Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon730 015 672 Notemaster en

Szkolenie elementarne z zakresu diagnostyki. Rodzaje nośników, przechowywanie danych, uszkodzenia logiczne i fizyczne.


Szkolenie z odzysku danych to wieloetapowe kształcenie, które pozwala posiąść wiedzę teoretyczną oraz nabyć praktyczne umiejętności w zakresie omawianym w trakcie każdego z etapów. Uczestnik szkolenia uzyska informacje m.in. w jaki sposób przechowywane są dane na nośnikach: magnetycznych, półprzewodnikowych i innych typach nośników; na czym polegają różnice pomiędzy adresami LBA i adresami fizycznymi; zaznajomi się z zasadami translacji adresów logicznych na fizyczne. Dokona również diagnostyki sprzętowej i programowej nośników. Każda osoba, która chce odzyskiwać dane, powinna znać zasady działania systemu plików FAT i NTFS. Szkolenie umożliwi zrozumienie przyczyn logicznej utraty danych, w tym też przypadki problemów ze strukturą logiczną macierzy, jako pochodnych awarii sprzętowych. Jednym słowem jest to szkolenie kompleksowe, gdzie uczestnik każdego z etapów nabywa wiedzę oraz umiejętności, jak postępować w przypadku uszkodzenia nośnika, utraty danych, a przede wszystkim jak odzyskać utracone dane.

Plan Szkolenia +

Czas trwania - 16 godzin

Do kogo jest skierowane szkolenie:

 • administratorzy systemów operacyjnych.
 • firmy oferujące obsługę informatyczną i pogotowia komputerowe.
 • osoby odpowiedzialne za reakcje na awarie i zdarzenia kryzysowe w systemach IT.
 • każdy, kto planuje zająć się profesjonalnie odzyskiwaniem danych, a nie posiada jeszcze wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.
 • wszyscy zainteresowani tematyką odzyskiwania danych.

Ramowy plan kursu:

I. Wprowadzenie elementarnych zagadnień z zakresu przechowywania danych i zasady działania cyfrowych nośników informacji

 1. Definicja.
 2. Klasyfikacja.
 3. Ewolucja.
 4. Przyszłość: pamięci rezystywne, ferroelektryczne itd.

 

II. Budowa i zasady działania nośników półprzewodnikowych na przykładzie SSD

 1. Budowa tranzystora w układach typu Flash.
 2. Operacje zapisu, kasowania.
 3. Wewnętrzna organizacja układu Flash-NAND.
 4. Ogólny schemat budowy nośników półprzewodnikowych.
 5. Kontroler oraz algorytmy kodowania i rozpraszania danych.
 6. Zasady translacji logicznych adresów LBA na adresy fizyczne.
 7. Pamięci monolityczne.

  

III. Budowa i zasady działania dysków twardych

 1. Autopsja dysku twardego - omówienie poszczególnych podzespołów i ich roli w przechowywaniu danych.
 2. Fizyczna organizacja danych na powierzchni talerza, translacja adresów logicznych na fizyczne.
 3. Operacje zapisu i odczytu danych, proces kodowania i dekodowania.

  

IV. Fizyczne przyczyny utraty danych

 1. Uszkodzenia mechaniczne złącz.
 2. Uszkodzenia podsystemu mechanicznego dysków twardych.
 3. Uszkodzenia elektryczne i elektroniczne.
 4. Degradacja powierzchni talerza magnetycznego.
 5. Zużycie układów Flash-NAND.
 6. Uszkodzenia firmware, błędy detekcji, problemy z translacją adresów logicznych na fizyczne.
 7. Wpływ czynników zewnętrznych, celowych uszkodzeń i zdarzeń losowych.

 

 V. Podstawy diagnostyki stanu fizycznego nośników danych

 1. Zewnętrzne oględziny nośnika i wstępna ocena jego stanu.
 2. Nieprawidłowa detekcja lub jej brak.
 3. Obsługa przydatnych aplikacji, wykazanie różnic między popularnymi produktami:
  • Analiza SMART.
  • Skanowanie powierzchni, rejestr stanu i rejestr błędów, rodzaje uszkodzonych sektorów.
  • Znaczenie ostrzeżeń i komunikatów o błędach.

 

VI. Programowe przyczyny utraty danych

 1. Skasowanie plików.
 2. Usunięcie lub sformatowanie partycji.
 3. Problemy ze strukturą logiczną systemu plików ze wskazaniem możliwego podłoża sprzętowego.
 4. Destabilizacja systemu operacyjnego.
 5. Ataki złośliwego oprogramowania, szyfrowanie.
 6. Nadpisanie danych.
 7. Awarie macierzy RAID, problemy ze strukturą logiczną, konsekwencje awarii sprzętowych i błędów użytkowników.

 

VII. Podstawy odzyskiwania danych w przypadku problemów logicznych

 1. Wprowadzenie w zasady pracy programów do odzyskiwania danych.
 2. Znaczenie struktur logicznych w procesie odzyskiwania danych.
 3. Uruchomienie i wprowadzenie do obsługi interfejsu wiodącej branżowo aplikacji.
 4. Kopia posektorowa, jej wykonywanie i wykorzystanie.
 5. Podstawowe informacje o strukturach logicznych - MBR, tablica partycji.
 6. Wyszukiwanie kluczowych elementów struktur logicznych.
 7. Praca z Hex-Edytorem, możliwości manualnego poprawienia struktur logicznych.
 8. Krótki przegląd zaawansowanych funkcji jednej z wiodących aplikacji.

 

VIII. Podsumowanie

 1. Co należy wiedzieć o nośniku i jego zawartości przed przystąpieniem do odzyskiwania danych.
 2. Streszczenie i powtórzenie najważniejszych informacji.
 3. Panel dyskusyjny.

Kadra szkoleniowa +

 

IMIĘ I NAZWISKO: PAWEŁ KACZMARZYK
Obszar specjalizacji: Odzysk danych z dysków twardych i nośników półprzewodnikowych
Doświadczenie zawodowe: 20-letnie doświadczenie w odzysku danych

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 400 godzin przeprowadzonych zajęć, w tym seminaria z zakresu ochrony informacji oraz wykład "Autopsja dysku twardego" na Politechnice Wrocławskiej
Wykształcenie:

Średnie. Wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu danych z dysków twardych, SSD, pamięci Flash i macierzy RAID oraz w naprawach podzespołów komputerowych

 

IMIĘ I NAZWISKO: MACIEJ PIELA
Obszar specjalizacji: Elektronika. BGA. Serwery. Sieci teleinformatyczne. Cyberbezpieczeństwo. Odzysk danych z dysków twardych i nośników półprzewodnikowych.
Doświadczenie zawodowe: Kurs specjalisty IPC-7711/IPC-7721, trener, 10-cio letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie technik serwisant sprzętu komputerowego i odzysku danych, od 2010 roku kierownik IT serwisu Notebook Master

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 2650 godzin przeprowadzonych zajęć
Wykształcenie: Średnie

  

Cele szkolenia +

Cele szkolenia

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kurs ma na celu wyedukowanie samodzielnych seriwsanów w zakresie odzysku danch oraz naprawy nośników pamięci takich jak: dyski twarde, pendrive, karty SD. Na szkoleniu uczestnik zapozna się z:

 • podstawami budowy i sposobu działania nośników informacji.
 • przyczynami awarii nośników i utraty danych.
 • podstawami diagnostyki nośników danych.
 • zasadami pracy programów do odzyskiwania danych,
 • strukturami odpowiadającymi za logiczną organizację danych - MBR, GPT, tablica partycji.
 • zapoznanie się ze strukturami logicznymi charakterystycznymi dla systemów plików z rodziny FAT
 • (FAT12/16/34/exFAT) - boot, tablica alokacji plików, struktura katalogów i plików, atrybuty plików
 • NTFS - analogicznie, tylko że dla NTFS - boot, struktura i atrybuty rekordów MFT

 

Program kursu jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacje filmowa wykorzystywane podczas szkolenia są autorskie, są one wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

 

Kompetencje nabyte w toku kształcenia +

Uzyskane kwalifikacje i umiejętności po pozytywnym zakończeniu kursu przez uczestnika:

Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę, naprawę nośników pamięci oraz odzysku danych.

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu:

 • umiejętność diagnozy stanu technicznego dysków twardych i nośników półprzewodnikowych oraz ustalenia przyczyn utraty danych,
 • rozpoznawanie objawów sygnalizujących zbliżającą się awarię .
 • znajomość zasad bezpiecznego postępowania z nośnikami danych oraz zagrożeń mogących utrudnić lub uniemożliwić odzyskanie danych.
 • znajomość zasad pracy programów do odzyskiwania danych i umiejętność wykonywania podstawowych operacji w celu odzyskania danych
 • umiejętność wykonywania kopii posektorowej całego dysku, partycji lub określonych sektorów.
 • podstawy pracy ze strukturami logicznymi w hex-edytorze.
 • Znajomość struktur logicznych systemu plików FAT
 • umiejętność manualnego wyszukiwania i odzyskiwania skasowanych plików
 • umiejętność manualnego składania pofragmentowanych plików z wykorzystaniem tablic FAT
 • umiejętność odtwarzania parametrów systemu plików w oparciu o fragmenty struktur logicznych.
 • Znajomość struktur logicznych NTFS
 • umiejętność manualnego wyszukiwania i odzyskiwania skasowanych plików
 • analiza rekordów MFT, znajomość atrybutów plików
 • umiejętność odtwarzania parametrów systemu plików w oparciu o zachowane fragmenty struktur logicznych

Jednostka szkoleniowa +

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. Dodatkowo każde stanowisko posiada indywidualny odciąg wentylacyjny, zapewniający komfortowe warunki dla każdego uczestnika - pochłanianiając powstałe podczas procesu lutowania opary. 

 • Sala nr 1 składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników szkoleń, oraz szafki z ubiorem specjalistycznym (chałaty i rękawiczki ESD). Pozostałe pomieszczenia to toaleta i kuchnia z wydzielonym miejscem na jadalnię. 

Teoria:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do robienia notatek jak i otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych w postaci schematów, czy boardview do omawianego materiału. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.

Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

Praktyka:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: Sale do zajęć praktycznych składają się z dużych biurek roboczych, wyposażonych w niezbędne do napraw urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze. Pomieszczenie wyposażone jest w system wentylujący z indywidualnymi dla każdego uczestnika odciągami powstałych podczas lutowania oparów - w trosce o zdrowie kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy.

Prowadzimy szkolenia z zakresu: serwisowania elektroniki,
odzysku danych, administracji serwerów, cyberbezpieczeństwa i wiele innych.
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

 

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         536-281-931    730-015-672

sprawdź nasze REKOMENDACJE