Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon730 015 672 Notemaster en

Szkolenie zaawansowane – systemy plików w środowisku Linux i Unix


Szkolenie z odzysku danych to wieloetapowe kształcenie, które pozwala posiąść wiedzę teoretyczną oraz nabyć praktyczne umiejętności w zakresie omawianym w trakcie każdego z etapów. Uczestnik szkolenia uzyska informacje m.in. w jaki sposób przechowywane są dane na nośnikach: magnetycznych, półprzewodnikowych i innych typach nośników; na czym polegają różnice pomiędzy adresami LBA i adresami fizycznymi; zaznajomi się z zasadami translacji adresów logicznych na fizyczne. Dokona również diagnostyki sprzętowej i programowej nośników. Każda osoba, która chce odzyskiwać dane, powinna znać zasady działania systemu plików FAT i NTFS. Szkolenie umożliwi zrozumienie przyczyn logicznej utraty danych, w tym też przypadki problemów ze strukturą logiczną macierzy, jako pochodnych awarii sprzętowych. Jednym słowem jest to szkolenie kompleksowe, gdzie uczestnik każdego z etapów nabywa wiedzę oraz umiejętności, jak postępować w przypadku uszkodzenia nośnika, utraty danych, a przede wszystkim jak odzyskać utracone dane.

Plan Szkolenia +

Czas trwania - 16 godzin.

Do kogo jest skierowane szkolenie:

 • administratorzy systemów operacyjnych.
 • firmy oferujące obsługę informatyczną i pogotowia komputerowe.
 • osoby odpowiedzialne za reakcje na awarie i zdarzenia kryzysowe w systemach IT.
 • każdy, kto planuje zająć się profesjonalnie odzyskiwaniem danych, a nie posiada jeszcze wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.
 • wszyscy zainteresowani tematyką odzyskiwania danych.

Ramowy plan kursu:

I. Podstawowe pojęcia oraz architektura systemów plików w środowisku Unix i Linux

 1. Omówienie ogólnych założeń architektury systemów plików UFS, Ext i pokrewnych.
 2. Pojęcie superbloku.
 3. Pojęcie grup i bloków.
 4. Deskryptor grup.
 5. Pojecie węzłów – inode.
 6. Struktura katalogów.

 

II. Omówienie struktury superbloku na przykładzie systemu plików Ext4.

 1. Omówienie parametrów i wewnętrznej organizacji partycji.

 

III. Omówienie tablicy deskryptora grup

 1. Opis struktury grupy. b. Bitmap.

 

IV. Omówienie tablicy węzłów inode

 1. Struktura punktu węzłowego inode.
 2. Bezpośrednie i pośrednie adresowanie bloków.
 3. Atrybuty plików.

 

V. Ćwiczenia praktyczne - odnajdywanie plików z wykorzystaniem elementów struktur logicznych

 

VI. Ćwiczenia praktyczne - analiza struktur uszkodzonej partycji Ext4

 

VII. Podsumowanie szkolenia

 1. Odnajdywanie pozostałości poprzednich metadanych i ich wykorzystanie w odzyskiwaniu danych.

 

VIII. Podsumowanie kształcenia

 1. Powtórzenie najważniejszych informacji o systemach plików z rodziny UFS i Ext.
 2. Powtórzenie najtrudniejszych elementów ćwiczeń.
 3. Panel dyskusyjny.

Kadra szkoleniowa +

 

IMIĘ I NAZWISKO: PAWEŁ KACZMARZYK
Obszar specjalizacji: Odzysk danych z dysków twardych i nośników półprzewodnikowych
Doświadczenie zawodowe: 20-letnie doświadczenie w odzysku danych

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 400 godzin przeprowadzonych zajęć, w tym seminaria z zakresu ochrony informacji oraz wykład "Autopsja dysku twardego" na Politechnice Wrocławskiej
Wykształcenie:

Średnie. Wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu danych z dysków twardych, SSD, pamięci Flash i macierzy RAID oraz w naprawach podzespołów komputerowych

 

Cele szkolenia +

Cele szkolenia

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kurs ma na celu wyedukowanie samodzielnych seriwsanów w zakresie odzysku danch oraz naprawy nośników pamięci takich jak: dyski twarde, pendrive, karty SD. Na szkoleniu uczestnik zapozna się z:

 • podstawami budowy i sposobu działania nośników informacji.
 • przyczynami awarii nośników i utraty danych.
 • podstawami diagnostyki nośników danych.
 • zasadami pracy programów do odzyskiwania danych,
 • strukturami odpowiadającymi za logiczną organizację danych - MBR, GPT, tablica partycji.
 • zapoznanie się ze strukturami logicznymi charakterystycznymi dla systemów plików z rodziny FAT
 • (FAT12/16/34/exFAT) - boot, tablica alokacji plików, struktura katalogów i plików, atrybuty plików
 • NTFS - analogicznie, tylko że dla NTFS - boot, struktura i atrybuty rekordów MFT

Program kursu jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacje filmowa wykorzystywane podczas szkolenia są autorskie, są one wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku kształcenia +

Uzyskane kwalifikacje i umiejętności po pozytywnym zakończeniu kursu przez uczestnika:

Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę, naprawę nośników pamięci oraz odzysku danych.

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu:

 • rozpoznawanie objawów sygnalizujących zbliżającą się awarię .
 • umiejętność diagnozy stanu technicznego dysków twardych i nośników półprzewodnikowych oraz ustalenia przyczyn utraty danych,
 • znajomość zasad bezpiecznego postępowania z nośnikami danych oraz zagrożeń mogących utrudnić lub uniemożliwić odzyskanie danych.
 • znajomość zasad pracy programów do odzyskiwania danych i umiejętność wykonywania podstawowych operacji w celu odzyskania danych
 • umiejętność wykonywania kopii posektorowej całego dysku, partycji lub określonych sektorów.
 • podstawy pracy ze strukturami logicznymi w hex-edytorze.
 • Znajomość struktur logicznych systemu plików FAT
 • umiejętność manualnego wyszukiwania i odzyskiwania skasowanych plików
 • umiejętność manualnego składania pofragmentowanych plików z wykorzystaniem tablic FAT
 • umiejętność odtwarzania parametrów systemu plików w oparciu o fragmenty struktur logicznych.
 • Znajomość struktur logicznych NTFS
 • umiejętność manualnego wyszukiwania i odzyskiwania skasowanych plików
 • analiza rekordów MFT, znajomość atrybutów plików
 • umiejętność odtwarzania parametrów systemu plików w oparciu o zachowane fragmenty struktur logicznych

Jednostka szkoleniowa +

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. Dodatkowo każde stanowisko posiada indywidualny odciąg wentylacyjny, zapewniający komfortowe warunki dla każdego uczestnika - pochłanianiając powstałe podczas procesu lutowania opary.

 • Sala nr 1 składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia serwisowe takie jak: zasilacz serwisowy, multimetr, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop laboratoryjny. 

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników szkoleń, oraz szafki z ubiorem specjalistycznym (chałaty i rękawiczki ESD). Pozostałe pomieszczenia to toaleta i kuchnia z wydzielonym miejscem na jadalnię.

Prowadzimy szkolenia z zakresu: sieci teleinformatychnych, serwisowania elektroniki,odzysku danych, administracji serwerów, cyberbezpieczeństwa.
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

 

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         536-281-931    730-015-672

sprawdź nasze REKOMENDACJE