MENU
pl en

Rozszerzona diagnostyka oraz studium przypadków napraw linii zasilania w trybach ACPI S5-S0 - warsztaty


Rozszerzona diagnostyka oraz studium przypadków napraw linii zasilania w trybach ACPI S5-S0 - warsztaty

KoszykKup terazKoszykDodaj do koszykaTermin szkolenia: 29.05.2023 - 02.06.2023Cena: 4 300.00zł
6
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
Naprawa usterek losowych występujących w sprzęcie szkoleniowym i sprzęcie dostarczonym przez kursanta, pod okiem osoby szkolącej.

W tym:

 1. Omówienie wszelkich usterek mogących wystąpić na płycie głównej.
 2. Zastosowanie narzędzi diagnostycznych
  a. Software’owych.
  b. Hardware’owych.
 3. Rozpoznanie usterek i wymiana układów KBC.
 4. Kompleksowa naprawa zespołów przetwornic.
 5. Analiza prawidłowej procedury boot-up dla występujących architektur.
 6. Możliwości oraz sposoby adaptacji platform discrete do pracy w trybie UMA.
 7. Rola recyklingu w naprawach urządzeń elektronicznych.

Na tym etapie uczestnik kursu, ma możliwość wykorzystania w praktyce zdobytej do tej pory wiedzy (w toku odbytych wcześniej etapów 1-3) w odniesieniu do losowych usterek występujących w urządzeniach elektronicznych. 

Ten etap może być realizowany wielokrotnie jako rozwinięcie każdego wcześniejszego etapu kursu.

CZAS TRWANIA - 40 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

ZALECENIA PRZED KSZTAŁCENIEM:
Umiejętność lutowania - wymiana drobnych elementów SMD, średnich i małych układów IC. Wymiana dużych układów IC oraz elementów przewlekanych. Znajomość zasady programowania mikrokontrolera KBC oraz programowania kości SPI. Umiejętność czytania schematów ideowych i boardview. Umiejętność lutowania układów BGA lub ukończenie Szkolenia elementarnego z zakresu diagnostyki usterek komponentów bazowych, Diagnostyka oraz sposoby naprawy podstawowych usterek występujących w urządzeniach elektronicznych, z zastosowaniem schematu oraz Lutowanie układów BGA

Cena: 4300 zł

Więcej informacji >
Cele szkolenia >

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych serwisantów przenośnych urządzeń elektronicznych posiadających zaawansowane umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność posługiwania się schematami,
 • Strategia poznawcza – umiejętność rozpoznania zaawansowanych usterek,
 • Informacja werbalna – umiejętność odtworzenia poprawnych połączeń, wymiany komponentów,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętne posługiwanie się narzędziami serwisowymi,
 • Postawa – umiejętność wybrania odpowiedniej strategii naprawy.

Program kursu jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas szkolenia są autorskie, są one wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Certyfikat >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę oraz naprawę przenośnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w zakresie omawianym podczas szkolenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • umie znaleźć i usunąć zaawansowane usterki występujące na płycie głównej,
 • nabiera wiedzy niezbędnej do dalszego samodzielnego działania oraz świadomości i umiejętności określenia uszkodzenia w przypadku chęci uzyskania wsparcia z zewnątrz,
 • potrafi rozpoznać, nazwać i określić, za co odpowiada każdy z elementów występujących na płycie głównej,
 • umie znaleźć i usunąć zaawansowane i rozległe usterki występujące na płycie głównej, powstałe na skutek przepięć i zwarć, z wykorzystaniem programatora,
 • umie posługując się schematem bądź board view, poruszać się wzdłuż linii zasilających i sygnałowych płyty głównej,
 • umie posługiwać się warsztatowymi urządzeniami pomiarowymi,
 • umie znaleźć i usunąć zaawansowane usterki linii zasilania i sygnałowych występujące na płycie głównej,
 • posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności na temat lutowania: powierzchniowego, przewlekanego - niezbędną do dokonywania napraw,
 • jest w stanie naprawić płyty główne z wykorzystaniem programatora, z uszkodzonymi układami BGA takimi jak: układy graficzne, mosty północne, mosty południowe, mosty hybrydowe, kontrolery SMC, procesory.
Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 1 składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stację lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stację lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych w postaci schematów, czy boardview do omawianego materiału jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.
Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacja lutownicza BGA na podczerwień, lutownica grotowa i lutownica na gorące powietrze. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

Informacje o trenerze 2 >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Michał Brach

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Elektronika, BGA, bezpieczeństwo

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe. Ukończone studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo na wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Serwisant w autoryzowanym serwisie Lenovo. 12-letnie doświadczenie w zawodzie technik serwisant sprzętu elektronicznego. Certyfikat comptia

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 8 100 godzin przeprowadzonych szkoleń
Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Maciej Piela

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Elektronika, BGA, programowanie

WYKSZTAŁCENIE:

 • Średnie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Trener, 11-to letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie technik serwisant sprzętu komputerowego. Ukończony kurs specjalisty IPC-7711/IPC-7721. Od 2010 roku kierownik IT serwisu Notebook Master

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 7 200 godzin przeprowadzonych szkoleń