Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 796 146 189 Telefon730 040 535 Notemaster en

Zarządzanie środowiskiem sieciowym z wykorzystaniem usługi zasad grup – Group Policy


Oferujemy kursy z zakresu administracji serwerami, realizowane w dużej liczbie godzin i z naciskiem głównie na zajęcia praktyczne. Umożliwiają one pozyskanie wiedzy i utrwalenie jej dzięki ćwiczeniom. Każdy z indywidualnych kursów pozwala posiąść wiedzę teoretyczną oraz nabyć praktyczne umiejętności z omawianego zakresu. Po ukończeniu dowolnego z etapów, korzystając z nabytych umiejętności, można realizować usługi instalacji i konfiguracji serwerów i wdrażać rozwiązania w zakresie omawianych w jego trakcie zagadnień. Zalecamy realizować je chronologicznie w proponowanej kolejności, gdyż każdy kolejny kurs pozwala zgłębić tajniki i nabyć coraz bardziej zaawansowaną wiedzę do działania w wymagającym zawodzie. Szkolenia prowadzone są w kameralnych grupach co pozwala na pochylenie się osób prowadzących nad indywidualnymi potrzebami kursantów oraz dostosowanie sposobu przekazywanej wiedzy do poziomu poszczególnych uczestników. Wieloletnie doświadczenie firmy Notebook Master Centrum Szkoleń poparte jest niezależnymi referencjami oraz opiniami od kursantów z całej Polski.

 

Plan Ramowy +

Czas trwania - 16 godzin dydaktycznych

Wymagania wstępne przed kształceniem:

Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna i podstawowa wiedza z zakresu administracji serwerami.

 

Ramowy plan kształcenia:

I. Podstawy funkcjonowania mechanizmu Group Policy.

 1. Elementy konfiguracyjne Group Policy: zestawy zasad GPO i łącza.
 2. Wbudowane zestawy GPO.
 3. Tworzenie własnych zestawów GPO.
 4. Definiowanie zakresu zastosowania GPO.
 5. Filtrowanie i określanie efektywnej listy zestawów GPO.
 6. Narzędzia diagnostyczne i raportujące.
 7. Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa zestawów GPO.

 

II. Konfiguracja zasad zabezpieczeń i ograniczeń w środowisku systemowym z wykorzystaniem GPO.

 1. Polityka haseł.
 2. Polityka bezpieczeństwa.
 3. Ograniczanie praw systemowych.
 4. Opcje zabezpieczeń.

  

III. Konfiguracja opcji użytkowych.

 1. Szablony administracyjne.
 2. Preferencje GPO.
 3. Ograniczanie dostępu do interfejsu użytkownika.
 4. Przekierowanie folderów profilu użytkownika.

  

IV. Korzystanie z lokalnych zasad zabezpieczeń w środowiskach bez AD DS/Group Policy.

Cele Szkolenia +

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie na tym etapie ma na celu wyedukowanie samodzielnych administratorów serwerów posiadających, umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiętność wykorzystania odpowiednich zasad zabezpieczeń przy konfiguracji
 • Strategia poznawcza – umiejętności wykorzystania wiedzy dot. lokalnych zasad zabezpieczeń w środowiskach bez AD DS/Group Policy
 • Informacja werbalna – umiejętność definiowanie zakresu zastosowania GPO
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność wykorzystania narzędzi diagnostycznych i raportujących oraz zarządzania kopiami bezpieczeństwa GPO
 • Postawa – umiejętność dostosowania konfiguracji opcji użytkowych na serwerze z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb użytkownika


Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.
 

Kompetencje nabyte w toku kształcenia +

Uzyskane kompetencje i umiejętności po pozytywnym zakończeniu kształcenia przez uczestnika:

Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną administrację, w tym instalację, konfigurację i zarządzenie środowiskiem serwerowym, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

Uczestnicy kształcenia po jego ukończeniu:

 • Potrafią wykorzystać narzędzia diagnostyczne i raportujące oraz zarządzać kopiami bezpieczeństwa GPO
 • Potrafią dokonać konfiguracji zasad zabezpieczeń i ograniczeń w środowisku systemowym z wykorzystaniem GPO
 • Potrafią dokonać konfiguracji opcji użytkowych na serwerze
 • Potrafią wykorzystać wiedzę dot. lokalnych zasad zabezpieczeń w środowiskach bez AD DS/Group Policy

 

Certyfikat +

   

Certyfikat

 

 

Zaświadczenie

 

 

 

 

 Kształcenie rozpoczyna się od testu mającego na celu sprawdzenie wiedzy uczestników przed jego rozpoczęciem. Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę, jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów (głównie praktycznych), podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każdy etap kształcenia zakończony jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest zaświadczeniem potwierdzającym jego odbycie.
Natomiast po ukończeniu kształcenia uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.
Nazwa certyfikatu: "certificate Knowledge supported by skills".
Zaświadczenie/certyfikat zawierają: imię i nazwisko uczestnika, nazwę kształcenia/etapu, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017.

Jednostka szkoleniowa +

Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w serwer z zainstalowaną usługą Hyper-V Server i zestawem maszyn wirtualnych do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

 

Wyposażenie sal do realizacji kształcenia:

 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia takie jak: serwer z zainstalowaną usługą Hyper-V Server i zestawem maszyn wirtualnych do wykonywania ćwiczeń.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia takie jak: serwer z zainstalowaną usługą Hyper-V Server i zestawem maszyn wirtualnych do wykonywania ćwiczeń.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia.

Teoria:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do serwera znajdującego się na Jego biurku, z zainstalowaną usługą Hyper-V Server i zestawem maszyn wirtualnych do wykonywania ćwiczeń. Serwer służy do otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych jak i do robienia notatek. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.

Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

Praktyka:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: W salach znajdują się duże biurka robocze, wyposażone w niezbędne narzędzia do adminsitracji serwererami. Pomieszczenie wyposażone jest w indywidualne stanowiska wyposażone w serwer z zainstalowaną usługą Hyper-V Server i zestawem maszyn wirtualnych do wykonywania ćwiczeń. 
 

Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: W trakcie kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy w formie drukowanego skryptu. Po szkoleniu otrzymują pomoc w postaci przydatnych linków: artykułów, publikacji i forów tematycznych dzięki którym mogą się sami rozwijać.

Kara szkoleniowa +

  

IMIĘ I NAZWISKO: Sylwester Nowicki
Obszar specjalizacji: Serwery Windows, usługi sieciowe, Active Directory, wsparcie techniczne.
Doświadczenie zawodowe: Certyfikaty MC ITP, MCSE. Projektowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu serwerowych technologii informatycznych. Implementacja, administracja i wsparcie techniczne dla usług serwerowych. Praca w zespołach wsparcia dla systemów kontroli jakości.

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 8270 godzin przeprowadzonych zajęć.
Wykształcenie:

Wyższe. Logistyka. Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu IT 
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

 

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         796-146-189    730-040-535

sprawdź nasze REKOMENDACJE