MENU
pl en

Tworzenie motywów


Tworzenie motywów

Raty
Tworzenie motywów
Plan Ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Motyw a szablon - różnice

Omówienie różnic pomiędzy motywem i szablonem.

II. Rola motywu.

Omówienie obszarów, za które odpowiada motyw.

III. Struktura plików w motywie.

Omówienie standardowych plików, z których składa się motyw. Hierarchia plików w motywie.

IV. Powtarzalne elementy motywu.

Sposoby wydzielania powtarzających się elementów motywu, tzw. template-parts.

V. Plik style.css.

Omówienie roli pliku style.css.

VI. Lokalizacja motywu.

Przygotowanie motywu do tłumaczenia.

VII. Motywy potomne.

Omówienie koncepcji motywów potomnych w WordPressie

VIII. The Loop i Template tags

Omówienie pętli odpowiedzialnej za wyświetlanie treści w WordPressie oraz funkcji odpowiedzialnych za wyświetlanie konkretnych elementów wpisu, np. tytułu lub daty.

IX. Plik functions.php.

Omówienie roli i struktury pliku functions.php.

X. Dołączanie css/js.

Poprawne sposoby na dołączanie plików css/js do motywu.

XI. Conditional Tags.

Omówienie funkcji pozwalających na kontakt.

XII. Menu.

Zagadnienia związane z nawigacją i dodawaniem lokalizacji menu.

XIII. Widgety.

Definiowanie sidebarów i umieszczanie ich w motywie.

XIV. Bezpieczeństwo motywu.

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem WordPressa. Obsługa zewnętrznych danych, walidacja, sanityzacja danych.

XV. Customizer API.

Omówienie integracji z Customizerem.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Wymagana wiedza z zakresu WordPress'a.

Cena: 3 500 zł

Więcej informacji >
Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych projektantów i administratorów stron internetowych posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania różnic pomiędzy motywem i szablonem,
 • Strategia poznawcza – umiejętności zastosowania powtarzających się elementów motywu, tzw. template-parts,
 • Informacja werbalna – umiejętność ustalenia roli i struktury pliku functions.php,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność poprawnego dołączania plików css/js do motywu,
 • Postawa – umiejętność dostosowania sidebarów i umieszczanie ich w motywie.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności dot. projektowania stron internetowych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • zna różnice pomiędzy motywem i szablonem,
 • potrafi dobrać odpowiednią hierarchię plików w motywie,
 • potrafi wydzielić elementy motywu, tzw. template-parts,
 • potrafi przygotować motyw do tłumaczenia,
 • potrafi konfigurować funkcje pozwalających na kontakt,
 • zna zasady związane z bezpieczeństwem WordPressa,
 • potrafi dodać, zmienić i modyfikować elementy graficzne strony.
Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów oraz monitory o wysokiej rozdzielczości pozwalają w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, a każde z nich składa się z 2 jednostek komputerowych oraz 2 ruchomych monitorów Full HD.

Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, a każde z nich składa się z 2 jednostek komputerowych oraz 2 ruchomych monitorów Full HD.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału, jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej.

PRAKTYKA:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: każdy z uczestników podczas zajęć praktycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego m.in. do realizacji ćwiczeń praktycznych. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej.

Certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast, po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Informacja o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Maciej Kuchnik

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Wdrożenia WordPressa i WooCommerce, tworzenie dedykowanych wtyczek i motywów

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe - licencjat

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • praca z WordPressem od 2009 roku - setki napisanych wtyczek, motywów i zainstalowanych WordPressów
 • twórca „Rób WordPressa” - największego polskiego podcastu o WordPressie
 • autor książki „Rób WordPressa lepiej”

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • 20 grup szkoleniowych - łącznie 480 godzin w 2020 roku
 • indywidualne konsultacje
 • twórca kursu online „WordPress i SSH - praca z WordPressem za pomocą SSH i WP CLI