MENU
pl en

WooCommerce - modyfikacja wyglądu i funkcji


WooCommerce - modyfikacja wyglądu i funkcji

WooCommerce - modyfikacja wyglądu i funkcji
Plan Ramowy >

RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA:
I. Struktura szablonów.

 1. Katalog produktów.
 2. Karta produktu.
 3. Moje konto.

Omówienie mechanizmu nadpisywania szablonów odpowiedzialnych za wyświetlanie elementów sklepu. Przygotowanie własnych szablonów.

II. Modyfikowanie wyglądu za pomocą hooków.

Omówienie sposobów na modyfikowanie wyglądu za pomocą hooków WooCommerce.

III. Shipping Method API.

Zagadnienia związane z metodami wysyłki, dodawanie własnych metod, modyfikowanie domyślnych zachowań.

IV. Payment Gateway API.

Omówienie tworzenia własnych integracji z systemami płatności.

V. Operacje na zamówieniach.

Omówienie obiektu zamówienia, statusów zamówień. Operacje na zamówieniach, definiowanie własnych statusów.

VI. Zmiany formularza zamówienia.

Modyfikowanie formularza zamówienia, zmiana kolejności pól, dodawanie dodatkowych pól, walidacja.

VII. Zmiana koszyka.

Zmiana wyglądu koszyka, operacje na zawartości koszyka.

VIII. Dodatkowe treści/parametry produktów.

Omówienie sposobów na rozbudowanie informacji o produktach, prezentacja dodatkowych treści na karcie produktu.

IX. Własne taksonomie.

Omówienie własnych taksonomii w kontekście filtrowania katalogu produktów. Dodawanie własnych taksonomii.

CZAS TRWANIA - 24 GODZINY DYDAKTYCZNE

WYMAGANIA WSTĘPNE PRZED KSZTAŁCENIEM:
Wymagana wiedza z zakresu WordPress'a.

Cena: 3 500 zł

Więcej informacji >
Cele szkolenia >

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kształcenie ma na celu wyedukowanie kompletnych samodzielnych projektantów i administratorów stron internetowych posiadających umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiejętność wykorzystania własnych integracji z systemami płatności,
 • Strategia poznawcza – umiejętności zastosowania mechanizmu nadpisywania szablonów odpowiedzialnych za wyświetlanie elementów sklepu,
 • Informacja werbalna – umiejętność ustalenia sposobów na modyfikowanie wyglądu za pomocą hooków WooCommerce,
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność związana z metodami wysyłki, dodawanie własnych metod, modyfikowanie domyślnych zachowań,
 • Postawa – umiejętność dostosowania informacji o produktach, prezentacja dodatkowych treści na karcie produktu.

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku szkolenia >

UZYSKANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA PRZEZ UCZESTNIKA:
Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności dot. projektowania stron internetowych, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

UCZESTNIK SZKOLENIA PO JEGO UKOŃCZENIU:

 • zna zasady funkcjonowania katalogu produktów,
 • zna zasady doboru karty produktu,
 • potrafi przygotować konto,
 • potrafi modyfikować wygląd za pomocą hooków WooCommerce,
 • potrafi zarządzać metodami wysyłki,
 • potrafi dopasować wygląd koszyka.
Jednostka szkoleniowa >

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów oraz monitory o wysokiej rozdzielczości pozwalają w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w komputer potrzebny do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, a każde z nich składa się z 2 jednostek komputerowych oraz 2 ruchomych monitorów Full HD.

Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, a każde z nich składa się z 2 jednostek komputerowych oraz 2 ruchomych monitorów Full HD.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnię z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

TEORIA:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego zarówno do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych do omawianego materiału, jak i robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej.

PRAKTYKA:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: każdy z uczestników podczas zajęć praktycznych ma dostęp do komputera znajdującego się na Jego biurku, służącego m.in. do realizacji ćwiczeń praktycznych. Dodatkowo w sali znajduje się rzutnik multimedialny, za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera. Trener ma możliwość udostępniania w czasie rzeczywistym wszelkich materiałów na 1 z 2 monitorów każdego z uczestników, co ma znaczący wpływ na proces uczenia się kursantów.

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie elektronicznej.

Certyfikat >

Image       Image

Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie. Natomiast, po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: 'certificate Knowledge supported by skills'.

Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 390/2020.

Informacja o trenerze >

IMIĘ I NAZWISKO: 

 • Maciej Kuchnik

OBSZAR SPECJALIZACJI: 

 • Wdrożenia WordPressa i WooCommerce, tworzenie dedykowanych wtyczek i motywów

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe - licencjat

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 • praca z WordPressem od 2009 roku - setki napisanych wtyczek, motywów i zainstalowanych WordPressów
 • twórca „Rób WordPressa” - największego polskiego podcastu o WordPressie
 • autor książki „Rób WordPressa lepiej”

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE:

 • 20 grup szkoleniowych - łącznie 480 godzin w 2020 roku
 • indywidualne konsultacje
 • twórca kursu online „WordPress i SSH - praca z WordPressem za pomocą SSH i WP CLI