MENU
pl en

Projektowanie, wdrażanie i diagnostyka sieci w małej firmie


Projektowanie, wdrażanie i diagnostyka sieci w małej firmie

System Ratalny
Projektowanie, wdrażanie i diagnostyka sieci w małej firmie

Oferujemy kursy z zakresu sieci teleinformatycznych, realizowane w dużej liczbie godzin i z naciskiem głównie na zajęcia praktyczne. Umożliwiają one pozyskanie wiedzy i utrwalenie jej dzięki ćwiczeniom. Każdy z indywidualnych kursów pozwala posiąść wiedzę teoretyczną oraz nabyć praktyczne umiejętności z omawianego zakresu. Po ukończeniu dowolnego z etapów, korzystając z nabytych umiejętności, można realizować usługi instalacji, diagnostyki i konfiguracji sieci teleinformatycznych w zakresie omawianych w jego trakcie zagadnień. Zalecamy realizować je chronologicznie w proponowanej kolejności, gdyż każdy kolejny kurs pozwala zgłębić tajniki i nabyć coraz bardziej zaawansowaną wiedzę do działania w wymagającym zawodzie. Szkolenia prowadzone są w kameralnych grupach co pozwala na pochylenie się osób prowadzących nad indywidualnymi potrzebami kursantów oraz dostosowanie sposobu przekazywanej wiedzy do poziomu poszczególnych uczestników. Wieloletnie doświadczenie firmy Notebook Master Centrum Szkoleń poparte jest niezależnymi referencjami oraz opiniami od kursantów z całej Polski.

Plan ramowy >

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna.

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Okablowanie miedziane oraz światłowodowe.

 1. Podział, klasyfikacja, kompatybilność i ekranowanie.
 2. Standardy i kategorie okablowania.
 3. Wpływ na podstawowe parametry sieci.
 4. Patchpanele, przełącznice i patchcordy.
 5. Wadliwe okablowanie.
 6. Diagnostyka.

II. PoE zasilanie poprzez sieć.

 1. Wady i zalety.
 2. Najczęstsze przypadki stosowania oraz ograniczenia.
 3. Wymagania okablowania związane z PoE.
 4. Wymagania dla przełączników.
 5. Power Injector.
 6. Typowe przykłady zastosowania power injectorów.
 7. Analiza potencjalnych problemów. 

III. Adresacja, maski, sieci.

 1. Adresy sieciowe.
 2. Konfiguracja oraz tworzenie sieci.
 3. Pojęcie maski.
 4. Podział sieci.
 5. Przeliczanie maski dla różnych podziałów na podsieci.
 6. Diagnostyka sieci.
 7. Konfiguracja maski i bramy.
 8. Sieci prywatne, publiczne.
 9. Unicast, multicast, broadcast. 

IV. Działanie sieci, model ISO/OSI, protokoły, ramki, pakiety.

 1. Model ISO/OSI i podstawy działania sieci.
 2. Warstwa, protokół oraz zależność pomiędzy nimi.
 3. TCP konfiguracja.
 4. Narzędzie do analizy protokołów Wireshark. 

V. Podstawy konfiguracji adresacji sieci: statycznej, dynamicznej, dynamicznej ze statyczną dzierżawą.

 1. Protokół DHCP.
 2. Zagadnienie czasu dzierżawy.
 3. Narzędzia diagnostyczne. 

VI. Planowanie z sieci podziałem na podsieci VLAN-y, podstawy routingu.

 1. Dobre praktyki podczas projektowania małych sieci firmowych.
 2. Podział na podsieci i omówienie koncepcji VLAN-ów.
 3. Tabela i reguły routingu.
 4. Zasada działania routerów i firewalli.
Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kurs ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych specjalistów w zakresie dot. małych sieci teleinformatycznych. 

Na kursie uczestnik nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie takich tematów, jak:

 • Intelektualna – umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu dot. konfiguracji, wdrażania, diagnostyki i bezpieczeństwa małej sieci
 • Motoryczna - umiejętności diagnostyki sieci przy użyciu specjalistycznych narzędzi
 • Poznawcza – umiejętności projektowania, wdrażania, diagnostyki i zabezpieczenia małych sieci firmowych i domowych
 • Postawa - umiejętności dot. rozwiązywania problemów i konfliktów w sieci
 • Werbalna - umiejętności wykorzystania znajomości działania sieci

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną instalację, diagnostykę i konfigurację sieci teleinformatycznych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

NA KURSIE UCZESTNIK NABĘDZIE WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE W ZAKRESIE TAKICH TEMATÓW, JAK:

 • Okablowanie miedziane oraz światłowodowe
 • PoE zasilanie poprzez sieć
 • Adresacja, maski, sieci
 • Działanie sieci model ISO/OSI, protokoły, ramki, pakiety
 • Podstawy konfiguracji adresacji sieci: statycznej, dynamicznej, dynamicznej ze statyczną dzierżawą
 • Planowanie z sieci podziałem na podsieci VLAN-y, podstawy routingu
Certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, gdzie uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku. Komputer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i tworzeni notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska - przygotowana przez trenera prowadzącego, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach do zajęć praktycznych znajdują się duże biurka robocze wyposażone w niezbędne sprzęty takie jak: komputery monitor, routery, switche oraz pozostałe akcesoria potrzebne do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu sieci teleinformatycznych. Każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.