MENU
pl en

Tworzenie stron i wpisów.


Tworzenie stron i wpisów.

Raty
Tworzenie stron i wpisów.
Plan ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Edytor Gutenberg i klasyczny.

 1. Praca z edytorami.
 2. Formatowanie tekstu.
 3. Tytuły i opisy meta stron.

II. Tworzenie postów.

 1. Używanie kategorii i tagów.
 2. Zaawansowane formatowanie tekstu.
 3. Dodawanie mediów.
 4. Tworzenie galerii zdjęć.

III. Tworzenie stron.

 1. Utworzenie podstawowej strony.
 2. Używanie szablonów stron.
 3. Organizowanie hierarchii stron.

IV. Projektowanie strony a zasady UX.

 1. Usprawnianie menu.
 2. Wybieranie menu nawigacyjnych.
 3. Uporządkowanie paska bocznego.
 4. Elegancja w prostocie.
 5. Odstępy
 6. Optymalizacja czasu ładowania strony.
 7. Udostępnianie w mediach społecznościowych.
 8. Zarządzanie wezwaniami do działania (CTA).
 9. Mobilność strony.

V. HTML/CSS.

 1. Wprowadzenie.
 2. Podstawowe elementy.
 3. Składnia językowa.
 4. Przykłady zastosowania.

VI. Polityka prywatności i RODO.

VII. Metody postępowania przy problemach technicznych.

 1. Wadliwe wtyczki.
 2. Uszkodzony motyw.
 3. Odtwarzanie strony z backupu.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników.

Cena: 3 500 zł

Więcej informacji >
Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych projektantów i administratorów stron internetowych posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność dobrania odpowiednich metod do stworzenia i modyfikacji strony internetowej,
 • Strategia poznawcza – umiejętności zastosowania optymalnych rozwiązań przy tworzeniu strony internetowej,
 • Informacja werbalna – umiejętność ustalenia projektu strony pod kątem UX/UI,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność tworzenia stron internetowych i wpisów,
 • Postawa – umiejętność wykorzystania rozwiązań optymalizujących działanie strony

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności dot. projektowania stron internetowych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • potrafi wykorzystać edytor Gutenberg i klasyczny,
 • potrafi tworzyć strony i posty,
 • wykorzystuje znajomość zasad UX w projektowaniu stron internetowych,
 • zna podstawy wykorzystania języka HTML/CSS przy tworzeniu stron internetowych,
 • potrafi zastosować na stronie politykę prywatności RODO,
 • zna metody postępowania przy problemach technicznych.
certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast, po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów oraz monitory o wysokiej rozdzielczości pozwalają w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, a każde z nich składa się z 2 jednostek komputerowych oraz 2 ruchomych monitorów Full HD.

Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, a każde z nich składa się z 2 jednostek komputerowych oraz 2 ruchomych monitorów Full HD.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału, jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej.

PRAKTYKA:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: każdy z uczestników podczas zajęć praktycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego m.in. do realizacji ćwiczeń praktycznych. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej.

informacja o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Cezary Marecki

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 •  Budowa stron i sklepów internetowych, Marketing

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe, licencjat

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • 10 lat doświadczenia w handlu (IT) od ponad 7 lat własna działalność gospodarcza

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • 400h szkoleń informatycznych przeprowadzonych w roku 2020