MENU
pl en

Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki usterek komponentów bazowych


Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki usterek komponentów bazowych

Cena: 4 300.00złKoszykKup terazKoszykDodaj do koszyka


Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Organizacja stanowiska pracy.

 1. Wprowadzenie elementarnych zagadnień z zakresu elektroniki, omówienie ich przydatności w praktyce.
 2. Zarys założeń ochrony przed zjawiskiem elektrostatyczności - przykłady możliwych uszkodzeń oraz ich konsekwencje.
 3. Przedstawienie prawidłowo wyposażonego oraz ergonomicznego stanowiska pracy jako fundamentu pracy wydajnego serwisanta elektroniki.
 4. Strefa EPA - konieczność czy wymysł EOS/ESD Association?
 5. Wprowadzenie nazw oraz metod pomiaru bazowych podzespołów elektronicznych płytki drukowanej - praktyczne wykorzystanie multimetra. 

II. Omówienie zasady działania oraz budowy urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 1. Podzespoły składowe urządzeń elektronicznych, zasada działania oraz ich wzajemna zależność.
 2. Podział płyt głównych na architektury – współczesne oraz minione założenia producenckie.
 3. Holistyczne podejście do demontażu oraz montażu przenośnych urządzeń elektronicznych.
 4. Wzajemna relacyjność układów logicznych na płytce PCB - ćwiczenia z użyciem urządzeń pomiarowych.
 5. Usterki software’owe oraz sposoby ich identyfikacji - otwarty panel dyskusyjny.
 6. Zestawy aplikacji diagnostycznych - czego warto używać, a czego unikać. 

III. Bazowe pomiary, diagnostyka oraz naprawa sprzętu w praktyce.

 1. Oględziny wizualne sprzętu - fundament skutecznej naprawy.
 2. Diagnostyka podstawowych komponentów za pomocą testerów.
 3. Szybki i skuteczny sposób naprawy podstawowych usterek.
 4. Identyfikacja podstawowych linii zasilających na przykładzie różnorodnych konstrukcji sprzętowych.
 5. Programowanie kości SPI - możliwe warianty uszkodzeń oraz rodzaje wsadów setupu.
 6. Zasada programowania mikrokontrolera KBC - niezbędny sprzęt oraz warunki.
 7. Naprawy panelu LCD - kiedy możemy je wykonać niewielkim nakładem czasu oraz kosztów. 

IV. Ćwiczenia praktyczne z zakresu lutowania oraz bazowej identyfikacji elementów zintegrowanych na płytce PCB.

 1. Oględziny płyty oraz przygotowanie do procesu wymiany elementów.
 2. Wymiana drobnych elementów SMD.
 3. Wymiana średnich i małych układów IC.
 4. Wymiana dużych układów IC.
 5. Wymiana elementów przewlekanych.

CZAS TRWANIA - 40 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziane są zdolności manualne oraz podstawowa wiedza elektryczna i elektroniczna.

Cena: 4300 zł

Więcej informacji >
Cele szkolenia >

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych serwisantów urządzeń elektronicznych posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność posługiwania się opisami poszczególnych komponentów,
 • Strategia poznawcza – umiejętność rozpoznania uszkodzonych elementów,
 • Informacja werbalna – umiejętność wymiany komponentów,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętne posługiwanie się narzędziami serwisowymi,
 • Postawa – umiejętność wybrania odpowiedniej strategii naprawy.

Program kursu jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas szkolenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Certyfikat >

Image       

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę. Po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KURSU PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę oraz naprawę przenośnych urządzeń elektronicznych, w zakresie omawianym podczas szkolenia.

UCZESTNICY SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • potrafią zidentyfikować poprawnie elementy elektroniczne znajdujące się na płycie głównej.
 • wiedzą, jak przygotować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi normami ESD.
 • umieją wymienić elementy składowe tego, jak poprawnie powinna być zaprojektowana strefa EPA.
 • potrafią poprawnie rozłożyć i złożyć przenośne urządzenia elektroniczne.
 • potrafią poprawnie nazwać każdą część składową urządzeń elektronicznych potrafią podzielić płyty ze względu na architektury.
 • umieją poprawnie wykorzystać zdobytą wiedzę oraz duży zakres programów diagnostycznych przy usterkach softwareowych.
 • umieją programować kości SPI.
 • znają zasady programowania mikrokontrolera KBC.
 • posiadają wiedzę i umiejętności na temat lutowania: powierzchniowego, przewlekanego - niezbędne do dokonywania napraw. 
 • umieją znaleźć i usunąć podstawowe usterki występujące na płycie głównej.
 • nabierają wiedzę niezbędną do dalszego samodzielnego działania oraz świadomości i umiejętności określenia uszkodzenia w przypadku chęci uzyskania wsparcia z zewnątrz.
Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 1 składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stację lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stację lutowniczą BGA na podczerwień, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:
Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych w postaci schematów, czy boardview do omawianego materiału jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.
Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska. Na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

PRAKTYKA:
Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: w salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, stacja lutownicza BGA na podczerwień, lutownica grotowa i lutownica na gorące powietrze. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej oraz pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

Informacje o trenerze 2 >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Michał Brach

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Elektronika, BGA, bezpieczeństwo

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe. Ukończone studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo na wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Serwisant w autoryzowanym serwisie Lenovo. 12-letnie doświadczenie w zawodzie technik serwisant sprzętu elektronicznego. Certyfikat comptia

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 8 100 godzin przeprowadzonych szkoleń
Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Maciej Piela

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Elektronika, BGA, programowanie

WYKSZTAŁCENIE:

 • Średnie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • Trener, 11-to letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie technik serwisant sprzętu komputerowego. Ukończony kurs specjalisty IPC-7711/IPC-7721. Od 2010 roku kierownik IT serwisu Notebook Master

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • Ponad 7 200 godzin przeprowadzonych szkoleń