki,pakiety.

 1. Model ISO/OSI i podstawy działania sieci.
 2. Warstwa, protokół oraz zależność pomiędzy nimi.
 3. TCP konfiguracja.
 4. Narzędzie do analizy protokołów Wireshark

 

 V. Podstawy konfiguracji adresacji sieci: statycznej, dynamicznej, dynamicznej ze statyczną dzierżawą.

 1. Protokoł DHCP.
 2. Zagadnienie czasu dzierżawy.
 3. Narzędzia diagnostyczne.

 

 VI. Planowanie z sieci podziałem na podsieci VLAN-y, podstawy routingu.

 1. Dobre praktyki podczas projektowania małych sieci firmowych.
 2. Podział na podsieci i omówienie koncepcji VLAN-ów.
 3. Tabela i reguły routingu.
 4. Zasada działania routerów i firewalli.

 

 

Cele szkolenia +

Kompetencje nabyte w toku szkolenia +

Certyfikat +

Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów, (głównie praktycznych) podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każde kształcenie zakończone jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest certyfikatem potwierdzającym jego odbycie.

Po ukończeniu kształcenia z pozytywnym wynikiem, uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: "certyficate Knowledge supported by skills", certyfikat TNE zawierający: imię i nazwisko uczestnika, numer pesel, nazwę kształcenia, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017. 

Jednostka szkoleniowa +

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

 

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teroteyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkloenia zdobywają wiedzę teroteyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia. Pozostałe pomieszczenia to toaleta i kuchnia z wydzielonym miejscem na jadalnię. 

Teoria:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputer znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy również do robienia notatek jak i otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.

Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

Praktyka:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: Sale do zajęć praktycznych składają się z dużych biurek roboczych, wyposażonych w niezbędne sprzęt taki jak: komputery+monotr, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.
Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy.

Kadra szkoleniowa +

  

IMIĘ I NAZWISKO: Jacek Herold
Obszar specjalizacji: Sieci teleinformatyczne, audyty bezpieczeństwa, wsparcie techniczne.
Doświadczenie zawodowe: Bezpieczeństwa systemów operacyjnych i sieci. Audyty bezpieczeństwa w tym sektor bankowy -rekomendacja "D"KNF. 8 lat pracy w Wrocławskim Centrum Sieciowo Superkomputerowym WCSS

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 10 lat doświadczenia szkoleniowego. Ponad 2 000 godzin przeprowadzonych zajęć.
Wykształcenie:

Wyższe. Politechnika Wrocławska

 

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu: sieci teleinformatychnych, serwisowania elektroniki,odzysku danych, administracji serwerów, cyberbezpieczeństwa.
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

 

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         536-281-931    730-015-672

sprawdź nasze REKOMENDACJE