Adres ul. Krzeczowska 20, 32-700 Bochnia Telefon 536 281 931 Telefon730 015 672 Notemaster en

Zarządzanie zasobami w środowisku domenowym Windows Server 2016


Plan Ramowy +

Czas trwania - 16 godzin.

Wymagania wstępne przed kształceniem:

Nie ma specjalnych wymagań dla uczestników. Mile widziana wiedza informatyczna i podstawowa wiedza z zakresu administracji serwerami.

Ramowy plan kształcenia:

1. Wprowadzenie.
a. Przedstawienie zakresu kształcenia.
b. Przedstawienie środowiska laboratoryjnego.

2. Zarządzanie obiektami w środowisku domeny AD DS.
2.1. Wprowadzenie.
a. Struktura organizacyjna domeny AD DS.
b. Konta użytkowników.
c. Konta grup – typy, zakresy i powiązania.
d. Modele administracyjne zarządzania w oparciu o konta grup.
e. Konta komputerów.
2.2. Ćwiczenia: zarządzanie kontami w środowisku domeny AD DS.
a. Zarządzanie kontami użytkowników.
b. Zarządzanie kontami grup i powiązaniami między nimi.
c. Zarządzanie kontami komputerów.

3. Zarządzanie zasobami.
3.1. Uprawnienia lokalne.
a. Zarządzanie uprawnieniami lokalnymi NTFS.
b. Uprawnienia standardowe i jednostkowe.
3.2. Zasoby sieciowe.
a. Zarządzanie zasobami sieciowymi.
b. Uprawnienia sieciowe.
c. Łączenie uprawnień sieciowych z lokalnymi.
3.3. Ćwiczenia: zarządzanie dostępem do zasobów.
a. Konfiguracja uprawnień lokalnych.
b. Konfiguracja zasad inspekcji.
c. Konfiguracja udostępniania i uprawnień sieciowych.
d. Łączenie uprawnień lokalnych i sieciowych.

4. Zarządzanie usługą wydruku.
4.1. Konfiguracja usługi wydruku.
a. Instalacja i konfiguracja kolejek wydruku.
b. Udostępnianie kolejek wydruku.
c. Pule drukarek i przekierowywanie wydruku.
4.2. Ćwiczenia: Zarządzanie usługą wydruku.
a. Instalacja i konfiguracja kolejek wydruku.
b. Zarządzanie kolejkami wydruku w środowisku sieciowym.

Cele Szkolenia +

Cele kształcenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kształcenie na tym etapie ma na celu wyedukowanie samodzielnych administratorów serwerów posiadających, umiejętności postępowania zgodnie z kategoriami uczenia się:

 • Umiejętność intelektualna – umiętność wykorzystania narzędzi administracyjnych serwera
 • Strategia poznawcza – umiejętności zastosowania optymalnych rozwiązań w zarządzaniu obiektami (w środowisku Active Directory), zasobami i usługą wydruku
 • Informacja werbalna – umiejętność wdrożenia zastosowań serwerowych
 • Umiejętność motoryczna – umiejętność zarządania usługami serwerowymi
 • Postawa – umiejętność dostosowania konfiguracji serwera i zarządzanie nim z uwzględnieniem potrzeb klienta

Program kształcenia jest autorski, wszystkie dokumenty, slajdy, oraz dokumentacja filmowa wykorzystywane podczas kształcenia są wynikiem badań i doświadczeń zbieranych latami.

Kompetencje nabyte w toku kształcenia +

Uzyskane kompetencje i umiejętności po pozytywnym zakończeniu kształcenia przez uczestnika:

Uczestnik kształcenia po jego zakończeniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną administrację, w tym instalację, konfigurację i zarządzenie środowiskiem serwerowym, w zakresie omawianym podczas kształcenia.

Uczestnicy kształcenia po jego ukończeniu:

 • potrafią zarządzać obiektami w środowisku Active Directory
 • znają modele administracyjne zarządzania w oparciu o konta grup
 • potrafią zarządzać kontami w środowisku domeny Active Directory Domain Services
 • potrafią zarządzać zasobami (uprawnienia lokalne, zasoby sieciowe, zarządzanie dostępem do zasobów)
 • potrafią zarządzać i konfigurować usługi wydruku
 • potrafią zarządzać kolejkami wydruku

Certyfikat +

Podczas kształcenia, cały czas weryfikujemy wiedzę jaką nabywają jego uczestnicy. Zadajemy wyrywkowe pytania, przeprowadzamy szereg testów, (głównie praktycznych) podczas których sprawdzamy postępy uczestników. Każde kształcenie zakończone jest wewnętrznym egzaminem weryfikującym i potwierdzającym pozyskaną wiedzę, pozytywne jego zaliczenie honorowane jest certyfikatem potwierdzającym jego odbycie.

Po ukończeniu kształcenia z pozytywnym wynikiem, uczestnik otrzymuje autorski certyfikat wydany przez Notebook Master Centrum Szkoleń i Serwis.

Nazwa certyfikatu: "certyficate Knowledge supported by skills", certyfikat TNE zawierający: imię i nazwisko uczestnika, numer pesel, nazwę kształcenia, liczbę godzin kształcenia, nazwę i adres organizatora, termin realizacji kształcenia, numer certyfikatu oraz informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz znak jakości MSUES nr 174/2017. 

Jednostka szkoleniowa +

 Notebook Master Centrum Szkoleń oferuje kształcenie przygotowane na najwyższym poziomie. Bardzo duża liczba godzin i nacisk na zajęcia praktyczne, pozwala uzyskać i utrwalić bardzo obszerny materiał oraz posiąść wiedzę niezbędną do działania w wymagającym zawodzie. Zajęcia prowadzone są w specjalnie do tego przygotowanych i przystosowanych salach. Wyposażenie sal w projektory do wyświetlania slajdów, wizualizatory oraz tablice flipchart pozwala w sposób przejrzysty przedstawić wszelkie omawiane zagadnienia. Każdy z uczestników dostaje do dyspozycji indywidualne stanowisko pracy – biurko wyposażone w serwer z zainstalowaną usługą Hyper-V Server i zestawem maszyn wirtualnych do wykonywania ćwiczeń oraz materiały niezbędne do odbycia kształcenia. 

 • Sala nr 1 składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia takie jak: serwer z zainstalowaną usługą Hyper-V Server i zestawem maszyn wirtualnych do wykonywania ćwiczeń.
 • Sala nr 2 składa się z 6 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia takie jak: serwer z zainstalowaną usługą Hyper-V Server i zestawem maszyn wirtualnych do wykonywania ćwiczeń.
 • Sala nr 3 składa się z 8 stanowisk roboczych, wyposażonych w urządzenia takie jak: serwer z zainstalowaną usługą Hyper-V Server i zestawem maszyn wirtualnych do wykonywania ćwiczeń.

Pozostałe pomieszczenia stanowią hol, szatnia z indywidualnymi szafkami na odzież zewnętrzną uczestników kształcenia. Pozostałe pomieszczenia to toaleta i kuchnia z wydzielonym miejscem na jadalnię. 

Teoria:

Sprzęt audiowizualny, niezbędne pomoce dydaktyczne: Każdy z uczestników podczas zajęć teoretycznych ma dostęp do serwera znajdującego się na Jego biurku, z zainstalowaną usługą Hyper-V Server i zestawem maszyn wirtualnych do wykonywania ćwiczeń. Serwer służy również do robienia notatek jak i otwierania niezbędnych pomocy dydaktycznych. Dodatkowo w sali znajduje się wizualizer i rzutnik multimedialny za pomocą którego wyświetlane są materiały omawiane przez trenera.

Materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych: całość opracowanych materiałów jest autorska, na materiały składają się: opisy, wykresy, zdjęcia i filmy.

Praktyka:

Sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych: Sale do zajęć praktycznych składają się z dużych biurek roboczych, wyposażonych w niezbędne do adminsitracji serwererm. Pomieszczenie wyposażone jest w indywidualne stanowiska wyposażone w serwer z zainstalowaną usługą Hyper-V Server i zestawem maszyn wirtualnych do wykonywania ćwiczeń. 
Materiały szkoleniowe przekazywane na własność uczestnikom: Po ukończeniu kształcenia uczestnicy otrzymują materiały dotyczące całości przekazywanej wiedzy.

Kadra szkoleniowa +

   

IMIĘ I NAZWISKO: Sylwester Nowicki
Obszar specjalizacji: Serwery Windows, usługi sieciowe, Active Directory, wsparcie techniczne.
Doświadczenie zawodowe: Certyfikaty MC ITP, MCSE. Projektowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu serwerowych technologii informatycznych. Implementacja, administracja i wsparcie techniczne dla usług serwerowych. Praca w zespołach wsparcia dla systemów kontroli jakości.

Doświadczenie szkoleniowe:

Ponad 20 lat doświadczenia szkoleniowego. Ponad 8 000 godzin przeprowadzonych zajęć.
Wykształcenie:

Wyższe. Logistyka. Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu: serwisowania elektroniki,
odzysku danych, administracji serwerów, cyberbezpieczeństwa i wiele innych.
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

 

Masz pytania? skontaktuj się z nami!         536-281-931    730-015-672

sprawdź nasze REKOMENDACJE