Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon796 146 189 Notemaster en

Szkolenie zaawansowane – systemy plików w środowisku Linux i Unix


Szkolenie z odzysku danych to wieloetapowe kształcenie, które pozwala posiąść wiedzę teoretyczną oraz nabyć praktyczne umiejętności w zakresie omawianym w trakcie każdego z etapów. Uczestnik szkolenia uzyska informacje m.in. w jaki sposób przechowywane są dane na nośnikach: magnetycznych, półprzewodnikowych i innych typach nośników; na czym polegają różnice pomiędzy adresami LBA i adresami fizycznymi; zaznajomi się z zasadami translacji adresów logicznych na fizyczne. Dokona również diagnostyki sprzętowej i programowej nośników. Każda osoba, która chce odzyskiwać dane, powinna znać zasady działania systemu plików FAT, NTFS, UFS i Ext4. Szkolenie umożliwi zrozumienie przyczyn logicznej utraty danych, w tym też przypadki problemów ze strukturą logiczną macierzy, jako pochodnych awarii sprzętowych. Jednym słowem jest to szkolenie kompleksowe, gdzie uczestnik każdego z etapów nabywa wiedzę oraz umiejętności, jak postępować w przypadku uszkodzenia nośnika, utraty danych, a przede wszystkim jak odzyskać utracone dane.

Plan Szkolenia +

Czas trwania - 16 godzin.

Do kogo jest skierowane szkolenie:

 • Administratorzy systemów operacyjnych
 • Firmy oferujące obsługę informatyczną i pogotowia komputerowe
 • Osoby odpowiedzialne za reakcje na awarie i zdarzenia kryzysowe w systemach IT
 • Każdy, kto planuje zająć się profesjonalnie odzyskiwaniem danych, a nie posiada jeszcze wiedzy i doświadczenia w tym zakresie
 • Wszyscy zainteresowani tematyką odzyskiwania danych

Ramowy plan kursu:

I. Podstawowe pojęcia oraz architektura systemów plików w środowisku Unix i Linux

 1. Omówienie ogólnych założeń architektury systemów plików UFS, Ext i pokrewnych.
 2. Pojęcie superbloku.
 3. Pojęcie grup i bloków.
 4. Deskryptor grup.
 5. Pojecie węzłów – inode.
 6. Struktura katalogów.

 

II. Omówienie struktury superbloku na przykładzie systemu plików Ext4

 1. Omówienie parametrów i wewnętrznej organizacji partycji.

 

III. Omówienie tablicy deskryptora grup

 1. Opis struktury grupy.
 2. Bitmap.

 

IV. Omówienie tablicy węzłów inode

 1. Struktura punktu węzłowego inode.
 2. Bezpośrednie i pośrednie adresowanie bloków.
 3. Atrybuty plików.

 

V. Ćwiczenia praktyczne - odnajdywanie plików z wykorzystaniem elementów struktur logicznych

 

VI. Ćwiczenia praktyczne - analiza struktur uszkodzonej partycji Ext4

 

VII. Podsumowanie szkolenia

 1. Odnajdywanie pozostałości poprzednich metadanych i ich wykorzystanie w odzyskiwaniu danych.

 

VIII. Podsumowanie kształcenia

 1. Powtórzenie najważniejszych informacji o systemach plików z rodziny UFS i Ext.
 2. Powtórzenie najtrudniejszych elementów ćwiczeń.
 3. Panel dyskusyjny.

Cele szkolenia +

Cele szkolenia

Kurs ma na celu wyedukowanie samodzielnych seriwsanów w zakresie odzysku danch oraz naprawy nośników pamięci takich jak: dyski twarde, pendrive, karty SD.

Na szkoleniu uczestnik zapozna się z:

 • Architekturą systemów plików w środowisku Unix i Linux
 • Strukturą superbloku na przykładzie systemu plików Ext4
 • Sposobami odnajdywania plików z wykorzystaniem elementów struktur logicznych
 • Analizą struktur uszkodzonej partycji Ext4
 • Możliwościami odnajdywanie pozostałości poprzednich metadanych i ich wykorzystanie w odzyskiwaniu danych

Program kursu jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacje filmowa wykorzystywane podczas szkolenia są autorskie, są one wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku kształcenia +

Uzyskane kompetencje i umiejętności po pozytywnym zakończeniu kursu przez uczestnika:

Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną diagnozę, naprawę nośników pamięci oraz odzysku danych.

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu:

 • Znają pojęcia oraz architektury systemów plików w środowisku Unix i Linux
 • Znają struktury superbloku na przykładzie systemu plików Ext4
 • Potrafią odnajdywać pliki z wykorzystaniem elementów struktur logicznych
 • Posiadają umiejętności analizy struktur uszkodzonej partycji Ext4

 

Certyfikat +

 

Certyfikat

 

 
Zaświadczenie

 

 

 

 

 Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.
Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.
Nazwa certyfikatu: "certificate Knowledge supported by skills".
Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017.

Jednostka szkoleniowa +

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia.

 • Sala nr 1 składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w niezbędne urządzenia tj. zasilacz serwisowy, multimetr, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop stereoskopowy oraz wszelkiego rodzaju nośniki danych tj. pendrive, karty pamięci, dyski twarde oraz dyski SSD oraz czytniki/przystawki umożliwiające ich odczyt, a także programy typu DMDE i Victoria.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, wyposażonych w niezbędne urządzenia tj. zasilacz serwisowy, multimetr, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop stereoskopowy oraz wszelkiego rodzaju nośniki danych tj. pendrive, karty pamięci, dyski twarde oraz dyski SSD oraz czytniki/przystawki umożliwiające ich odczyt, a także programy typu DMDE i Victoria.

Teoria:

Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanych salach, wyposażonych w projektory do wyświetlania slajdów i tablice flipchart, dzięki którym w przejrzysty sposób omawiane są wszystkie zagadnienia. Każdy uczestnik podczas zajęć ma dostęp do komputera wyposażonego w niezbędne oprogramowanie diagnostyczne, znajdującego się na jego biurku, służącego zarówno do robienia notatek jak i otwierania pomocy dydaktycznych do omawianego materiału. 

Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, schematy, zdjęcia i filmy.

Praktyka:

Dla każdego kursanta przygotowane są indywidualne biurka wyposażone w niezbędne urządzenia tj. zasilacz serwisowy, multimetr, lutownicę grotową i lutownicę na gorące powietrze, oscyloskop, programator IC, mikroskop stereoskopowy oraz wszelkiego rodzaju nośniki danych tj. pendrive, karty pamięci, dyski twarde oraz dyski SSD oraz czytniki/przystawki umożliwiające ich odczyt. Kurs trwa 8 godzin dziennie, w tym 3 przerwy co półtorej godziny.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy.

  

Kadra szkoleniowa +

 

IMIĘ I NAZWISKO: PAWEŁ KACZMARZYK
Obszar specjalizacji: Odzysk danych z dysków twardych i nośników półprzewodnikowych
Doświadczenie zawodowe: 20-letnie doświadczenie w odzysku danych

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 400 godzin przeprowadzonych zajęć, w tym seminaria z zakresu ochrony informacji oraz wykład "Autopsja dysku twardego" na Politechnice Wrocławskiej
Wykształcenie:

Średnie. Wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu danych z dysków twardych, SSD, pamięci Flash i macierzy RAID oraz w naprawach podzespołów komputerowych

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu: sieci teleinformatycznych, serwisowania elektroniki, odzysku danych, administracji serwerów, cyberbezpieczeństwa.
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

 

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         536-281-931    796-146-189

sprawdź nasze REKOMENDACJE