MENU
pl en

Tworzenie prototypu


Tworzenie prototypu

System Ratalny
Tworzenie prototypu
Plan Ramowy >

RAMOWY PLAN KURSU:
I. Trendy w projektowaniu interfejsów graficznych stron WWW.

II. Adobe XD – narzędzie do tworzenia prototypów interfejsu graficznego.

III. Rodzaje prototypów i ich zastosowanie.

IV. Wytyczne, wzorce projektowe i przewodniki stylu.

V. Dobre praktyki w prototypowaniu interfejsów użytkownika.

VI. Metody szybkiego prototypowania.

VII. Ćwiczenia – realizacja przykładowego projektu.

CZAS TRWANIA - 24 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED SZKOLENIEM:
Wymagana jest znajomość CMS

cena: 3500 zł

Więcej informacji >
Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA UCZESTNICY:

 • Znają zasady funkcjonowania stron internetowych. Domeny, DNS, hosting, FTP i bazy danych.
 • Potrafią dobrać odpowiedni hosting dla platformy WordPress.
 • Potrafią przygotować środowisko pracy dla WordPress.
 • Potrafią zainstalować WordPress na serwerze zdalnym.
 • Potrafią wdrożyć bezpieczne połączenie SSL.
 • Znają zasady pracy z kokpitem i administrowania strony.
 • Potrafią dodać, zmienić i modyfikować elementy graficzne strony.
Cele szkolenia >

Kształcenie ma na celu wyedukowanie samodzielnych projektantów i administratorów stron internetowych, posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania technologii internetowych, dostosowania odpowiednich narzędzi do budowy serwisu internetowego.
 • Strategia poznawcza – umiejętności zastosowania optymalnych rozwiązań przy wykonywaniu instalacji i konfiguracji serwisu internetowego.
 • Informacja werbalna – umiejętność ustalenia wymagań serwisu internetowego z klientem.
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność projektowania serwisu internetowego oraz instalacji i konfiguracji CMS.
 • Postawa – umiejętność dostosowania serwisu internetowego do wymagań klienta.

 Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty i slajdy wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast, po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów oraz monitory o wysokiej rozdzielczości pozwalają w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, a każde z nich składa się z 2 jednostek komputerowych oraz 2 ruchomych monitorów Full HD.

Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, a każde z nich składa się z 2 jednostek komputerowych oraz 2 ruchomych monitorów Full HD.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału, jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

PRAKTYKA:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: każdy z uczestników podczas zajęć praktycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego m.in. do realizacji ćwiczeń praktycznych. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej.

Informacje o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Cezary Marecki

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • sieć: IT, Budowa stron i sklepów internetowych, Marketing

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe, licencjat

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 10 lat doświadczenia w handlu (IT) od ponad 7 lat własna działalność gospodarcza

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • 400h szkoleń informatycznych przeprowadzonych w roku 2020